herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego. Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 506/13 o powierzchni 0,1264 ha, położona w obrębie nr 11 miasta Stargard, przy ul. Stanisława Staszica, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00097323/9 wraz z udziałem w wysokości 3/10 w drodze wewnętrznej - działce nr 506/15 o powierzchni 0,0880 ha.