Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stan mienia Powiatu Stargardzkiego na dzień 31 października 2006 roku

 

Stan mienia Powiatu Stargardzkiego na dzień 31 października 2006 roku

 

 

I. MIENIE POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ADMINISTROWANIU PRZEZ POWIAT STARGARDZKI

 

1) NABYTE Z MOCY PRAWA

 

1. SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Skarbowej 1, obręb ew. 10 m. Stargard Szczeciński,

- dz. nr 437/1 o pow. 1.662m2,

 

2. w nieruchomości położonej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim oznaczonej numerem 240/1 o pow. 937m2:

- część lokalu użytkowego nr 4 o pow. użytk. 322,41m2 (+ piwnice 73,97m2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim w udziale w wysokości 203/1000 części do gruntu działki i budynku,

- umowa użyczenia na rzecz PODGiK,

 

3. dz. nr 442/4 o pow. 1.839m2, niezabudowana położona przy ul. Bogusława IV, obręb ew. nr 10 m. Stargard Szczeciński,

- przeznaczona do sprzedaży,

 

4. dz. nr 64/1 o pow. 360m2, dz. nr 64/2 o pow. 547m2, dz. nr 306/1 o pow. 70m2 i dz. nr 306/2 o pow. 175m2,, stanowiące jeden kompleks działek, zabudowane budynkiem byłej przychodni RTG przy ul. Ochronnej 1, obręb ew. nr 13 m. Stargard Szczeciński,

- umowa najmu na rzecz Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych w Stargardzie

Szczecińskim do dnia 31.12.2006 r.

 

2) MIENIE NABYTE NA WNIOSEK ZARZĄDU POWIATU

 

5. w nieruchomości położonej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim oznaczonej numerem działki 240/1 o pow. 937m2:

- część lokalu użytkowego nr 4 o pow. użytk. 90,14m2 - Powiatowy Ośrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim w udz. 45/1000 części do gruntu działki i do budynku,

- umowa użyczenia na rzecz PODGiK,

 

6. dz. nr 109/18 o pow. 2.695m2 zabudowana budynkiem szkoły przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim,

- przekazana decyzją Zarządu Powiatu Stargardzkiego w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim,

 

7. dz. nr 109/60 o pow. 1.528m2 stanowiąca boisko szkolne przy ul. Pierwszej Brygady

w Stargardzie Szczecińskim,

- przekazana decyzją Zarządu Powiatu Stargardzkiego w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim.

 

3) MIENIE NABYTE NA PODSTAWIE INNYCH TYTUŁÓW PRAWNYCH

 

8. dz. nr 436/10 o pow. 794m2, dz. nr 436/11 o pow. 758m2, dz. nr 436/12 o pow. 529m2, dz. nr 436/13 o pow. 84m2,niezabudowane położone przy ul. B. Limanowskiego, obrębie ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński,

- umowa darowizny przekazanie przez Gminę - Miasto Stargard na rzecz Powiatu,

dojazd do terenów szpitala,

 

9. nieruchomości niezabudowane położone przy ul. S. Czarnieckiego, Bogusława IV, obręb ew. nr 10 m. Stargard Szczeciński oznaczone numerami działek:

 • dz. nr 440/14 o pow. 150m2

 • dz. nr 440/15 o pow. 664m2

 • dz. nr 440/16 o pow. 122m2

 • dz. nr 440/20 o pow. 1.349m2

 • dz. nr 440/22 o pow. 551m2

 • dz. nr 440/23 o pow. 150m2

 • dz. nr 443 o pow. 126m2

 • dz. nr 445 o pow. 492m2

 • dz. nr 446/3 o pow. 352m2

 • dz. nr 446/4 o pow. 121m2

 • dz. nr 479 o pow. 67m2

- umowa zamiany pomiędzy Miastem Stargard Szczeciński , a Powiatem Stargardzkim, działki przeznaczone do sprzedaży,

 

10. dz. nr 302 o pow. 2.261m2 zabudowana budynkiem Powiatowego Inspektoratu

Weterynaryjnego przy ul. Broniewskiego, obręb ew. nr 16 m. Stargard Szczeciński,

- umowa zamiany pomiędzy Miastem Stargard Szczeciński , a Powiatem Stargardzkim

umowa najmu na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego i umowa najmu na

rzecz Pana Janusza Grabiec prowadzącego Usługi Weterynaryjne,

 

11. lokal mieszkalny położony przy ul. S. Staszica 11/2 w Stargardzie Szczecińskim

o powierzchni użytkowej 50,0m2 - Najemca Pani Wiesława Śmigierska

- porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Powiatem,

 

12. nieruchomość drogowa położona w obrębie ewidencyjnym Kania gmina Chociwel

oznaczona numerem działki 133/23 o powierzchni 2.373m2 .

