herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 287 o powierzchni 0,2400 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Suchanówko, gmina Suchań.