Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 170/20 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim na lata 2021-2024 2020-12-02 11:19
dokument Zarządzenie Nr 169/20 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2021-2025 2020-12-02 11:18
dokument Zarządzenie Nr 168/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-12-01 13:46
dokument Zarządzenie Nr 167/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu stargardzkiego 2020-11-27 09:14
dokument Zarządzenie Nr 166/20 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-11-19 08:46
dokument Zarządzenie Nr 165/20 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-11-19 08:45
dokument Zarządzenie Nr 164/20 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokuemntów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2020-11-24 09:23
dokument Zarządzenie Nr 163/20 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do kontroli merytorycznej 2020-11-19 08:43
dokument Zarządzenie Nr 162/20 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do kontroli merytorycznej 2020-11-16 09:03
dokument Zarządzenie Nr 161/20 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do kontroli merytorycznej 2020-11-06 14:24
dokument Zarządzenie Nr 160/20 Starosty Stargardzkiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2020-11-05 11:23
dokument Zarządzenie Nr 159/20 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2020-11-03 11:48
dokument Zarządzenie Nr 158/20 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-11-03 11:47
dokument Zarządzenie Nr 157/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 2020-10-30 12:58
dokument Zarządzenie Nr 156/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2020-10-30 12:57
dokument Zarządzenie Nr 155/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2020-10-30 12:56
dokument Zarządzenie Nr 154/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2020-10-30 12:55
dokument Zarządzenia Nr 153/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2020-10-30 12:45
dokument Zarządzenie Nr 152/20 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2020-10-27 11:21
dokument Zarządzenie Nr 151/20 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-23 15:16
dokument Zarządzenie Nr 150/20 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-10-23 15:15
dokument Zarządzenie nr 149/20 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników do przyjmowania transakcji przy użyciu kart płatniczych 2020-10-23 08:40
dokument Zarządzenie Nr 148/20 z dnia 21 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2020-10-23 08:39
dokument Zarządzenie Nr 147/20 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu załatwiania skarg i wniosków 2020-10-23 08:31
dokument Zarządzenie Nr 146/20 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli 2020-10-23 08:30
dokument Zarządzenie Nr 145/20 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej 2020-10-23 08:30
dokument Zarządzenie nr 144/20 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-10-20 13:33
dokument Zarządzenie Nr 143/20 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-10-16 13:57
dokument Zarządzenie Nr 142/20 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-10-16 13:53
dokument Zarządzenie Nr 141/20 z dnia 13 października 2020 r. z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2020 rok 2020-10-16 13:53
dokument Zarządzenie Nr 140/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego nr 2 2020-10-16 13:50
dokument Zarządzenie Nr 139/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego nr 1 2020-10-16 13:49
dokument Zarządzenie Nr 138/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa poprzez porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-10-16 13:49
dokument Zarządzenie Nr 137/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-10-16 13:47
dokument Zarządzenie Nr 136/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-10-12 10:26
dokument Zarządzenie Nr 135/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-10-08 11:37
dokument Zarządzenie Nr 134/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia o zmianie planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-10-08 14:29
dokument Zarządzenie Nr 133/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:24
dokument Zarządzenie Nr 132/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:22
dokument Zarządzenie Nr 131/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:22
dokument Zarządzenie Nr 130/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:21
dokument Zarządzenie Nr 129/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:21
dokument Zarządzenie Nr 128/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:21
dokument Zarządzenie Nr 127/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-10-08 11:21
dokument Zarządzenie Nr 126/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności oraz powołania zespołu roboczego do spraw dostępności 2020-10-06 10:51
dokument Zarządzenie Nr 125/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-10-06 10:49
dokument Zarządzenie Nr 124/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-06 10:48
dokument Zarządzenie Nr 123/20 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków 2020-09-23 09:43
dokument Zarządzenie Nr 122/20 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania i odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2020-09-23 09:42
dokument Zarządzenie Nr 121/20 z dnia 22 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2020 2020-09-23 09:41
dokument Zarządzenie Nr 120/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 2020-08-31 08:42
dokument Zarządzenie Nr 119/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-08-31 08:28
dokument Zarządzenie Nr 118/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-27 08:46