- umowa zamiany pomiędzy Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną „Wspólny Siew”

w likwidacji w Kani gm. Chociwel, a Powiatem Stargardzkim.

 

 

4) NABYTE NA PODSTAWIE INNYCH TYTUŁÓW PRAWNYCH

pozostające przedmiotem użytkowania wieczystego przez Powiat:

 

13. dz. nr 137 o pow. 894m2 nie zabudowana przy ul. Gdyńskiej, obręb ew. nr 7 m.

Stargard Szczeciński - nabycie prawa użytkowania wieczystego, umowa sprzedaży

- nabycie od PPU „Prometal” w Stargardzie Szczecińskim,

wszczęta procedura przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

na rzecz Powiatu Stargardzkiego,

 

 

14. dz. nr 139 o pow. 2.623m2 zabudowana boksami garażowymi w udz. 10/50 części -

przy ul. Gdyńskiej, obręb ew. nr 7 m. Stargard Szczeciński - nabycie prawa

użytkowania wieczystego umowa sprzedaży - nabycie od PPU „Prometal” w

Stargardzie Szczecińskim,

 

15. dz. nr 549/2 o pow. 292m2 zabudowana budynkiem hydrofornii przy ul. W. Polskiego,

obręb ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński - nabycie prawa użytkowania wieczystego

- umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynku

nabyte od Instytucji Filmowej „Film-Art.” w Poznaniu,

wszczęta procedura przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

na rzecz Powiatu Stargardzkiego,

 

16. dz. nr 109/77 o pow. o pow. 162m2 niezabudowana przy ul. Pierwszej Brygady, obręb ew. nr 5 m. Stargard Szczeciński - nabycie prawa użytkowania wieczystego, umowa zamiany z osobą fizyczną, a następnie nabycie prawa własności i przekazanie w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy w Stargardzie Szczecińskim,

 

17. dz. nr 109/79 o pow. o pow. 27m2 niezabudowana przy ul. Pierwszej Brygady, obręb

ew. nr 5 m. Stargard Szczeciński - nabycie prawa użytkowania wieczystego, umowa zamiany z osobą fizyczną, , a następnie nabycie prawa własności i przekazanie w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy w Stargardzie Szczecińskim,

 

5) NABYTE Z MOCY PRAWA

pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

 

18. dz. nr 2/2 opow. 623m2 niezabudowana przy ul. Gdyńskiej , obręb ew. nr 7 m. Stargard

Szczeciński, oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz P. Kuszwara - udział 60/100 części i P. Różańskich udział 40/100 części.

 

II. POZOSTAJĄCE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE I UŻYTKOWANIU

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

1. mienie w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

- dz. nr 153/1 o pow. 1.114m2 zabudowana budynkiem administracyjnym przy ul.

Bydgoskiej 13/15, obręb ew. nr 13 m. Stargard Szczeciński w udziale 413/1000 części

siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim,

- dz. nr 178 o pow. 4.130m2, nie zabudowana położona przy ul. Kamiennej obręb

ew. nr 2 miasta Chociwel,

- dz. nr 113/7 o pow. 16.937m2, zabudowana placem asfaltowym, położona w obrębie

Tarnowo gm. Suchań,

 

2. mienie w trwałym zarządzie i władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie

Szczecińskim:

- 245 działek położonych na terenie powiatu stargardzkiego, stanowiących ulice oraz części składowe dróg powiatowych wraz z posadowionymi budowlami tj. nawierzchnie i mosty,

 

3. mienie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

- dz. nr 437/2 o pow. 15.310m2, obręb ew. nr 10 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 439 o pow. 3.463m2, obręb ew. nr 10 m. Stargard Szczeciński,

4. mienie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

- dz. nr 14/5 o pow. 10.603m2, obręb ew. nr 9 m. Stargard Szczeciński,

 

5. mienie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szcz.

- dz. nr 81 o pow. 1.776m2, obręb ew. nr 5 m. Stargard Szczeciński,

 

6. mienie w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szcz.

