Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyniki naboru Monika Rybicka 2020-09-22 15:44:16
Wyniki naboru Monika Rybicka 2020-09-22 15:43:56
... Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:32:19
- dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:32:05
- dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:30:56
Uchwała Nr 1089/20 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:27:54
Uchwała Nr 1090/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego" Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:27:04
Projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok wraz z autopoprawką Natalia Szarżanowicz 2020-09-22 15:26:42
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 wraz z autopoprawką Natalia Szarżanowicz 2020-09-22 15:26:26
Uchwała Nr 1091/20 w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:26:17
Uchwała Nr 1092/20 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4 w Witkowie Drugim Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:25:42
Protokół nr VI/7/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-09-22 15:25:19
Uchwała Nr 1093/20 w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 593/ZPS-4/COVID-19/PIECZA/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:25:00
Uchwała Nr 1094/20 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:24:14
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:23:05
Protokół nr VI/7/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. Monika Rybicka 2020-09-22 15:23:02
Sprawozdanie od 25 czerwca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:14:39
Sprawozdanie od 28 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:13:20
Sprawozdanie od 23 kwietnia 2020 r. do 27 maja 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:12:08
Sprawozdanie od 27 lutego 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:09:19
Sprawozdanie od 30 stycznia 2020 r. do 26 lutego 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:08:35
Sprawozdanie od 19 grudnia 2019 r. do 29 stycznia 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:07:54
Zarządzenie Nr 116/17 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:01:51
Uchwała Nr 1077/20 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 15:01:04
Uchwała Nr 1078/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:58:04
Uchwała Nr 1079/20 w sprawie zawarcia umowy zlecenia dotyczącej wykonywania czynności związanych z profesjonalną archiwizacją dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:57:11
Uchwała Nr 1080/20 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:56:38
Uchwała Nr 1081/20 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:56:05
Uchwała Nr 1082/20 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:55:43
Uchwała Nr 1083/20 w sprawie informacji o wyniku przetargu Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:55:20
Uchwała Nr 1084/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:54:56
Uchwała Nr 1085/20 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:54:15
Uchwała Nr 1086/20 w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:53:52
Uchwała Nr 1087/20 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dolice o udzieleniu pomocy finansowej Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:53:11
Uchwała Nr 1088/20 w sprawie aneksu do porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Stargardzkiemu zadań z zakresu utrzymania ścieżek rowerowych Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:52:39
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:51:43
Uchwała Nr 1067/20 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:51:04
Uchwała Nr 1068/20 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pod nazwą "Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:50:28
Uchwała Nr 1069/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:49:02
Uchwała Nr 1070/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:48:19