herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 143/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2017-12-11 08:56:30
Zarządzenie Nr 142/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2017-12-11 08:56:12
Zarządzenie Nr 141/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2017-12-11 08:55:49
Zarządzenie Nr 140/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2017-12-11 08:55:34
Zarządzenie Nr 139/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2017-12-11 08:55:15
Zarządzenie Nr 138/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2017-12-11 08:54:58
Zarząd Powiatu Stargardzkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego, przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej. Monika Rybicka 2017-12-11 08:22:29
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego. Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 506/13 o powierzchni 0,1264 ha, położona w obrębie nr 11 miasta Stargard, przy ul. Stanisława Staszica, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00097323/9 wraz z udziałem w wysokości 3/10 w drodze wewnętrznej - działce nr 506/15 o powierzchni 0,0880 ha. Monika Rybicka 2017-12-11 08:18:45
Protokół nr V/12/17 z dnia 24 listopada 2017 r. Monika Rybicka 2017-12-08 15:45:55
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-08 15:29:56
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-08 15:29:40
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-08 15:28:39
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-08 09:29:59
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:42:47
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:29:04
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:27:50
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:27:07
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:26:27
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:25:44
Zarządzenie Nr 137/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania Anna Kamińska-Bryła 2017-12-07 15:25:21
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:25:03
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:24:33
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:23:58
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:23:30
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:23:01
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:22:12
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:21:44
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:21:28
Zarządzenie Nr 136/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2017-12-07 15:21:08
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:21:07
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:19:28
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:19:07
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:18:52
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:17:57
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:17:32
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:17:05
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:16:47
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-12-07 15:16:08
Program współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2017-12-07 11:48:44
Uchwała nr CCCLIII.570.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018 - 2028 Natalia Szarżanowicz 2017-12-06 15:26:43