- dz. nr 109/75 o pow. 805m2, obręb ew. nr 5 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 109/76 o pow. 11.487m2, obręb ew. nr 5 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 96/1 o pow. 7.061m2, obręb ew. nr 9 m. Stargard Szczeciński,

- dz. nr 109/18 o pow. 2.695m2, obręb ew. nr 5 m. Stargard Szczeciński,

- dz. nr 109/60 o pow. 1.528m2, obręb ew. nr 5 m. Stargard Szczeciński,

 

7. mienie w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim

- dz. nr 109/77 o pow. 166m2, obręb ew. nr 5 m. Stargard Szczeciński,

- dz. nr 109/79 o pow. 27m2, obręb ew. nr 5 m. Stargard Szczeciński,

- dz. nr 109/80 o pow. 1.066m2, obręb ew. nr 5 m. Stargard Szczeciński,

 

8. mienie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 5 - Centrum Kształcenia

Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim

- dz. nr 136/1 o pow. 2.554m2, obręb ew. nr 7 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 136/2 o pow. 3.262m2, obręb ew. nr 7 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 116/2 o pow. 23.542m2, obręb ew. nr 23 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 117 o pow. 3.068m2, obręb ew. nr 23 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 2/7 o pow. 51.152m2, obręb ew. nr 7 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 66/1 o pow. 697m2, obręb ew. nr 4 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 66/3 o pow. 179m2, obręb ew. nr 4 m. Stargard Szczeciński,

9. mienie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim

- dz. nr 44 o pow. 3.440m2, obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński,

 

10. mienie w trwałym zarządzie Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim

- dz. nr 220/6 o pow. 83m2, obręb ew. nr 9 m. Stargard Szczeciński,

- dz. nr 220/7 o pow. 905m2, obręb ew. nr 9 m. Stargard Szczeciński,

- dz. nr 220/8 o pow. 826m2, obręb ew. nr 9 m. Stargard Szczeciński,

- dz. nr 220/9 o pow. 799m2, obręb ew. nr 9 m. Stargard Szczeciński,

przeznaczone do zbycia,

- dz. nr 220/10 o pow. 9.729m2, obręb ew. nr 9 m. Stargard Szczeciński,

 

11. mienie w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim

- dz. nr 469 o pow. 6.200m2, obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński,

 

12. mienie w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim

- dz. nr 300 o pow. 9.980m2, obręb ew. 11 m. Stargard Szczeciński,

 

13. mienie w trwałym zarządzie Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

- dz. nr 102 o pow. 4.634m2, obręb ew. nr 12 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 410/1 o pow. 2.665m2, obręb ew. nr 12 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 418 o pow. 3.599m2, obręb ew. nr 12 m. Stargard Szczeciński,

 

 

 

 

 

14. mienie w trwałym zarządzie Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

- dz. nr 506/5 o pow. 11.116m2, obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 506/11 o pow. 269m2, obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński

dz. nr 506/11 przeznaczona do zbycia,

- dz. nr 506/12 o pow. 1.003m2, obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński

 

15. mienie w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Dolicach

- dz. nr 3/19 o pow. 20.116m2, ul. Wiśniowa 12, Dolice,

 

16. mienie w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim:

- dz. nr 517 o pow. 807m2, obręb ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 541 o pow. 688m2, obręb ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 545 o pow. 29.065m2, obręb ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 447/2 o pow. 272m2, obręb ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 447/3 o pow. 802m2, obręb ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 452/5 o pow. 453m2, obręb ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 452/3 o pow. 561m2, obręb ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 574/1 o pow. 1.255m2, obręb ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 518/1 o pow. 1.272m2, obręb ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 518/3 o pow. 949m2, obręb ew. nr 6 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 110 o pow. 2.969m2, obręb ew. nr 9 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 106/4 o pow. 978m2, obręb ew. nr 10 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 459/3 o pow. 256m2, obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 502/1 o pow. 177m2, obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 502/2 o pow. 2.046m2, obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 506/10 o pow. 1.710m2, obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 500/1 o pow. 241m2,obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 501/1 o pow. 120m2, obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 503 o pow. 218m2, obręb ew. nr 11 m. Stargard Szczeciński

- dz. nr 504 o pow. 1.045m2, obręb ew. nr 11m .Stargard Szczeciński

tereny Szpitala i Przychodni Specjalistycznych,

 

 

III. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

 

1. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z o.o. - Powiat Stargardzki posiada 20 udziałów po 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 20.000,00 zł

 

IV. INNE FORMY WŁADANIA

 

1. część nieruchomości o powierzchni 16m2 z działki nr 222 położonej w obrębie ew. nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego przy ul. Szymanowskiego 48.

- umowa użyczenia zawarta na czas nieokreślony na rzecz Powiatu Stargardzkiego w celu poszerzenia pasa ulicy powiatowej tj. Szymanowskiego. Użyczenie nastąpiło od właściciela posesji przy ul. Szymanowskiego 4.

 

 

ZESTAWIENIE GRUNTÓW I BUDYNKÓW

WG ICH WARTOŚCI KSIĘGOWEJ

 

I. ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BEZPOŚREDNIM ADMINISTROWANIU POWIATU:

1. Wartość gruntów 572.215,00 złotych

2. Wartość budynków i budowli 8.809.056,91 złotych

 

II. ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ADMINISTROWANIU JEDNOSTEK ORGANIZA-

CYJNYCH POWIATU:

(drogi, oświata, pomoc społeczna i zdrowotna)

1) Wartość gruntów 35.914.991,44 złotych

w tym: drogi 33.468.960,00 złotych

2) Wartość budynków i budowli 70.719.529,09 złotych

3) Wartość obiektów inżynierii lądowej 207.499.540,22 złotych

w tym: nawierzchnie dróg 195.593.802,81 złotych

mosty i wiadukty 4.694.412,19 złotych

 

 

ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD DNIA

1 listopada 2005 r. do dnia 31 października 2006 r.

OBRÓT MIENIEM BYŁ NASTEPUJĄCY:

 

P R Z Y C H Ó D:

 

Nieruchomości nabyte z mocy prawa:

 

1. 10 działek oraz 1 obiekt mostowy stanowiące części składowe drogi powiatowej Dalewo Marianowo 41-522,

- decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.11.2005r. RR.III. MG.7723/4//14/2005, wartość nabytych nieruchomości wynosi: 6.975.370,00 zł,

 

2. 12 działek oraz 1 obiekt mostowy stanowiące części składowe drogi powiatowej Dobrzany-Wapnica 41-534,

- decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18.09.2006r. RR.III. MG.7723/4//12/2006, wartość nabytych nieruchomości wynosi: 8.446.670,00 zł,

 

3. 3 działki stanowiące części składowe dogi powiatowej Chociwel-Ińsko nr 41-545,

- decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18.09.2006r. RR.III. MG.7723/4//13/2006, wartość nabytych nieruchomości wynosi: 236.790,00 zł,

 

4. działka gruntu stanowiąca część składową drogi powiatowej Szadzko-Ognica nr 1768Z oznaczona numerem działki 158/2 o powierzchni 0,0850 ha,

- decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.09.2006r. RR.III.JD-7724/4//165/2006; nabycie za odszkodowaniem

 

 

Nieruchomości nabyte w drodze zamiany, darowizny:

 

1. niezabudowane nieruchomości położone w obrębie ew. nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego przy ul. Pierwszej Brygady, oznaczone numerami działek: nr 109/77 o pow. 166m2 i nr 109/79 o pow. 27m2,

- umowa zamiany pomiędzy Powiatem, a osobami fizycznymi; nabycie prawa użytkowania wieczystego w celu utworzenia miejsc parkingowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim - wartość nabytych nieruchomości wynosi: 4.850,00 zł (umowa notarialna z dnia 26.08.2005 Rep. A Nr 5870/2005),

- nieodpłatne przekazanie prawa własności na rzecz Powiatu Stargardzkiego (umowa notarialna z dnia 25.08.2005 Rep. A Nr 5658/2006).

 

 

Nieruchomości na które wygaszono prawo trwałego zarządu:

 

1. zabudowana nieruchomość położona w obrębie ew. Wierzchląd gm. Stargard Szczeciński, oznaczona numerem działki 6/2 o pow. 3,41 ha,

- decyzja Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24.03.2006 r. znak GN.PT.70024/2006, wartość wygaszanej nieruchomości: 1.000.000,00 zł (cel wygaszenia prawa zarządu - sprzedaż nieruchomości),

 

2. nieruchomości drogowe stanowiące położone na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego o oznaczone numerami działek: dz. nr 122 o pow. 1.644m2, dz. nr 454 o pow. 4.781m2- ul. A. Struga, dz. nr 130/1 o pow. 16m2, dz. nr 130/2 o pow. 238m2, dz. nr 130/3 o pow. 37m2, dz. nr 130/4 o pow. 165m2, dz. nr 130/6 o pow. 1.023m2 - ul. Garncarska, dz. nr 120/2 o pow. 6.288m2 - ul. Grodzka, dz. nr 230 o pow. 1.164m2 - ul. Mariacka, dz. nr 294 o pow. 4.559m2 - ul. Mieszka I, dz. nr 122/4 o pow. 26m2, dz. nr 122/5 o pow. 16m2, dz. nr 122/6 o pow.6.508m2 - ul. K. Wielkiego, dz. nr 222 o pow. 1.631m2 - ul. Kramarska, dz. nr 193 o pow. 2.833m2 - ul. Kuśnierzy, dz. nr 1 o pow. 5.647m2 - Plac Wolności, dz. nr 104 o pow. 1.483m2, dz. nr 257 o pow. 1.394m2 - ul. Płatnerzy, dz. nr 275 o pow. 2.288m2 - ul. Pocztowa, dz. nr 48 o pow. 5.436m2- ul. Portowa, dz. nr 2/1 o pow. 405m2, dz. nr 2/6 o pow. 11.764m2 - ul. S. Czarnieckiego, dz. nr 64 o pow. 5.086m2 - ul. W. Łokietka, dz. nr 62/4 o pow. 2.182m2 - ul. Warowna, dz. nr 83/5 o pow. 2.707m2 - ul. Złotników,

- decyzja Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6.04.2006 r. znak GN.PT.7002/1/2006 wartość wygaszanych nieruchomości: 12.456.901,80 zł (cel wygaszenia prawa zarządu - darowizna na rzecz gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego),

 

3. niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ew. nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego przy ul. Pierwszej Brygady, oznaczona numerem działki 109/81 o pow. 669m2,

- decyzja Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 10.05.2006 r. znak GN.PT.7002/5/2006, wartość wygaszanej nieruchomości: 12.900,00 zł (cel wygaszenia prawa zarządu - sprzedaż nieruchomości),

 

4. niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ew. nr 7 miasta Stargardu Szczecińskiego przy ul. Gdyńskiej, oznaczona numerem działki 136/2 o pow. 3.262m2,

- decyzja Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 07.09.2006 r. znak GN.PT.7002/8/2006, wartość wygaszanej nieruchomości: 78.000,00 zł (cel wygaszenia prawa zarządu - sprzedaż nieruchomości),

 

 

Sprzedaż nieruchomości:

 

1. nieruchomość położona w obrębie ew. Wierzchląd gm.Stargard Szczeciński zabudowana

byłym ośrodkiem szkolno-wypoczynkowym oznaczona numerem działki 6/2 o powierzchni

3,41 ha,

- sprzedaż w drodze III przetargu - 909.000,00 zł

(umowa notarialna z dnia 26.04.2006 r. Rep. A Nr 2142/2006),

 

2. nieruchomość położona w obrębie ew. nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego przy ulicy

ul. Pierwszej Brygady niezabudowana oznaczona numerem 109/81 o powierzchni 669m2

- sprzedaż w drodze bezprzetargowej - 15.738,00 zł ( w tym podatek VAT 22% 2.838,00 zł)

(umowa notarialna z dnia 30.05.2006 r. Rep. A Nr 2896/2006),

 

3. nieruchomość położona w obrębie ew. nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego przy ulicy

ul. Pierwszej Brygady niezabudowana oznaczona numerem 136/2 o powierzchni 3.262m2

- sprzedaż w drodze I przetarj - 240.000,,00 zł ( w tym podatek VAT 22% tj. 43.278,69 zł)

(umowa notarialna z dnia 26.09.2006 r. Rep. A Nr 6050/2006).,

 

Łączny dochód z tytuły sprzedaży nieruchomości w okresie

od 01.11.2005 r. do dnia 31.10.2006 r.

wyniósł 1.164.738,00 zł w tym podatek VAT 46.116,69 zł

 

 

R O Z C H Ó D:

 

Nieruchomości przekazane w drodze darowizny:

 

1. nieruchomości drogowe stanowiące położone na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego oznaczone numerami działek: dz. nr 122 o pow. 1.644m2, dz. nr 454 o pow. 4.781m2- ul. A. Struga, dz. nr 130/1 o pow. 16m2, dz. nr 130/2 o pow. 238m2, dz. nr 130/3 o pow. 37m2, dz. nr 130/4 o pow. 165m2, dz. nr 130/6 o pow. 1.023m2 - ul. Garncarska, dz. nr 120/2 o pow. 6.288m2 - ul. Grodzka, dz. nr 230 o pow. 1.164m2 - ul. Mariacka, dz. nr 294 o pow. 4.559m2 - ul. Mieszka I, dz. nr 122/4 o pow. 26m2, dz. nr 122/5 o pow. 16m2, dz. nr 122/6 o pow.6.508m2 - ul. K. Wielkiego, dz. nr 222 o pow. 1.631m2 - ul. kramarska, dz. nr 193 o pow. 2.833m2 - ul. Kuśnierzy, dz. nr 1 o pow. 5.647m2 - Plac Wolności, dz. nr 104 o pow. 1.483m2, dz. nr 257 o pow. 1.394m2 - ul. Płatnerzy, dz. nr 275 o pow. 2.288m2 - ul. Pocztowa, dz. nr 48 o pow. 5.436m2- ul. Portowa, dz. nr 2/1 o pow. 405m2, dz. nr 2/6 o pow. 11.764m2 - ul. S. Czarnieckiego, dz. nr 64 o pow. 5.086m2 - ul. W. Łokietka, dz. nr 62/4 o pow. 2.182m2 - ul. Warowna, dz. nr 83/5 o pow. 2.707m2 - ul. Złotników,

