herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem terenu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.07.2017.15.01.00_OgA__o_zam.doc 2017-07-18 15:01:00 135,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.07.2017.15.01.51_SIWZ_przebudowa_BS_2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:01:51 69KB 96 razy
2 18.07.2017.15.03.18_PB_-_b._budowlana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:03:18 2,8MB 73 razy
3 18.07.2017.15.03.39_PB_-_ekpertyza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:03:39 1,0MB 67 razy
4 18.07.2017.15.04.02_dok_-_uprawnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:04:02 1,2MB 67 razy
5 18.07.2017.15.04.43_rys_Z_-_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:04:43 222,3KB 72 razy
6 18.07.2017.15.05.06_rys_I_-_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:05:06 204,9KB 68 razy
7 18.07.2017.15.05.20_rys_I_-_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:05:20 186,1KB 66 razy
8 18.07.2017.15.05.36_rys_I_-_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:05:36 175,6KB 69 razy
9 18.07.2017.15.05.55_rys_I_-_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:05:55 158,1KB 65 razy
10 18.07.2017.15.06.20_rys_I_-_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:06:20 136,2KB 68 razy
11 18.07.2017.15.06.52_rys_A_-_1_-_PBW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:06:52 318,0KB 68 razy
12 18.07.2017.15.07.02_rys_A_-_2_-_PBW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:07:02 283,7KB 71 razy
13 18.07.2017.15.07.15_rys_A_-_3_-_PBW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:07:15 242,2KB 69 razy
14 18.07.2017.15.07.31_rys_A_-_4_-_PBW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:07:31 220,1KB 70 razy
15 18.07.2017.15.07.45_rys_A_-_5_-_PBW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:07:45 192,6KB 69 razy
16 18.07.2017.15.07.54_rys_A_-_6_-_PBW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:07:54 155,2KB 73 razy
17 18.07.2017.15.08.49_PW_-_b._budowlana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:08:49 190,6KB 68 razy
18 18.07.2017.15.09.12_PW_-_Inf_dot._BIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:09:12 409,9KB 66 razy
19 18.07.2017.15.09.26_rys_A_-_1_-_PW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:09:26 318,1KB 74 razy
20 18.07.2017.15.09.43_rys_A_-_2_-_PW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:09:43 283,2KB 68 razy
21 18.07.2017.15.10.11_rys_A_-_3_-_PW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:10:11 241,8KB 71 razy
22 18.07.2017.15.10.24_rys_A_-_4_-_PW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:10:24 219,9KB 66 razy
23 18.07.2017.15.10.35_rys_A_-_5_-_PW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:10:35 192,3KB 67 razy
24 18.07.2017.15.10.49_rys_A_-_6_-_PW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:10:49 155,2KB 67 razy
25 18.07.2017.15.11.51_ST_-_PRZEBUDOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:11:51 770,7KB 67 razy
26 18.07.2017.15.12.52_Decyzja_54.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:12:52 569,4KB 65 razy
27 18.07.2017.15.13.49_PB_b._elektryczna_str_tyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:13:49 136,9KB 70 razy
28 18.07.2017.15.14.06_opis_PB_branA_a_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:14:06 99,0KB 73 razy
29 18.07.2017.15.14.31_dok._uprawnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:14:31 682,1KB 63 razy
30 18.07.2017.15.15.18_b._elektryczna_dok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:15:18 3,1MB 239 razy
31 18.07.2017.15.15.44_IE1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:15:44 133,0KB 70 razy
32 18.07.2017.15.15.54_IE2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:15:54 152,0KB 67 razy
33 18.07.2017.15.16.03_IE3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:16:03 127,2KB 69 razy
34 18.07.2017.15.16.14_IE4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:16:14 159,8KB 69 razy
35 18.07.2017.15.16.27_IE5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:16:27 163,4KB 72 razy
36 18.07.2017.15.16.38_IE6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:16:38 349,2KB 68 razy
37 18.07.2017.15.16.53_IE7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:16:53 366,2KB 72 razy
38 18.07.2017.15.17.04_IE8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:17:04 259,1KB 66 razy
39 18.07.2017.15.17.30_PW__b._elektryczna_str_tyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:17:30 144,1KB 65 razy
40 18.07.2017.15.18.09_opis_PW_b._elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:18:09 99,0KB 70 razy
41 18.07.2017.15.18.26_dok._uprawnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:18:26 682,1KB 65 razy
42 18.07.2017.15.19.04_b._elektryczna_dok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:19:04 3,1MB 69 razy
43 18.07.2017.15.19.34_IE1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:19:34 133,0KB 72 razy
44 18.07.2017.15.19.47_IE2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:19:47 152,0KB 73 razy
45 18.07.2017.15.19.56_IE3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:19:56 127,2KB 71 razy
46 18.07.2017.15.20.06_IE4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:20:06 159,8KB 72 razy
47 18.07.2017.15.20.16_IE5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:20:16 163,4KB 74 razy
