herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Uchwała Nr XXXIII/435/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Stargardzkiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania