Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwały Rady Powiatu podjęte na XVIII sesji w dniu 24 czerwca 2020 r. 2020-06-26 12:38
dokument Uchwała Nr XVIII/253/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 28 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r. 2020-06-26 12:36
dokument Uchwała Nr XVIII/254/20 w sprawie udzielenia wotum zaufania 2020-06-26 12:35
dokument Uchwała Nr XVIII/255/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok 2020-06-26 12:35
dokument Uchwała Nr XVIII/256/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok 2020-06-26 12:34
dokument Uchwała Nr XVIII/257/20 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok 2020-06-26 12:33
dokument Uchwała Nr XVIII/258/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok 2020-07-03 13:28
dokument Uchwała Nr XVIII/259/20 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok 2020-06-26 12:32
dokument Uchwała Nr XVIII/260/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 2020-06-26 12:32
dokument Uchwała Nr XVIII/261/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-06-26 12:31
dokument Uchwała Nr XVIII/262/20 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok 2020-06-26 12:31
dokument Uchwała Nr XVIII/263/20 w sprawie przyjęcia Raportu z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2016-2020 2020-06-26 12:30
dokument Uchwała Nr XVIII/264/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Stargardzki - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2020-06-26 12:28
dokument Uchwała Nr XVIII/265/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Stargardzkiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2020-06-26 12:26
dokument Uchwała Nr XVIII/266/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2020-06-26 12:25
dokument Uchwała Nr XVIII/267/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 2020-06-26 12:25