herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wytwarzanie oraz dostarczanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych 2015-11-09 13:58 Zakończone
Zamówienie dodatkowe związane z zadaniem pn. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim 2015-11-09 13:16 Zakończone
Zamówienie uzupełniające związane z zadaniem pn. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim 2015-11-09 13:14 Zakończone
Zamówienie uzupełniające związane z zamówieniem pn. Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz prowadzenia dla nich parkingu strzeżonego 2015-11-03 15:08 Zakończone
Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Powiatu Stargardzkiego 2015-05-29 16:22 Zakończone
Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Powiatu Stargardzkiego 2014-05-06 14:24 Zakończone
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim 2014-03-25 15:54 Zakończone
Usuwanie statków i innych obiektów pływających oraz prowadzenie dla nich parkingu strzeżonego 2014-03-14 14:07 Zakończone
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim 2014-01-24 15:44 Zakończone
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 2013-11-25 12:10 Zakończone
Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego 2013-09-30 15:56 Zakończone
Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego 2013-09-30 15:38 Zakończone
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) dla gminy Kobylanka, obręb Niedźwiedź 2013-09-30 15:08 Zakończone
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego 2013-07-15 16:36 Zakończone
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego 2013-07-15 16:35 Zakończone
Dostawa energii cieplnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego 2012-12-14 15:06 Zakończone
Świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na rzecz Powiatu Stargardzkiego 2012-11-28 09:57 Zakończone
Zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zadania pn. Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim 2012-06-27 09:44 Zakończone
Wytwarzanie oraz dostarczanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych 2012-05-22 13:48 Zakończone
Zamówienie dodatkowe realizowane w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim, etap I - usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania 2011-12-20 17:48 Zakończone
Zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zadania pn. Rekonstrukcja zużytych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz rekonstrukcja oświetlenia budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim 2011-12-20 17:15 Zakończone
Świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na rzecz Powiatu Stargardzkiego 2011-12-07 14:35 Zakończone
Zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zadania pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód B15A w Stargardzie Szczecińskim, etap Termomodernizacja budynku 2011-10-10 14:28 Zakończone
Zamówienie dodatkowe realizowane w ramach zadania pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód B15A w Stargardzie Szczecińskim, etap Termomodernizacja budynku 2011-10-10 13:10 Zakończone
Wykonanie ściany oddzielenia pożarowego w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Pierwszej Brygady 35 w ramach zadania pn. Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Pierwszej Brygady 35 2010-05-31 14:44 Zakończone
Zamówienie uzupełniające związane z zadaniem pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Andersa 14, na wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim. 2010-05-26 08:48 Zakończone
Zamówienie dodatkowe związane z zadaniem pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Andersa 14, na wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim. 2010-05-26 08:44 Zakończone
Świadczenie usług pocztowych będących usługami zastrzeżonymi, których granica wagowa wynosi 50 g, na rzecz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim. 2010-04-30 15:14 Zakończone
Wykonanie ściany konstrukcyjnej w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Pierwszej Brygady 35 w ramach zadania pn. Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Pierwszej Brygady 35. 2010-03-26 16:12 Zakończone
Dostosowanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim do Programu Naprawczego Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim na lata 2009-2010 prowadzonego w ramach zadania pn.: Modernizacja obiektu przy ul Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim na placówkę wielofunkcyjną. 2010-03-26 15:37 Zakończone
Wykonanie projektu ściany konstrukcyjnej w budynku ?A? Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Pierwszej Brygady 35 2010-01-27 10:40 Zakończone
Udzielenie zamówienia dodatkowego na zadanie pn. Remont sali gimnastycznej, ciągów komunikacyjnych i wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku w Zespole Szkół nr 1 im. Mieszka I-go w Stargardzie Szczecińskim, Park 3-go Maja 2. 2008-09-03 16:56 Zakończone
Wytwarzanie blankietów nalepek kontrolnych wraz z ich spersonalizowaniem oraz dostarczanie i sprzedawanie nalepek kontrolnych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie Szczecińskim 2008-05-06 15:49 -