herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

 

  I pietro - skrzydło prawe - pokój nr: 120,119

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw   CN

 

 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

 

Joanna Banaszewska

 

CN.BN1

Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

(91) 48 04 902

pz@powiatstargardzki.eu

Patrycja Gołuchowska

CN.GŁ2

Sekretarz

(91) 48 04 903

 

pz1@powiatstargardzki.eu

Magdalena Rucińska

Anna Kłobus

CN.RC21

CN.KO21

Pracownik socjalny

(91) 48 04 857

 

Dorota Lewandowska

CN.LW23

Stanowisko ds. obsługi punktu informacyjnego

(91) 48 04 843  

 

Do zadań  zespołu należy w szczególności:

1)    realizacja zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
2)    wydawanie odpowiednio orzeczeń o:
a)    niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
b)    stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
c)    wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
3)    sporządzanie projektów uchwał, postanowień, zarządzeń, decyzji, sprawozdań, analiz, i wniosków dla potrzeb Starosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,
4)    realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
5)    przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych powiatu,
6)    przedstawianie propozycji usprawniania organizacji, metod i form pracy komórki organizacyjnej,
7)    prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zapewniając sprawną obsługę interesantów,
8)    obsługa programu komputerowego „Plan B”,
9)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu,
10)    realizacja budżetu powiatu w zakresie zadań przydzielonych komórce organizacyjnej oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie powierzonych zadań,
11)    współpraca z Wydziałem Zarządzania Bezpieczeństwem dotycząca spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie właściwości komórki organizacyjnej,
12)    wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty,
13)    Powiatowy Zespół może realizować ponadto inne zadania, mieszczące się w zakresie działania zespołu na podstawie odrębnych porozumień i pod warunkiem zapewnienia środków finansowych i rzeczowych,
14)    obsługa punktu udzielającego informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Błoch 23-04-2012 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 08-11-2018 11:25