herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tryb zamówienia Ilość Ostatnio opublikowano
Przetarg nieograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 121 2018-02-26 13:00:33
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 16 2018-05-23 13:29:21
Przetarg ograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zapytanie o cenę do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 10 2012-03-19 09:15:45
Negocjacje z ogłoszeniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje bez ogłoszenia kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1 2008-03-03 13:46:53
Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zamówienie z wolnej ręki 33 2015-11-09 13:58:57
Dialog konkurencyjny
Licytacja elektroniczna
Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Partnerstwo innowacyjne
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 6 2018-06-25 11:14:53
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 1 2015-11-06 15:14:47