herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Starosta Stargardzki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Lokal użytkowy położony na parterze w budynku wielorodzinnym oznaczony numerem 6 o pow. 122,93 m2, położonym przy al. Żołnierza 44 w Stargardzie, w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Stargard wraz z udziałem częściach wspólnych budynku wynoszącym 198/1000 części oraz w prawie własności z udziałem wynoszącym 198/1000 części w działce nr 118/3 o powierzchni 2651 m2.