herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej z terenu Powiatu Stargardzkiego 2018-09-14 15:08 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 10 800 000 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy zł) 2018-05-23 13:29 Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej z terenu Powiatu Stargardzkiego 2016-09-27 09:49 Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej z terenu Powiatu Stargardzkiego 2014-10-08 16:26 Zakończone
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego 2013-07-26 14:56 Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Stargardzkiego 2012-08-10 15:41 Zakończone
Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku 2011-11-04 12:35 Zakończone
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 6 903 233 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy zł) 2011-03-23 12:26 Zakończone
Pawilon Położniczo - Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim - zakup wyposażenia II Etap 2010-07-21 14:59 Zakończone
Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim - dostawa aparatury i sprzętu medycznego - etap I 2010-07-05 12:55 Zakończone
"Pawilon Położniczo- Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim - dostawa aparatury i sprzętu medycznego" 2010-04-20 16:46 Zakończone
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 16 542 856 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć zł) 2010-02-01 16:32 Zakończone
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 14 600 000 zł (słownie: czternaście milionów sześćset tysięcy zł) 2009-07-13 14:44 Zakończone
Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku 2008-10-22 08:34 Zakończone
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów zł) 2008-07-15 09:13 Zakończone
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego 2008-07-10 11:23 Zakończone
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku Nr 3 – Pawilon SOR z podjazdem karetek, przebudowie budynku Nr 1 – Budynek główny oraz przebudowie budynku Nr 12 – Apteka wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie zadania pn:"Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim", przy ulicy Wojska Polskiego 27. 2008-01-08 14:42 -