wysoki kontrast Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych
Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecinskim - www.powiatstargardzki.pl

Starostwo Powiatowe » Wydziały, zespoły i samodzielne stanowiska » Wydział Komunikacji 18-12-2014 14:11

Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO w STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
 
 parter, lewe skrzydło
stosowany symbol przy znakowaniu spraw CK
 
Godziny pracy wydziału:
 
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
8:00-15.00 obsługa klientów przystępujących do rejestracji / przerejestrowania pojazdów
8:00-15.30 obsługa klientów w sprawach pozostałych

15:30-16:00 praca własna wydziału
 
 
 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Agnieszka Jankowska CK.JN1

Dyrektor Wydziału

(91) 48 04 865

a.jankowska@powiatstargardzki.pl

Adam Kubicki

CK.KB2

Główny specjalista ds. transportu i zarządzania ruchem

(91) 48 04 872

komunikacja@powiatstargardzki.pl

Mariola Sowa

CK.SW3

stanowisko ds. transportu

(91) 48 04 942

 

Krzysztof Kozłowski

CK.KZ4

stanowisko ds. zarządzania ruchem

(91) 48 04 943

k.kozlowski@powiatstargardzki.eu 

Grażyna Gibas

CK.GB5

stanowisko ds. kancelarii wydziałowej i obsługi klienta

(91) 48 04 866

 

Monika Wołoncewicz CK.WŁ6 stanowisko ds. praw jazdy

 (91) 48 04 869

 
 Agnieszka Krysiak

CK.KY7

stanowisko ds. praw jazdy

(pomoc administracyjna)

(91) 48 04 867

 

Aneta Pyrgiel

CK.PR8

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów

(91) 48 04 898

 

Henryka Czajkowska

CK.CA9

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów

(91) 48 04 871

 

Agnieszka Budzińska Daniłków

CK.DN10

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów

(91) 48 04 868

 

Grażyna Siwak CK.SW11 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów (91) 48 04 870  
Magdalena Nowosadowska CK.NW12 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    
wakat CK.13 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów      
   

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 

1. z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym:

1) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

2) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych,

3) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

4) rejestracja pojazdów (stała i czasowa),

5) wyrejestrowanie pojazdów,

6) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów,

7) wycofanie czasowe pojazdów z ruchu,

8) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,

9) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych,

10) przyjmowanie zatrzymanych, przez odpowiedni organ Policji dowodów rejestracyjnych,

11) zwracanie zatrzymanych dokumentów po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie,

12) przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu  i zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

13) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

14) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,

15) wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych,

16) cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych,

17) odholowywanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi,

 

2. z zakresu ustawy o kierujących pojazdami:

1) wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem,

2) dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,

3) wdawanie zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

4) wydawanie wtórników dokumentów,

5) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

6) kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

7) kierowanie kierowców, w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia na badania lekarskie,

8) przyjmowanie zatrzymanych praw jazdy w depozyt,

9) zwracanie zatrzymanych dokumentów po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie,

10) przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy,

11) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

12) cofanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,

13) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w prawie jazdy,

14) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

15) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej,

16) nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,

17) wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,

18) prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy,

3. z zakresu ustawy o transporcie drogowym:

1) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w krajowym transporcie drogowym,

2) przyjmowanie od przewoźników zawiadomień o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,

3) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

4) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy,

5) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do udzielenia licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

6) organizacja i przeprowadzanie egzaminów dla kierowców taksówek,

4. z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - organizowanie publicznego transportu zbiorowego,

5. z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami - organizacja i zarządzanie ruchem na działkach drogowych Skarbu Państwa,

6. z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

1) monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwości do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura i nadzorowanych jednostek,

2) składanie informacji do Wydziału Planowania i Rozwoju o możliwości pozyskiwania środków na zadania programowe Powiatu.Załącznik
Artykuł/Załącznik jest dostępny w pliku: Pobierz dokument lub Rozpakuj dokument

Drukuj artykul

Metadane - Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-06-2007
Wprowadził(a): Agnieszka Dąbrowska
Data wprowadzenia: 06-06-2007 12:47
Zaktualizował(a): Elżbieta Błoch
Ostatnia aktualizacja: 18-12-2014 14:11

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia