Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Projekt uchwały w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019 - 2028 za okres I półrocza 2019 roku
2 Projekt uchwały w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2019 roku
3 Projekt uchwały w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2019 roku
4 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028
5 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok
6 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie przygotowań szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020"
7 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Stargardzki
8 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole i placówce oświatowo - wychowawczej
9 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie
10 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności szkoły (Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie, ul. Składowa 2a Gimnazjum dla Dorosłych)