dokument Zarządzenie Nr 117/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-27 08:45
dokument Zarządzenie Nr 116/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-27 08:42
dokument Zarządzenie Nr 115/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego regulaminu Organizacyjnego Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-09-03 11:08
dokument Zarządzenie Nr 114/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-08-19 10:55
dokument Zarządzenie Nr 113/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-19 10:52
dokument Zarządzenie Nr 112/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-19 10:50
dokument Zarządzenie Nr 111/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do kontroli merytorycznej 2020-08-19 10:49
dokument Zarządzenie Nr 110/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-19 10:48
dokument Zarządzenie Nr 109/20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2020-08-25 08:18
dokument Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2020-07-29 11:24
dokument Zarządzenie Nr 107/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania i odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2020-07-29 08:08
dokument Zarządzenie Nr 106/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-07-29 08:04
dokument Zarządzenie Nr 105/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-07-29 08:03
dokument Zarządzenie Nr 104/20 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-20 12:08
dokument Zarządzenie Nr 103/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:57
dokument Zarządzenie Nr 102/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:57
dokument Zarządzenie Nr 101/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:55
dokument Zarządzenie Nr 100/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:55
dokument Zarządzenie Nr 99/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:54
dokument Zarządzenie Nr 98/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:54
dokument Zarządzenie Nr 97/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:53
dokument Zarządzenie Nr 96/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:53
dokument Zarządzenie Nr 95/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:52
dokument Zarządzenie Nr 94/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:52
dokument Zarządzenie Nr 93/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:51
dokument Zarządzenie Nr 92/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:51
dokument Zarządzenie Nr 91/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:51
dokument Zarządzenie Nr 90/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:50
dokument Zarządzenie Nr 89/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:50
dokument Zarządzenie Nr 88/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:50
dokument Zarządzenie Nr 87/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:49
dokument Zarządzenie Nr 86/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:49
dokument Zarządzenie Nr 85/20 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-07-14 08:21
dokument Zarządzenie Nr 84/20 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2020 rok 2020-07-07 08:31
dokument Zarządzenie Nr 83/20 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-07-07 11:46
dokument Zarządzenie Nr 82/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-07-03 08:09
dokument Zarządzenie nr 81/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2020-06-24 14:04
dokument Zarządzenie Nr 80/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-06-19 09:44
dokument Zarządzenie Nr 79/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-06-15 12:37
dokument Zarządzenie Nr 78/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-06-15 12:36
dokument Zarządzenie Nr 77/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-06-15 12:36
dokument Zarządzenie Nr 76/20 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę 2020-06-15 09:04
dokument Zarzadzenie Nr 75/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-06-10 09:09
dokument Zarządzenie Nr 74/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-06-01 13:12
dokument Zarządzenie Nr 73/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) 2020-06-01 13:10
dokument Zarządzenie Nr 72/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-05-18 09:13
dokument Zarządzenie Nr 71/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w wykazie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym 2020-05-15 08:32
dokument Zarządzenie Nr 70/20 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjncyh Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-05-14 09:11
dokument Zarządzenie Nr 69/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej majątku z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-05-14 09:11
dokument Zarządzenie Nr 68/20 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2020-05-11 13:39
dokument Zarządzenie Nr 67/20 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-05-28 09:41
dokument Zarządzenie Nr 66/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2020-04-30 15:57
dokument Zarządzenie Nr 65/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020-04-30 08:43
dokument Zarządzenie Nr 64/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stargardzkiego 2020-04-28 08:54
dokument Zarządzenie Nr 63/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego 2020-04-28 08:53
dokument Zarządzenie Nr 62/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-04-20 08:38
dokument Zarządzenie Nr 61/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-04-14 08:11
dokument Zarządzenie Nr 60/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2020-04-10 08:45
dokument Zarządzenie Nr 59/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie 2020-04-10 08:38
dokument Zarządzenie Nr 58/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie 2020-04-10 08:37