- darowizna na rzecz gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego - wartość przekazanych

nieruchomości 12.456.901,80 zł

(umowa notarialna z dnia 08.05.2006 r. Rep. A Nr 2950/2006).

 

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd:

 

1. 28 działek oraz 2 obiekty mostowe stanowiące części składowe dróg i ulic powiatowych:

1) drogi powiatowej nr 41-571 Szadzko-Ognica gm. Dobrzany w obrębie ew. Szadzko: dz. nr 299 o pow.3,18 ha, w obrębie ew. Ognica: dz. nr 41 o pow. 0,33 ha, dz. nr 44 o pow. 0,24 ha i dz. nr 166 o pow. 0,34 ha,

2) drogi powiatowej nr 41-527 Trąbki-Dobrzany gm. Marianowo: w obrębie ew. Trąbki: dz. nr 18 o pow. 2,69 ha, dz. nr 11 o pow. 1,16 ha, w obrębie ew. Marianowo: dz. nr 279 o pow. 1,97 ha, dz. nr 46 o pow. 2,04 ha, dz. nr 121 o pow. 1,60 ha, w obrębie ew. Wiechowo: dz. nr 30 o pow. 3,11 ha, dz. nr 166 o pow. 1,01 ha, w obrębie ew. Sulino: dz. nr 698 o pow. 2,05 ha, w obrębie ew. Kępno: dz. nr 374 o pow. 4,51 ha, w obrębie ew. Szadzko: dz. nr 478 o pow. 2,02 ha, dz. nr 352 o pow. 2,55 ha, w obrębie ew. Kozy: dz. nr 351 o pow. 0,10 ha, w obrębie ew. nr 4 m. Dobrzany: dz. nr 117 o pow. 1,9578 ha oraz 2 obiekty mostowe,

3) ulice w obrębie ew. nr 2 m. Dobrzany: ul. Leśna: dz. nr 12 o pow. 0,4873 ha, dz. nr 225 o pow. 0,0779 ha, ul. Zielona; dz. nr 110 o pow. 0,4871 ha, ul. Dworcowa: dz. nr 180 o pow. 0,4923 ha. ul. Cmentarna: dz. nr 193 o pow. 0,1813 ha,

4) ulice w obrębie ew. nr 3 m. Dobrzany: ul. Parkowa: dz. nr 328 o pow. 0,4322 ha, ul. Wąska: dz. nr 221 o pow. 0,0565 ha, ul. Strażacka: dz. nr 195 o pow. 0,0758 ha, ul. Zacisze: dz. nr 179 o pow. 0,1607 ha,

4) ulice w obrębie ew. nr 4 m. Dobrzany: ul. Kościuszki: dz. nr 51 o pow. 0,5618 ha, ul. Polna: dz. nr 83 o pow. 0,6291 ha.

- decyzja Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 06.10.2006 r. znak GN.PT.7002/10/2006 o przekazaniu nieruchomości w trwały Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim wartość przekazywanych nieruchomości: 18.374.430,00 zł,

 

2. 10 działek oraz 1 obiekt mostowy stanowiące części składowe drogi powiatowej Dalewo - Marianowo 41-522 :

 1. w obrębie ew. Dalewo: dz. nr 285 o pow. 2,31 ha i dz. nr 271 o pow. 2,21 ha,

 2. w obrębie ew. Czarnkowo: dz. nr 184 o pow. 1,23 ha, dz. nr 209 o pow. 0,93 ha i dz. nr 19 o pow. 1,41 ha,

3) w obrębie ew. Marianowo: dz. nr 400 o pow. 2,80 ha, dz. nr 166 o pow. 0,58 ha, dz. nr 245 o pow. 0,37 ha i dz. nr 99/2 o pow. 0,27 ha,

4) w obrębie ew. Pęzino gmina Stargard Szczeciński dz. nr 268 o pow. 1,97 ha

 1. obiekt mostowy JNI 1424006

- decyzja Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20.03.2006 r. znak GN.PT.7002//2006 o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim wartość przekazywanych nieruchomości: 6.336.970,00 zł,

 

3. niezabudowane nieruchomości położone w obrębie ew. nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego przy ul. Pierwszej Brygady, oznaczone numerami działek: 109/77 o pow. 166m2 i dz. nr 109/79 o pow. 27m2

- decyzja Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29.09.2006 r. znak GN.PT.7002/7/2006, o przekazaniu nieruchomości Powiatowemu Urzędowi Pracy w Stargardzie Szczecińskim, wartość przekazywanych nieruchomości: 4.850,00 zł.

