herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości informacje o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Zakładu Drzewnego zlokalizowanego w Dobrzanach przy ul. Stargardzkiej 5a, należacego do spółki FOREST Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie oraz o możlwości zgłoszenia żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.