48 18.07.2017.15.20.28_IE6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:20:28 349,2KB 68 razy
49 18.07.2017.15.20.41_IE7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:20:41 366,2KB 73 razy
50 18.07.2017.15.20.54_IE8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:20:54 259,1KB 71 razy
51 18.07.2017.15.21.49_SWIOR__BURSA_-_b._elek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:21:49 400,8KB 67 razy
52 18.07.2017.15.22.31_IS_PB_Internat_PRZEBUDOWA._str.tyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:22:31 120,5KB 67 razy
53 18.07.2017.15.23.01_IS_PB_Internat_PRZEBUDOWA._opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:23:01 871,1KB 70 razy
54 18.07.2017.15.23.18_PB_b._sanit_charakt._energ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:23:18 375,8KB 79 razy
55 18.07.2017.15.23.49_IS_PB_Internat_-_PRZEBUDOWA_RYS.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:23:49 495,8KB 74 razy
56 18.07.2017.15.24.04_IS_PB_Internat_-_PRZEBUDOWA_RYS.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:24:04 451,5KB 73 razy
57 18.07.2017.15.24.22_IS_PB_Internat_-_PRZEBUDOWA_RYS.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:24:22 223,2KB 71 razy
58 18.07.2017.15.24.49_IS_PW_Internat_PRZEBUDOWA._str.tyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:24:49 429,5KB 66 razy
59 18.07.2017.15.25.12_IS_PW_Internat_PRZEBUDOWA._opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:25:12 87,7KB 70 razy
60 18.07.2017.15.25.32_IS_PW_Internat_-_PRZEBUDOWA_RYS.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:25:32 495,8KB 71 razy
61 18.07.2017.15.25.49_IS_PW_Internat_-_PRZEBUDOWA_RYS.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:25:49 451,5KB 67 razy
62 18.07.2017.15.26.06_IS_PW_Internat_-_PRZEBUDOWA_RYS.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:26:06 223,2KB 73 razy
63 18.07.2017.15.26.21_IS_PW_Internat_-_PRZEBUDOWA_RYS.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:26:21 419,3KB 72 razy
64 18.07.2017.15.28.36_STWIORB_STR.TYT.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:28:36 112,0KB 63 razy
65 18.07.2017.15.29.06_STWIORB_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:29:06 137,0KB 63 razy
66 18.07.2017.15.30.43_ADAPTACJA_BURSY_PR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:30:43 90,0KB 76 razy
67 18.07.2017.15.30.56_ADAPTACJA_BURSY_PR.ath Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:30:56 38,5KB 71 razy
68 18.07.2017.15.31.54_IE_BURSA_PRZEDMIAR_V1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:31:54 172,0KB 78 razy
69 18.07.2017.15.32.08_IE_BURSA_PRZEDMIAR_V1.ath Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:32:08 23,1KB 75 razy
70 18.07.2017.15.32.53_2017.07.11_BURSA_STARGARD-adaptacja_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:32:53 65,0KB 76 razy
71 18.07.2017.15.33.04_BURSA_STARGARD-adaptacja_czA_ci_budynku_na_poradniA__psychologicznA_.ath Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:33:04 19,7KB 69 razy
72 18.07.2017.15.34.26_PB_zagospodarowanie_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:34:26 1,2MB 69 razy
73 18.07.2017.15.34.50_uprawnienia_PB.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:34:50 1,1MB 63 razy
74 18.07.2017.15.35.27_rys_Z_-_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:35:27 222,2KB 70 razy
75 18.07.2017.15.35.51_rys_Z_-_2.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:35:51 23KB 66 razy
76 18.07.2017.15.36.16_Z_-_2.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:36:16 586,8KB 67 razy
77 18.07.2017.15.36.39_rys_Z_-_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:36:39 244,2KB 68 razy
78 18.07.2017.15.37.18_PW_zagospodarowanie_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:37:18 1,2MB 66 razy
79 18.07.2017.15.38.03_rys_Z_-_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:38:03 222,2KB 226 razy
80 18.07.2017.15.38.26_rys_Z_-_2.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:38:26 23KB 62 razy
81 18.07.2017.15.38.43_rys_Z_-_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:38:43 244,2KB 64 razy
82 18.07.2017.15.39.30_ST_ZAGOSPODAROWANIE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:39:30 591,8KB 64 razy
83 18.07.2017.15.40.17_Decyzja_248.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:40:17 443,8KB 68 razy
84 18.07.2017.15.40.51_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU_PR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:40:51 328,7KB 71 razy
85 18.07.2017.15.41.32_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU_PR.ath Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 15:41:32 17,0KB 65 razy
Wynik postępowania
1 25.08.2017.11.48.17_inf._o_wyniku_Przebudowa_BS.pdf 2017-08-25 11:48:17 705,8KB
Udzielenie zamówienia
1 11.09.2017.14.26.49_OgA__o_udzieleniu_zam.doc 2017-09-11 14:26:49 62,5KB
2 20.02.2018.11.19.15_Ogl_o_zmianie_umowy_-1.doc 2018-02-20 11:19:16 60,5KB
3 20.02.2018.11.19.26_Ogl._o_zmianie_umowy-2.doc 2018-02-20 11:19:26 61KB
4 09.03.2018.10.22.27_OgA_._o_zmianie_umowy_-_3.doc 2018-03-09 10:22:27 56,5KB
5 27.04.2018.12.25.57_OgA_._o_zmianie_umowy_-4.doc 2018-04-27 12:25:57 58,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 02.08.2017.13.25.37_inf_z_otwarcia_ofert.doc 2017-08-02 13:25:37 55,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Olczak 18-07-2017 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Olczak 18-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Marta Olczak 27-04-2018 12:25