 

 

Nieruchomości pozostające i oddane w użyczenie:

 

1. lokal użytkowy nr 4 o pow. użytk. 412,55m2 (oraz przynal. piwnice) przy ul. Rynek

Staromiejski 5 - działka nr 240/1 o pow. 937 m2, obręb ew. nr 11 miasta Stargardu

Szczecińskiego.

- umowa użyczenia zawarta na czas nie oznaczony na rzecz Powiatowego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim,

 

2. nieruchomość położona w obrębie ew. nr 7 miasto Stargard Szczeciński przy ul. Gdyńskiej

oznaczona numerem działki 139 o pow. 2.623m2 w udziale10/50 części.

- umowa użyczenia zawarta na czas nie oznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 5 CKP

w Stargardzie Szczecińskim,

 

3. nieruchomość położona w obrębie ew. nr 7 miasto Stargard Szczeciński przy ul. Gdyńskiej

oznaczona numerem działki 137 o pow. 894m2.

- umowa użyczenia zawarta na czas nie oznaczony na rzecz Zespołu Szkół nr 5 CKP w Stargardzie Szczecińskim

 

Nieruchomości pozostające bądź oddane w najem, dzierżawę :

 

1. pomieszczenie użytkowe o pow. użytkowej 12m2 położone na parterze budynku Starostwa

Powiatowego w Stargardzie Szcz. przy ul. Skarbowej 1 - dz. nr 437 /1 o pow. 1662 m2,

przetarg na najem- prowadzenie usług kserograficznych i ubezpieczeniowych,

- umowa najmu zawarta w dniu 18.10.2005 r. na czas nieokreślony,

najemca Krystyna Szypulska - Agencja Ubezpieczeniowa „KRYS”, ul. Miodowa 31,

Stargard Szczeciński,

 

2. pomieszczenie użytkowe o pow. użytkowej 103,0m2 położone w piwnicy budynku

Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szcz. przy ul. Skarbowej 1 - dz. nr 437/1 o pow.

1.662m2,

przetarg na najem - prowadzenie działalności gastronomicznej, obecnie trwa regulacja postępowania spadkowego po zmarłym najemcy lokalu,

- umowa najmu zwarta w dniu 16.08.2004 r. na czas nieokreślony,

 

3. lokal użytkowy o pow. użytk. 584,9m2 przy ul. Broniewskiego 1 w Stargardzie Szcz.,

dz. nr 302 o pow. 2.261m2,

tryb bezprzetargowy- prowadzenie zadań statutowych,

- umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 01.03.2006 r. na czas nieokreślony,

najemca Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Stargardzie Szczecińskim,

 

4. lokal użytkowy o pow. użytk. 143,1m2 przy ul. Broniewskiego 1 w Stargardzie Szcz.,

dz. nr 302 opow. 2.261m2,

tryb bezprzetargowy- prowadzenie działalności weterynaryjnej

- umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 01.03.2006 r. na czas oznaczony

do dnia 29.02.2009 r.,

najemca Pan Janusz Grabiec zam. ul. Pyrzycka 10/1, Pyrzyce,

 

6. nieruchomość położona w obrębie ew. nr 13 miasto Stargard Szczeciński oznaczona

numerem działki 64/1 o pow. 360m2, dz. nr 64/2 o pow. 547m2, dz. nr 306/1 o pow. 70m2,

dz. nr 306/2 o pow. 175m2

tryb bezprzetargowy- prowadzenie zadań statutowych,

- umowa najmu zawarta w dniu 13.01.2004r. na czas oznaczony do dnia 31.12.2006 r.,

najemca - Polski Związek Hodowli Gołębi Pocztowych w Stargardzie Szczecińskim,

7. teren o pow. 1m2 położony w obrębie ew. nr 10 miasta Stargard Szczeciński

w działce nr 440/22 o powierzchni 551m2 przy zbiegu ulic: Bogusława IV i Skarbowej

- umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2007 r.

dzierżawca Pan Piotr Bojko zam. ul. Radogoska 15/3 w Szczecinie,

 

9 . lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytk. 50,0m 2 przy ul. S. Staszica 11, obręb ew. nr 11

miasta Stargard Szczeciński - dz. nr 622 pow. 3124 m2,

- umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu 01.07.2005 r. na czas nieokreślony,

najemca Pani Wiesława Śmigierska.

