herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ewidencja pozycja nr 9 Monika Rybicka 2017-10-20 15:44:55
ewidencja pozycja nr 11 Monika Rybicka 2017-10-20 15:36:07
ewidencja pozycja nr 10 Monika Rybicka 2017-10-20 15:35:37
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Monika Rybicka 2017-10-20 15:34:56
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 94/13, położonej w obrębie Szadzko, gmina Dobrzany, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Monika Rybicka 2017-10-20 12:43:23
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STARGARDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 R." Monika Rybicka 2017-10-20 11:13:38
Informacja o unieważnieniu naboru. Monika Rybicka 2017-10-20 10:46:13
Rejestr stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu stargardzkiego Monika Rybicka 2017-10-19 14:14:59
Uchwała Nr 1913/17 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy III kwartał roku 2017 Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 13:33:18
Uchwała Nr 1914/17 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 13:32:28
Uchwała Nr 1915/17 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 13:32:01
Uchwała Nr 1916/17 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 13:31:28
Uchwała Nr 1917/17 w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 13:30:53
Uchwała Nr 1918/17 w sprawie akceptacji "Sprawozdania z realizacji planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli za rok 2016/2017" Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 13:30:18
Uchwała Nr 1919/17 w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Zielona Góra Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 13:28:56
Uchwała Nr 1920/17 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego SPWZOZ w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 13:28:19
Uchwała Nr 1921/17 w sprawie podpisania umowy o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Miasto Stargard Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 13:27:45
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek: Prezydenta Miasta Stargard zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Ceglanej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ceglaną w Stargardzie, dz. nr geod.: 117, 721/3, 1/104, części dz. nr geod.: 116/5, 119 oraz dz. nr geod.: 1/106, 112/2, 104 (przebudowa dróg i sieci uzbrojenia terenu) obr. 5 m. Stargard Monika Rybicka 2017-10-19 12:57:35
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek: Zarządu Powiatu Stargardzkiego wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej Nr S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik, wraz z przebudową skrzyżowania, dz. nr geod. 22/3, 703; dz. nr geod. 27/33, 32/8 (budowa odcinka drogi gminnej), oraz części działek nr geod.: 12/15, 13/2, 21, 26, 691, 754 obr. Lipnik gm. Stargard. Monika Rybicka 2017-10-19 12:57:21
Uchwała Nr 1922/17 w sprawie dotacji dla OSP Marianowo Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:56:52
Uchwała Nr 1923/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:56:19
Uchwała Nr 1924/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:55:56
Uchwała Nr 1925/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:55:33
Uchwała Nr 1926/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:55:12
Uchwała Nr 1927/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:54:48
Uchwała Nr 1928/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:54:21
Uchwała Nr 1929/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:54:01
Uchwała Nr 1930/17 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:53:36
Uchwała Nr 1931/17 w sprawie przyjęcia protokołu rokowań Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:53:18
Uchwała Nr 1932/17 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:52:56
Uchwała Nr 1933/17 w sprawie zamówienia publicznego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:52:34
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2017 r. Anna Kamińska-Bryła 2017-10-19 11:51:47
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Monika Rybicka 2017-10-17 15:56:09
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 Natalia Szarżanowicz 2017-10-17 12:34:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok Natalia Szarżanowicz 2017-10-17 12:34:23
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok Natalia Szarżanowicz 2017-10-17 12:34:16
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Stargardzkiego za rok szkolny 2016/2017" Natalia Szarżanowicz 2017-10-17 12:34:00
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Stargardzkiego za rok szkolny 2016/2017" Natalia Szarżanowicz 2017-10-17 12:33:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Natalia Szarżanowicz 2017-10-17 12:33:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Natalia Szarżanowicz 2017-10-17 12:33:00