Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia placówki kształcenia praktycznego Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:55:57
Projekt uchwały w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019 - 2028 za okres I półrocza 2019 roku Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:52:17
- dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:52:06
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Stargardzki Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:50:25
- dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:45:52
Projekt uchwały w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019 - 2028 za okres I półrocza 2019 roku Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:38:45
Projekt uchwały w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019 - 2028 za okres I półrocza 2019 roku Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:38:33
Projekt uchwały w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2019 roku Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:38:04
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie przygotowań szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020" Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:37:37
Projekt uchwały w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2019 roku Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:37:18
Projekt uchwały w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2019 roku Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:36:33
Projekt uchwały w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2019 roku Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:36:15
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:36:01
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:35:47
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:35:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie przygotowań szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020" Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:35:01
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie przygotowań szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020" Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:34:45
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Stargardzki Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:34:02
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Stargardzki Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:33:30
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole i placówce oświatowo - wychowawczej Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:31:19
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole i placówce oświatowo - wychowawczej Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:30:46
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:29:07
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:28:26
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z czteroletniego na pięcioletnie technikum o nazwie: Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie, ul. Składowa 2a Technikum Zawodowe Nr 3) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:28:07
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności szkoły (Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie, ul. Składowa 2a Gimnazjum dla Dorosłych) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:27:49
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności szkoły (Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie, ul. Składowa 2a Gimnazjum dla Dorosłych) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:27:40
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności szkoły (Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie, ul. Składowa 2a Gimnazjum dla Dorosłych) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:27:27
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z czteroletniego na pięcioletnie technikum o nazwie: Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie, Park 3 Maja 2 Technikum Zawodowe Nr 1) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:27:08
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z czteroletniego na pięcioletnie technikum o nazwie: Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie, Park 3 Maja 2 Technikum Zawodowe Nr 1) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:26:54
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z czteroletniego na pięcioletnie technikum o nazwie: Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie, os. Zachód B15a Technikum Zawodowe Nr 2 im. M. Kopernika) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:26:37
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z czteroletniego na pięcioletnie technikum o nazwie: Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie, os. Zachód B15a Technikum Zawodowe Nr 2 im. M. Kopernika) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:26:22
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z czteroletniego na pięcioletnie technikum o nazwie: Zespół Szkół Nr 5 T. Tańskiego w Stargardzie, ul. Jana Śniadeckiego 4-6 Technikum Zawodowe Nr 5) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:26:05
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z czteroletniego na pięcioletnie technikum o nazwie: Zespół Szkół Nr 5 T. Tańskiego w Stargardzie, ul. Jana Śniadeckiego 4-6 Technikum Zawodowe Nr 5) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:25:52
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z czteroletniego na pięcioletnie technikum o nazwie: Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie, ul. Składowa 2a Technikum Zawodowe Nr 3) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:25:33
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z czteroletniego na pięcioletnie technikum o nazwie: Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie, ul. Składowa 2a Technikum Zawodowe Nr 3) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:25:19
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z trzyletniego na czteroletnie liceum ogólnokształcące o nazwie: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Stargardzie, ul. Staszica 2) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:24:36
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z trzyletniego na czteroletnie liceum ogólnokształcące o nazwie: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Stargardzie, ul. Staszica 2) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:24:20
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z trzyletniego na czteroletnie liceum ogólnokształcące o nazwie: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie, ul. Mieszka I 4) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:24:03
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z trzyletniego na czteroletnie liceum ogólnokształcące o nazwie: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie, ul. Mieszka I 4) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:23:49
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły (z trzyletniego na czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych o nazwie: Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie, Park 3 Maja 2: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) Natalia Szarżanowicz 2019-09-17 14:23:04