herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 107/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-05-25 14:56:05
Zarządzenie Nr 107/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-05-25 14:55:19
Odp. na interpelację dot. zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2019 środków finansowych na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Dolicach Natalia Szarżanowicz 2018-05-25 12:59:51
Odp. na interpelację dot. zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2019 środków finansowych na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Dolicach Natalia Szarżanowicz 2018-05-25 12:59:09
Odp. na interpelację dot. zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2019 środków finansowych na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Dolicach Natalia Szarżanowicz 2018-05-25 12:58:52
Interpelacja dot. zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2019 środków finansowych na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Dolicach Natalia Szarżanowicz 2018-05-25 12:58:02
Interpelacja dot. zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2019 środków finansowych na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Dolicach Natalia Szarżanowicz 2018-05-25 12:57:14
Interpelacja dot. zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2019 środków finansowych na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Dolicach Natalia Szarżanowicz 2018-05-25 12:56:00
Monika Rybicka 2018-05-25 12:30:25
Wyniki naboru Monika Rybicka 2018-05-25 12:30:09
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Infrstruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego informuje, że Wojewoda Zachodniopomorski przygotowuje się do podziału dotacji podmiotowych przeznaczonych dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Monika Rybicka 2018-05-24 14:56:26
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Monika Rybicka 2018-05-24 14:34:56
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Monika Rybicka 2018-05-24 14:34:29
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Monika Rybicka 2018-05-24 14:31:23
ewidencja pozycja nr 20 Monika Rybicka 2018-05-24 14:28:58
Uchwała Nr 2390/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2017 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:20:10
Uchwała Nr 2391/18 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc kwiecień 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:19:34
Uchwała Nr 2392/18 w sprawie przyjęcia korekt kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:19:12
Uchwała Nr 2393/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:18:41
Uchwała Nr 2394/18 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:18:20
Uchwała Nr 2395/18 w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:17:58
Uchwała Nr 2396/18 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:17:36
Uchwała Nr 2397/18 w sprawie przyjęcia informacji pn. "Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Powiatu Stargardzkiego na terenie Gminy Marianowo" Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:17:19
Uchwała Nr 2398/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych w 2017 roku Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:16:21
Uchwała Nr 2399/18 w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2018 roku Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:15:11
Uchwała Nr 2400/18 w sprawie akceptacji "Sprawozdania z działalności Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie za rok 2017" Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:14:10
Uchwała Nr 2401/18 w sprawie zamówienia publicznego na "Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w kwocie 10 800 000 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy zł)" Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:13:31
Uchwała Nr 2402/18 w sprawie zamówienia publicznego na "Budowę sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:12:45
Uchwała Nr 2403/18 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego SPWZOZ w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:12:11
Uchwała Nr 2404/18 w sprawie zlecenia zbadania skargi Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:11:42
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 14:10:56
Uchwała Nr 2375/18 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 13:01:56
Uchwała Nr 2376/18 w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 12:55:01
Uchwała Nr 2377/18 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 12:54:35
Uchwała Nr 2378/18 w sprawie zawarcia umów o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 12:53:59
Uchwała Nr 2379/18 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nie zaliczając jej do innej kategorii dróg Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 12:53:37
Uchwała Nr 2380/18 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 12:52:42
Uchwała Nr 2381/18 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i zaliczeniu do kategorii dróg wojewódzkich Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 12:52:07
Uchwała Nr 2382/18 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Marianowo o udzielenie pomocy finansowej Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 12:51:29
Uchwała Nr 2383/18 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dobrzany Anna Kamińska-Bryła 2018-05-24 12:51:05