herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 159/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wydania wytycznych do działalnosci w dziediznie obrony cywilnej w Powiecie Stargardzkim w 2018 r. 2018-01-10 14:12
Zarządzenie Nr 158/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2018 2018-01-04 09:19
Zarządzenie Nr 157/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2017 rok 2018-01-03 11:33
Zarządzenie Nr 156/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2018 r. 2018-02-20 15:31
Zarządzenie Nr 155/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2018-01-02 08:42
Zarządzenie Nr 154/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji 2017-12-29 13:50
Zarządzenie Nr 153/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-12-28 12:33
Zarządzenie Nr 152/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-12-28 12:32
Zarządzenie Nr 151/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-12-28 12:32
Zarządzenie Nr 150/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-12-28 12:32
Zarządzenie Nr 149/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-12-28 12:32
Zarządzenie Nr 148/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-12-28 12:31
Zarządzenie Nr 147/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-12-28 12:31
Zarządzenie Nr 146/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r. 2017-12-19 08:07
Zarządzenie Nr 145/17 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-12-13 11:52
Zarządzenie Nr 144/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-12-12 10:24
Zarządzenie Nr 143/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-12-11 08:56
Zarządzenie Nr 142/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-12-11 08:56
Zarządzenie Nr 141/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-12-11 08:55
Zarządzenie Nr 140/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-12-11 08:55
Zarządzenie Nr 139/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-12-11 08:55
Zarządzenie Nr 138/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-12-11 08:54
Zarządzenie Nr 137/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania 2017-12-07 15:25
Zarządzenie Nr 136/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2017-12-07 15:21
Zarządzenie Nr 135/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-12-01 11:46
Zarządzenie Nr 134/17 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 100/15 Starosty Stargardzkiego z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-12-01 08:11
Zarządzenie Nr 133/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-11-28 15:30
Zarządzenie Nr 132/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-11-28 15:30
Zarządzenie Nr 131/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-11-28 15:29
Zarządzenie Nr 130/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-11-28 15:29
Zarządzenie Nr 129/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Wewnątrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starosta Powiatowego w Stargardzie 2017-11-28 12:45
Zarządzenie Nr 128/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-11-24 11:48
Zarządzenie Nr 127/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-11-24 11:48
Zarządzenie Nr 126/17 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2017-11-15 13:38
Zarządzenie nr 125/17 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2017 r. 2017-11-15 08:06
Zarządzenie Nr 124/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego nr 1 2017-11-13 14:16
Zarządzenie Nr 123/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeprowdzenia inwentaryzacji 2018-01-12 14:48
Zarządzenie Nr 122/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie urealnienia ksiąg rachunkowych 2017-11-13 11:57
Zarządzenie Nr 121/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-11-09 11:23
Zarządzenie Nr 120/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-10-26 08:13
Zarządzenie Nr 119/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-10-26 08:13
Zarządzenie Nr 118/17 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-10-16 09:42
Zarządzenie Nr 117/17 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie trybu postępowania przy opiniowaniu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianiu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2017-10-09 10:53
Zarządzenie Nr 116/17 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków 2017-10-04 11:31
Zarządzenie Nr 115/17 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zasad ustanowienia społecznego opiekuna zabytków 2017-10-06 09:34
Zarządzenie Nr 114/17 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-10-03 12:18
Zarządzenie Nr 113/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych 2017-09-22 13:49
Zarządzenie Nr 112/17 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2017 roku 2017-09-19 10:03
Zarządzenie Nr 111/17 z dnia 15 września 207 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. 2017-09-18 08:47
Zarządzenie Nr 110/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowny najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2017-09-15 09:11
Zarządzenie Nr 109/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany planu kontroli stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego 2017-09-15 07:55
Zarządzenie Nr 108/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydzialu Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-09-14 11:24
Zarządzenie Nr 107/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-09-14 11:12
Zarządzenie Nr 106/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-09-14 11:11
Zarządzenie Nr 105/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-09-14 11:11
Zarządzenie Nr 104/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-09-14 11:11
Zarządzenie Nr 103/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-09-14 11:10
Zarządzenie Nr 102/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-09-14 11:09
Zarządzenie Nr 101/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-09-14 11:08
Zarządzenie Nr 100/17 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-09-14 11:07
Zarządzenie Nr 99/17 z dnia 6 wrzesnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-09-07 08:16
Zarządzenie Nr 98/17 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 2017-09-07 08:15
Zarządzenie Nr 97/17 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-09-06 08:06
Zarządzenie nr 96/17 z dnia 4 wrzesnia 2017 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2017-09-04 11:30
Zarządzenie Nr 95/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2017-08-31 10:30
Zarządzenie Nr 94/17 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie urealnienia ksiąg rachunkowych 2017-08-16 10:03
Zarządzenie Nr 93/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego 2017-08-16 10:02
Zarządzenie Nr 92/17 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-07-17 12:35
Zarządzenie Nr 91/17 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2017 r. 2017-07-12 09:26
Zarządzenie Nr 90/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-07-11 12:40
Zarządzenie Nr 89/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-07-06 08:06
Zarządzenie Nr 88/17 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-07-05 08:45
Zarządzenie Nr 87/17 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2017-07-04 14:20
Zarządzenie Nr 86/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-07-04 13:37
Zarządzenie Nr 85/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-07-04 13:36
Zarządzenie Nr 84/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-07-04 13:35
Zarządzenie Nr 83/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-07-04 13:33
Zarządzenie Nr 82/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-07-04 13:33
Zarządzenie Nr 81/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-07-04 13:34
Zarządzenie Nr 80/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-07-04 13:31
Zarządzenie Nr 79/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-07-04 13:22
Zarządzenie Nr 78/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie polityki rachunkowości projektu zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard-Witkowo-Dolice-do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin Morzyca"" 2017-07-04 13:09
Zarządzenie Nr 77/17 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2017-07-05 13:23
Zarządzenie nr 76/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2017-07-04 12:47
Zarządzenie Nr 75/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Stargardzkiego 2017-06-02 08:20
Zarządzenie Nr 74/17 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej 2017-05-24 14:31
Zarządzenie Nr 73/17 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zrzeczenia się w całosci odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa 2017-05-22 15:05
Zarządzenie Nr 72/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-05-12 14:22
Zarządzenie Nr 71/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 2017-05-12 14:21
Zarządzenie Nr 70/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 2017-05-12 14:20
Zarządzenie Nr 69/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 2017-05-12 14:19
Zarządzenie Nr 68/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2017-05-12 14:18
Zarządzenie Nr 67/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-05-12 14:17
Zarządzenie Nr 66/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-05-12 14:17
Zarządzenie Nr 65/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-05-12 14:16
Zarządzenie Nr 64/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-05-12 14:16
Zarządzenie Nr 63/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-05-12 14:17
Zarządzenie Nr 62/17 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie 2017-05-12 14:14
Zarządzenie Nr 61/17 z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2017 2017-05-09 09:01
Zarządzenie Nr 60/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2017-04-27 09:15
Zarządzenie Nr 59/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-04-27 08:56
Zarządzenie Nr 58/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2017 r. 2017-04-18 15:34
Zarządzenie Nr 57/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2017-04-12 11:33
Zarządzenie Nr 56/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-04-13 09:11
Zarządzenie Nr 55/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-04-12 09:00
Zarządzenie Nr 54/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r.w sprawie upoważnienia 2017-04-10 13:56
Zarządzenie Nr 53/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r.w sprawie upoważnienia 2017-04-10 13:56
Zarządzenie Nr 52/17 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2017 rok 2017-04-12 11:34