dokument Zarządzenie Nr 57/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2020-04-10 08:36
dokument Zarządzenie Nr 56/20 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2020-03-31 12:06
dokument Zarządzenie Nr 55/20 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2020 rok 2020-03-31 08:13
dokument Zarządzenie Nr 54/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-03-27 10:00
dokument Zarządzenie Nr 53/20 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów oraz rokowań 2020-03-26 09:49
dokument Zarządzenie Nr 52/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-27 09:57
dokument Zarządzenie Nr 51/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalnoisci Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Stargardzie za 2019 rok 2020-03-24 08:40
dokument Zarządzenie Nr 50/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Powiatu Stargardzkiego w 2020 roku 2020-03-19 11:20
dokument Zarządzenie Nr 49/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-19 10:01
dokument Zarządzenie Nr 48/20 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-13 15:08
dokument Zarządzenie Nr 47/20 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-13 15:08
dokument Zarządzenie Nr 46/20 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 2020-03-13 15:07
dokument Zarządzenie Nr 45/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:41
dokument Zarządzenie Nr 44/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:41
dokument Zarządzenie Nr 43/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:40
dokument Zarządzenie Nr 42/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:40
dokument Zarządzenie Nr 41/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:40
dokument Zarządzenie Nr 40/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:39
dokument Zarządzenie Nr 39/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:39
dokument Zarządzenie Nr 38/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:39
dokument Zarządzenie Nr 37/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:38
dokument Zarządzenie Nr 36/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:34
dokument Zarządzenie Nr 35/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:34
dokument Zarządzenie Nr 34/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:34
dokument Zarządzenie Nr 33/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:33
dokument Zarządzenie Nr 32/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:33
dokument Zarządzenie Nr 31/20 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2020-02-13 09:36
dokument Zarządzenie Nr 30/20 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-02-07 10:43
dokument Zarządzenie Nr 29/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowionych własności Skarbu Państwa 2020-02-05 09:55
dokument Zarządzenie Nr 28/20 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-02-03 12:19
dokument Zarządzenie Nr 27/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. 2020-02-03 12:04
dokument Zarządzenie Nr 26/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli 2020-02-03 09:22
dokument Zarządzenie Nr 25/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie uowy 2020-02-03 09:21
dokument Zarządzenie Nr 24/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetki 2020-02-03 09:21
dokument Zarządzenie Nr 23/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-01-31 12:23
dokument Zarządzenie Nr 22/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:23
dokument Zarządzenie Nr 21/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:22
dokument Zarządzenie Nr 20/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:22
dokument Zarządzenie Nr 19/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:21
dokument Zarządzenie Nr 18/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:21
dokument Zarządzenie Nr 17/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:20
dokument Zarządzenie Nr 16/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dolicach w 2020 roku 2020-01-31 12:18
dokument Zarządzenie Nr 15/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa 2020-01-31 12:16
dokument Zarządzenie Nr 14/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa 2020-01-31 12:15
dokument Zarządzenie Nr 13/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2020-01-31 12:19
dokument Zarządzenie Nr 12/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetki 2020-01-31 12:13
dokument Zarządzenie Nr 11/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania koniecznej wycinki lub uprzątnięcia drzew rosnących na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz zasad wykorzystania pozyskanego drewna 2020-01-31 12:08
dokument Zarządzenie Nr 10/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie Wewnetrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-01-29 09:38
dokument Zarządzenie Nr 9/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-29 09:37
dokument Zarządzenie Nr 8/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2020-01-22 14:11
dokument Zarządzenie Nr 7/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2020 2020-01-20 11:41
dokument Zarządzenie Nr 6/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-17 10:38
dokument Zarządzenie Nr 5/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 2020-01-14 08:25
dokument Zarządzenie Nr 4/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-01-13 15:41
dokument Zarządzenie Nr 3/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wydania wytycznych do działalnosci w dziedzinie obrony cywilnej w Powiecie Stargardzkim w 2020 r. 2020-01-13 15:40
dokument Zarządzenie Nr 2/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-01-10 08:22
dokument Zarządzenie Nr 1/20 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2020-01-08 11:55