herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Listopad 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji - TB 0 0
Biuro Obsługi Urzędu - SU 0 0
Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu - SZ 0 0
Biuro Prawne - TP 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - SI 0 0
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - TJ 0 0
PODGiK 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - TK 0 0
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - CN 0 0
Sekretarz - TS 0 0
Skarbnik Powiatu - TF 0 0
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - SH 0 0
WN III 0 0
Wydział Audytu i Kontroli - TA 0 0
Wydział Finansowy - FB 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - NG 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami - NN 0 0
Wydział Komunikacji - WK 0 0
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - TO 0 0
Wydział Planowania i Rozwoju - TR 0 0
Wydział Promocji - SP 0 0
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - ZS 0 0
Wydział Środowiska - NS 34 55
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - NA 0 0
Wydział Zamówień i Inwestycji - TZ 0 0
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem - CB 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji - TB 0 0
Biuro Obsługi Urzędu - SU 0 0
Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu - SZ 0 0
Biuro Prawne - TP 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - SI 0 0
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - TJ 0 0
PODGiK 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - TK 0 0
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - CN 0 0
Sekretarz - TS 0 0
Skarbnik Powiatu - TF 0 0
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - SH 0 0
WN III 0 0
Wydział Audytu i Kontroli - TA 0 0
Wydział Finansowy - FB 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - NG 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami - NN 1 0
Wydział Komunikacji - WK 0 0
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - TO 0 0
Wydział Planowania i Rozwoju - TR 0 0
Wydział Promocji - SP 0 0
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - ZS 0 0
Wydział Środowiska - NS 116 140
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - NA 0 0
Wydział Zamówień i Inwestycji - TZ 0 0
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem - CB 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji - TB 0 0
Biuro Obsługi Urzędu - SU 0 0
Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu - SZ 0 0
Biuro Prawne - TP 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - SI 0 0
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - TJ 0 0
PODGiK 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - TK 0 0
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - CN 0 0
Sekretarz - TS 0 0
Skarbnik Powiatu - TF 0 0
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - SH 0 0
WN III 0 0
Wydział Audytu i Kontroli - TA 0 0
Wydział Finansowy - FB 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - NG 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami - NN 0 0
Wydział Komunikacji - WK 0 0
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - TO 0 0
Wydział Planowania i Rozwoju - TR 0 0
Wydział Promocji - SP 0 0
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - ZS 0 0
Wydział Środowiska - NS 83 102
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - NA 0 0
Wydział Zamówień i Inwestycji - TZ 0 0
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem - CB 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak