herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Zarząd Powiatu Stargardzkiego podaje do publicznej wiadomości wynik rokowań po drugim ustnym przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego oznaczonej jako działka nr 2/21 o powierzchni 0,6248 ha, położona w obrębie nr 7 miasta Stargard, przy ul. Gdyńskiej wraz z udziałem w wysokości 13/100 w drodze wewnętrznej - działce nr 2/16 o powierzchni 0,2409 ha.