herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Wydział Planowania i Rozwoju

WYDZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU
Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
  ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 
 
II piętro – skrzydło lewe – pokoje nr 213 i nr 214
 stosowany symbol przy znakowaniu spraw   TR
 
 

Imię i nazwisko

Symbol Stanowisko Telefon E-mail

Anna Stefańska

TR.SE1 Dyrektor Wydziału (91) 48 04 877

budzet@powiatstargardzki.pl

astefanska@powiatstargardzki.eu

wakat

TR.2 Zastępca Dyrektora ds. rozwoju    
Anna Abramczyk TR.AR3 stanowisko ds. zadań rozwojowych i analiz (91) 48 04 926 a.abramczyk@powiatstargardzki.eu
Dawid Mazurek TR.MZ4 stanowisko ds. wieloletniej prognozy finansowej (91) 48 04 860 d.mazurek@powiatstargardzki.eu
Katarzyna Rzesiowska   stanowisko ds. budżetu (91) 48 04 876  
 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1)    z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych:
a)    przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie procedur obowiązujących przy opracowaniu projektu budżetu powiatu, uchwalaniu budżetu powiatu, dokonywania jego zmian oraz sporządzaniu sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
b)    przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie procedur obowiązujących przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej uchwalaniu, dokonywaniu zmian oraz sporządzaniu sprawozdań z wykonania,
c)    inicjowanie prac związanych z opracowaniem propozycji projektu budżetu  powiatu na dany rok budżetowy,
d)    opracowywanie propozycji projektu budżetu powiatu oraz propozycji projektów zmian budżetu i zmian w budżecie w układzie klasycznym i zadaniowym,
e)    opracowywanie propozycji planu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wniosek Skarbnika Powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu i merytorycznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego,
f)    opracowywanie projektów ostatecznych kwot dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu po uchwaleniu budżetu powiatu na dany rok oraz projektów ich aktualizacji w następstwie zmian budżetu i zmian w budżecie,
g)    opracowywanie projektów ostatecznych kwot dochodów i wydatków dla Starostwa w układzie dysponentów po uchwaleniu budżetu powiatu na dany rok oraz projektów ich aktualizacji w następstwie zmian budżetu i zmian  w budżecie,
h)    koordynowanie prac związanych z opracowaniem i aktualizacją planu finansowego dochodów i wydatków Starostwa,
i)    koordynowanie prac związanych z opracowywanie i aktualizacją planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
j)    opracowywanie projektów półrocznych i rocznych informacji z wykonania budżetu powiatu, w trybie i w układzie określonym w przepisach szczególnych,
k)    opracowywanie informacji przekrojowych dotyczących planowanych dochodów i wydatków budżetowych na potrzeby pracy Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, mediów i innych podmiotów,
l)    opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, jej monitorowanie i aktualizacja,
m)    przygotowywanie projektów sprawozdań z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,
2)     z zakresu ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju:
a)    opracowywanie projektu Programu Rozwoju Powiatu, jego monitorowanie i aktualizacja,
b)    przygotowywanie projektów prezentacji założeń Programu Rozwoju Powiatu,
c)    przygotowywanie projektów sprawozdań z realizacji Programu Rozwoju Powiatu oraz osiąganych celów i  rezultatów,
d)    opracowywanie propozycji wieloletnich zadań rozwojowych powiatu oraz ich aktualizacja,
e)    opracowywanie propozycji rocznych zadań rozwojowych powiatu oraz ich aktualizacja na etapie tworzenia projektu budżetu powiatu i jego zmian,
f)    współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu i komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego przy pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych w zakresie doradztwa montażu finansowego,

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ganczarska 01-10-2008 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 21-05-2018 15:55