herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 99/1 o powierzchni 0,2170 ha, położona w obrębie Storkowo, gmina Ińsko.