herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 149 o powierzchni 0,2347 ha (2347 m2), położona w obrębie ewidencyjnym Brudzewice, gmina Suchań.