Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Decyzja o ustaleniu odszkodowania w wysokości 95 zł z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania działki, ustanowionego na nieruchomości oznaczonej działką nr 254/3 o pow. 0,0025 ha, obręb ewidencyjny Grzędzice, gmina Stargard 2019-08-02 10:03
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny - Stargard, szlak Stargard - Granica Sekcji Eksploatacji Stargard 2019-08-01 09:10
Obwieszczenie o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji zobowiązujacej właścicieli działki o nr ew. 853/1 położonej w obrębie Marianowo w gminie Marianowo do wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej 2019-07-29 13:03
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Łęczyca gmina Stara Dąbrowa. 2019-07-11 11:18
Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Starosty Stargardzkiego z dnia 23.05.2019 r. okreslajacej dla Zakładu Drzewnego zlokalizowanego w Dobrzanach należącego do spółki FOREST Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, dopuszczalny poziom hałasu pzrenikajacego do środowiska. 2019-06-19 13:55
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 16 pow. 0,0289 ha, obręb Morzyczyn, gmina Kobylanka. - dokument stracił ważność 2019-06-14 13:00
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Powiatu Stargardzkiego wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 4347Z na odcinku Storkowo - Ginawa. - dokument stracił ważność 2019-06-04 09:34
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zebrania całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i przedłużeniu terminu jej zakończenia. 2019-05-28 15:07
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Zakładu Drzewnego zlokalizowanego w Dobrzanach, należacego do spółki FOREST Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. 2019-05-23 14:10
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące postepowania administarcyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzykanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie dla projektu: " Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie-część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", w zakresie dotyczacym linii kolejowej nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie, tj. LOT G1 od km 171,120 do km 195,170" 2019-05-07 14:03
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące postepowania administarcyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objete zakresem usług wodnych w ramach realizacji inwestycji "Prace na lini kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540 - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard od km 140,250 do km 171,120". 2019-04-29 14:00
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zebrania całości materiału dowodowego w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 16 o pow. 0,0289 ha, obręb 0006 Morzyczyn, gmina Kobylanka ( o nieuregulowanym stanie prawnym), przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2018 z 14 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji lini kolejowej pn. "Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT G", która z dniem 03.01.2019 r. przeszła na własnośc Skarbu Państwa. 2019-04-29 13:45
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie PGW WP zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. wydał decyzję o udzieleniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach realizacji inwestycji pn. "Prace na lini kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120 pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objete zakresem usług wodnych. - dokument stracił ważność 2019-04-18 12:16
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", w zakresie dotyczącym Linii kolejowej nr 351 Poznań GłównySzczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie, tj. LOT Gl od km 171,120 do km 195,17, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, w ramach którego mogą one: - zgłaszać swoje wnioski, zastrzeżenia i wyjaśnienia, - zapoznać się z aktami sprawy, - wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. 2019-03-28 12:15
Starosta Stargardzki zawiadamia o wydanej decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla instalacji - dzwonów kościoła Św. Ducha w Stargardzie 2019-03-25 10:48
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i przedłużeniu terminu jej zakończenia. 2019-03-21 10:29
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż zawiadamia się strony postępowania, że zostały zebrane materiały w sprawie wydania na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych w ramach realizacji inwestycji "Prace na lini kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie-część 3 odcinek Dobiegniew-Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard od km 14,250 do km 171,120. 2019-03-18 11:04
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości informacje o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Zakładu Drzewnego zlokalizowanego w Dobrzanach przy ul. Stargardzkiej 5a, należacego do spółki FOREST Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie oraz o możlwości zgłoszenia żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie. 2019-03-14 11:14
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 2019-03-05 10:35
Dyrektor RZGW WP w Szczecinie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla lini kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" 2019-03-04 12:37
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 2019-02-20 10:29
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację i zwiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych w ramach realizacji inwestycji "Prace na lini kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew-Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540 - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard od km 140,250 do km 171,120". 2019-02-19 11:48
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i przedłużeniu terminu jej zakończenia 2019-02-19 11:26
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 2019-02-05 11:00
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 2019-01-22 11:07
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wygaśnięcie na wniosek Osób fizycznych pozwolenia wodnoprawnego wydanego w drodze decyzji przez Starostę Stargardzkiego z dnia 19 lipca 2005 r. udzielonego do dnia 30.11.2025 r. 2019-01-10 11:00
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 2019-01-09 11:33
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie zawiadamia o udzieleniu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zgód wodnoprawnych dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 w km 0+000 - 23+200 na odcinku Recław-Stepnica" w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz usług wodnych. 2019-01-09 11:28