herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza o unieważnieniu pierwszego ustanego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego, składających się z działek: nr 506/16 o powierzchni 0,0674 ha i nr 506/24 o powierzchni 0,1246 ha, położonej w obrębie nr 11 miasta Stargard, przy ul. Stanisława Staszica, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00127152/9 wraz z udziałem w wysokości 4/10 w drodze wewnętrznej, działce nr 506/15 o powierzchni 0,0880 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00097323/9