herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Statut Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2018-11-15 11:14:09
Uchwała Nr 2689/18 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego SPWZOZ w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2018-11-15 10:06:27
Uchwała Nr 2690/18 w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych Anna Kamińska-Bryła 2018-11-15 10:05:03
Uchwała Nr 2691/18 w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" ze środków PFRON w 2018 roku Anna Kamińska-Bryła 2018-11-15 10:04:38
Uchwała Nr 2692/18 w sprawie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej z terenu Powiatu Stargardzkiego" Anna Kamińska-Bryła 2018-11-15 10:04:07
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 listopada 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-11-15 10:03:16
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Kobylanka. Monika Rybicka 2018-11-15 08:30:49
Zarządzenie Nr 180/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa Anna Kamińska-Bryła 2018-11-13 11:58:38
Postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2018-11-13 09:46:14
Postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2018-11-13 09:46:04
Postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2018-11-13 09:45:46
OGŁOSZENIE dotyczące zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu na zagospodarownie nieruchomościami Skarbu Państwa Monika Rybicka 2018-11-13 09:29:01
Monika Rybicka 2018-11-09 12:44:09
Informacja dotycząca rządowego programu Mieszkanie Plus Monika Rybicka 2018-11-09 12:43:39
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej z terenu Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2018-11-09 12:07:18
Zarządzenie Nr 179/18 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa Anna Kamińska-Bryła 2018-11-09 09:48:33
Postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2018-11-09 08:39:56
Harmonogram posiedzenia sesji RP Natalia Szarżanowicz 2018-11-09 08:39:31
Harmonogram posiedzenia sesji RP Natalia Szarżanowicz 2018-11-09 08:36:42
VI Kadencja Natalia Szarżanowicz 2018-11-09 08:35:47
VI Kadencja Natalia Szarżanowicz 2018-11-09 08:35:38
Zarządzenie Nr 178/18 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2018-11-09 08:22:45
Zarządzenie Nr 177/18 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2018-11-09 08:22:31
Zarządzenie Nr 176/18 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2018-11-09 08:22:17
Zarządzenie Nr 175/18 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2018-11-09 08:21:57
Biuro Obsługi Urzędu Monika Rybicka 2018-11-08 14:17:29
Wydział Finansowy Monika Rybicka 2018-11-08 14:16:36
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Monika Rybicka 2018-11-08 11:25:14
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Monika Rybicka 2018-11-08 11:24:13
Wydział Finansowy Monika Rybicka 2018-11-08 11:23:09
Biuro Obsługi Urzędu Monika Rybicka 2018-11-08 11:17:10
Biuro Obsługi Urzędu Monika Rybicka 2018-11-08 11:16:00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Monika Rybicka 2018-11-08 11:12:52
Dostawa serwerów oraz macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stargardzie Marta Olczak 2018-11-07 15:35:24
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Monika Rybicka 2018-11-07 14:49:56
ewidencja pozycja nr 22 Monika Rybicka 2018-11-07 14:48:03
Decyzja Monika Rybicka 2018-11-07 13:34:13
Monika Rybicka 2018-11-06 14:42:02
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2018-11-06 14:41:27
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie Monika Rybicka 2018-11-06 14:41:20