 

Nieruchomości w trakcie regulacji stanu prawnego:

 

1. drogi powiatowe - przejęcie na stan mienia Powiatu i uregulowanie zapisów poprzez

założenie ksiąg wieczystych (ok. 240 działek stanowiących nieruchomości drogowe),

2. podział działki nr 14/2 o pow. 1,0433 ha poł. w obrębie ew. nr 9 m. Stargardu Szczecińskiego w celu wydzielenie części nieruchomości jako łącznika (korytarza) do nowobudowanej sali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,

3. podział działki nr 222 o pow.0,05 ha poł. Niedźwiedź gm. Kobylanka w celu wydzielenie

terenu zajętego pod drogę powiatową nr 1702Z Nieźwiedź-Sowno gm. Kobylanka,

4. podział i regulacja działki nr 309/3 o pow. 0,0272 ha poł. w obrębie ew. Tarnowo gm. Suchań w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową Chociwel -Suchań nr 1704Z.

 

Nieruchomości , na które dokonano regulacji stanu prawnego:

 

1. nieruchomość położona w obrębie ew. nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego przy ul. Pierwszej Brygady oznaczona numerem działki 109/72 o pow. 1.736m2,

Dokonano podziału geodezyjnego w wyniku którego powstały: dz. nr 109/80 o pow. 1.066m2 i dz. nr 109/81 o pow. 669m2, dz. nr 109/81 przeznaczona do zbycia na powiększenie posesji przyległej na wniosek strony,

 

2. droga powiatowa nr 41-571 Szadzko-Ognica gm. Dobrzany - regulacja przebiegu drogi w miejscowości Ognica i wydzielenie części działek zajętych pod przedmiotową drogę, wydzielono 5 działek; wnioski o wydanie decyzji stwierdzającej zajęcie nieruchomości złożono do Wojewody Zachodniopomorskiego,

 

3. nieruchomość położona w obrębie ew. nr 9 miasta Stargardu Szczecińskiego przy ul. Plac Majdanek oznaczona numerem działki 220/5 o pow. 12.342m2,

Dokonano podziału geodezyjnego w wyniku którego powstały: dz. nr 220/6 o pow. 83m2, dz. nr 220/7 o pow. 905m2, dz. nr 220/8 o pow. 826m2, dz. nr 220/9 o pow. 799m2, dz. nr 220/10 o pow. 9.729m2, działki przeznaczone do zbycia za wyjątkiem dz. nr 220/6 i dz. nr 220/10,

 

4. nieruchomość położona w obrębie ew. nr 11 miasta Stargardu Szczecińskiego przy ul. S.Staszica oznaczona numerem działki 506/5 o pow. 1.272m2,

Dokonano podziału geodezyjnego w wyniku którego powstały: dz. nr 506/11 o pow. 269m2 i dz. nr 506/12 o pow. 1.003m2, dz. nr 506/11 przeznaczona do zbycia na powiększenie posesji przyległej na wniosek strony,

 

5. mienie będące w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie, w skład którego wchodzą:

- dz. nr 1387/1 o pow. 381m2, obręb ew. nr 1 m. Łobez, ul. Niepodległości 66

( budynek Rejonowego Biura Usług Medycznych w Łobzie)

- dz. nr 396/317 o pow. 2.113m2, obręb ew. nr 1 m. Łobez ul. Sikorskiego 6,

(budynek Przychodni wraz z przyległymi zabudowaniami),

- dz. nr 310 o pow. 32.332m2, ul. Szpitalna 8,Resko

(budynek Szpitala wraz z przyległymi zabudowaniami),

- Decyzją Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. RCL.1602/22/2006 o przekazaniu na rzecz powiatu łobeskiego prawa własności w/w nieruchomości,

- skarga z dnia 25.09.2006r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej nr RCL 1602/22/06 z dnia 07.09.2006 r. o stwierdzenie nieważności decyzji.

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ CAŁEGO M AJĄTKU POWIATU STARGARDZKIEGO:

 1. GRUNTÓW 36.487.206,44 złotych

 2. BUDYNKÓW I BUDOWLI 287.028126,22 złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 22-03-2007 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 23-09-2015 10:41