Zarządzenie Nr 51/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-04-12 09:00
Zarządzenie Nr 50/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2017-04-03 11:23
Zarządzenie Nr 49/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-03-29 08:21
Zarządzenie Nr 48/17 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2017 r. 2017-03-21 14:10
Zarządzenie Nr 47/17 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-03-21 08:29
Zarządzenie Nr 46/17 z dnia 15 marc a2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Stargardzkiego 2017-03-17 09:25
Zarządzenie Nr 45/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie regulaminu sprzedaży ruchomości przejętych na podstawie orzeczeń sądowych o ich przepadku na rzecz Powiatu Stargardzkiego 2017-03-17 09:22
Zarządzenie Nr 44/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-03-17 09:10
Zarządzenie Nr 43/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-03-16 10:30
Zarządzenie Nr 42/17 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Stargardzie za 2016 r. 2017-03-10 14:12
Zarządzenie Nr 41/17 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży ruchomości przejętych na podstawie orzeczeń sądowych o ich przepadku na rzecz Powiatu Stargardzkiego 2017-03-09 14:18
Zarządzenie Nr 40/17 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2017-03-09 13:59
Zarządzenie Nr 39/17 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 100/15 Starosty Stargardzkiego z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-03-09 13:57
Zarządzenie nr 38/17 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego 2017-03-07 08:26
Zarządzenie Nr 37/17 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stargardzkiego 2017-03-07 08:25
Zarządzenie Nr 36/17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2017-03-07 08:24
Zarządzenie Nr 35/17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2017-03-06 08:25
Zarządzenie Nr 34/17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2017-03-06 08:24
Zarządzenie Nr 33/17 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-03-02 12:21
Zarządzenie Nr 32/17 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-03-02 08:11
Zarządzenie Nr 31/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-03-01 14:43
Zarządzenie Nr 30/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-03-01 14:43
Zarządzenie Nr 29/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu załatwiania skarg i wniosków stron 2017-02-20 10:57
Zarządzenie Nr 28/17 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dolicach w 2017 roku 2017-02-08 15:13
Zarządzenie Nr 27/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-02-08 09:13
Zarządzenie Nr 26/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-02-08 09:13
Zarządzenie Nr 25/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-02-08 09:12
Zarządzenie Nr 24/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2017 2017-02-02 08:11
Zarządzenie Nr 23/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-02-02 08:10
Zarządzenie Nr 22/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-02-02 08:10
Zarządzenie Nr 21/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-02-02 08:09
Zarządzenie Nr 20/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego realizujacych zadania obronne w 2017 r. 2017-02-02 08:09
Zarządzenie Nr 19/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Stargardzuie na rok 2017 2017-02-02 08:08
Zarządzenie Nr 18/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu sprzedaży ruchomości przejętych na podstawie orzeczeń sądowych o ich przepadku na rzecz Powiatu Stargardzkiego 2017-01-27 14:38
Zarządzenie Nr 17/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sptawie powołania komisji ds. sprzedaży ruchomości przejętych na podstawie orzeczeń sądowych o ich przepadku na rzecz Powiatu Stargardzkiego 2017-01-27 14:36
Zarządzenie Nr 16/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2017 rok 2017-01-25 11:55
Zarządzenie Nr 15/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2016 rok 2017-01-25 11:54
Zarządzenie Nr 14/17 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2017 r. 2017-01-19 14:31
Zarządzenie Nr 13/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania odpisu aktualizujacego należność główną oraz odsetki 2018-02-08 12:31
Zarządzenie Nr 12/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia 2017-01-18 08:11
Zarządzenie Nr 11/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawacie umowy 2017-01-18 08:10
Zarządzenie Nr 10/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-01-18 08:10
Zarządzenie Nr 9/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-01-11 11:08
Zarządzenie Nr 8/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-01-11 11:08
Zarządzenie Nr 7/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-01-11 11:07
Zarządzenie Nr 6/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-01-11 11:07
Zarządzenie Nr 5/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2017-01-11 11:07
Zarządzenie Nr 4/17 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2017-01-11 11:06
Zarządzenie Nr 3/17 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie urealnienia ksiąg rachunkowych 2017-01-11 11:05
Zarządzenie Nr 2/17 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2017-01-11 11:04
Zarządzenie Nr 1/17 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2017-01-11 11:02