Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO w STARGARDZIE 
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 
 
 parter, lewe skrzydło
stosowany symbol przy znakowaniu spraw NK
 
Godziny pracy wydziału:
 
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
8:00-15.00 obsługa klientów przystępujących do rejestracji / przerejestrowania pojazdów
8:00-15.30 obsługa klientów w sprawach pozostałych
15:30-16:00 praca własna wydziału
 
 
 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Agnieszka Jankowska NK.JN1

Dyrektor Wydziału

(91) 48 04 865

a.jankowska@powiatstargardzki.pl

Adam Kubicki

NK.KB2

Zastępca Dyrektora

(91) 48 04 872

komunikacja@powiatstargardzki.pl

Aneta Pyrgiel NK.PR3 stanowisko ds. kancelarii wydziałowej i obsługi klienta (91) 48 04 898  

Agata Brzezowska

NK.BZ4 Kierownik referatu obsługi klienta (91) 48 04 871  

Joanna Maison

NK.MI5 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    

Patrycja Kwiatkowska

NK.KI6

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów (91) 48 04 868  

Adrian Gerle

NK.GR7 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    

Olga Nitecka

NK.NT8

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów (91) 48 04 940  
Weronika Jędrzejewska NK.JD9 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów (91) 48 04 864  

Katarzyna Czarnecka

NK.CA10 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów (91) 48 04 943  

Magda Adamcewicz

Małgorzata Pluta

NK.AA11

NK.PU11

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów

(91) 48 04 939

 

 Agnieszka Krysiak

Sebastian Świsulski

NK.KY12

NK.ŚI12

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    

Aleksandra Koziarska

NK.KZ13 stanowisko ds. praw jazdy (91) 48 04 867  

Kamila Olszówka

NK.OS14 stanowisko ds. praw jazdy (91) 48 04 867  

Magdalena Rek

NK.RK15 stanowisko ds. praw jazdy (91) 48 04 867  

Bożena Sypniewska

NK.SP16

stanowisko ds. informacji i obsługi klienta (91) 48 04 900  
   

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:


1)    z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
a)    rejestracji, rejestracji czasowej i wyrejestrowania pojazdów,
b)    wycofania czasowego pojazdów z ruchu,
c)    nadawania pojazdowi cech identyfikacyjnych oraz wykonania tabliczki znamionowej zastępczej,
d)    kierowania pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
e)    wydawania wtórników dokumentów komunikacyjnych i innych oznaczeń pojazdów,
f)    przyjmowania dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego,
g)    zwracania zatrzymanych dokumentów po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie,
h)    przyjmowania od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdu  i zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
i)    udostępniania danych i wydawania zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów,
j)    prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
k)    nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
l)    zakazu prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
m)    wydawania i cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.

2)    z zakresu ustawy o kierujących pojazdami prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
a)    wydawania, zatrzymania, wymiany prawa jazdy,
b)    wydawania międzynarodowego prawa jazdy,
c)    dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej,kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego,
d)    cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami,
e)    wydawania i zatrzymywania pozwoleń na kierowanie tramwajem,
f)    generowania i wydawania profili kandydata na kierowcę (PKK),
g)    wydawania zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi wartości pieniężne,
h)    wydawania wtórników dokumentów,
i)    kierowania kierowców lub osób posiadających pozwolenia na kierowanie tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
j)    kierowania kierowców lub osób posiadających pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia na badania lekarskie i psychologiczne,
k)    kierowania kierowców lub osób posiadających pozwolenia na kierowanie tramwajem, na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
l)    przyjmowania zatrzymanych praw jazdy w depozyt,
m)    zwracania zatrzymanych dokumentów po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie,
n)    przyjmowania zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy,
o)    przyjmowania od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w prawie jazdy,
p)    wykonywania środków karnych zakazu kierowania pojazdami,
q)    prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
r)    wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej,
s)    nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,
t)    wydawania legitymacji instruktorom nauki jazdy,
u)    prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy,
v)    prowadzenie ewidencji wykładowców.

3)    z zakresu ustawy o transporcie drogowym prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
a)    udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub zawieszenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
b)    udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób,
c)    przyjmowania od przewoźników zawiadomień o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,
d)    udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
e)    wydawania zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy,
f)    kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do udzielenia licencji, zezwoleń i zaświadczeń,
g)    opiniowania przebiegu linii komunikacyjnych,
h)    przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

4)    z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowy, prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących: planowania, organizowania, zarządzania publicznym transportem zbiorowym.

5)    z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących - monitoringu i analizy dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwości do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Wydziału i nadzorowanych jednostek.

6)    z zakresu ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy - przekazywanie do CEIDG informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach dotyczące:
a)    uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z koncesji,
b)    uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z licencji,
c)    uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia,
d)    wpisu do rejestru działalności regulowanej, zakazu wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz wykreślenia z rejestru.

7)    z zakresu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, realizacja dochodów budżetowych - fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych  z pobieraniem pożytków.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 06-06-2007 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 12-10-2021 14:04