Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Treśc ogłoszenia Monika Rybicka 2022-01-19 08:39:30
Zgoda na przetwarzanie danych Monika Rybicka 2022-01-19 08:39:10
Kwestionariusz osobowy Monika Rybicka 2022-01-19 08:38:29
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ CENTRUM w ramach projektu nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20 pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Monika Rybicka 2022-01-19 08:37:42
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok Natalia Szarżanowicz 2022-01-18 14:02:16
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2022-01-18 14:01:54
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2022-01-18 14:01:30
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2022-01-18 14:01:00
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2022-01-18 14:00:31
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2022-01-18 14:00:06
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2022-01-18 13:59:36
Projekty uchwał XXXV sesji Rady Powiatu - 18.01.22 r. Natalia Szarżanowicz 2022-01-18 13:58:22
Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu 26 stycznia 2022 r. Natalia Szarżanowicz 2022-01-18 13:57:30
Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu 26 stycznia 2022 r. Natalia Szarżanowicz 2022-01-18 13:55:49
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2022 r. Marta Olczak 2022-01-17 18:28:28
Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonana przez P4 Sp. z o.o.: STS0007_A Monika Rybicka 2022-01-17 12:41:08
2022 r. Monika Rybicka 2022-01-17 12:40:41
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2021 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową. Monika Rybicka 2022-01-14 14:21:41
sprawozdanie z kontroli Anna Kamińska-Bryła 2022-01-14 14:16:11
Zarządzenie Nr 140/21 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2022-01-14 14:12:06
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Kamil Jedynak 2022-01-14 10:56:19
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Kamil Jedynak 2022-01-14 10:55:32
Zarządzenie Nr 16/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie rocznego planu kontroli Anna Kamińska-Bryła 2022-01-13 15:13:36
kontrole w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych Anna Kamińska-Bryła 2022-01-13 15:13:02
Zarządzenie Nr 16/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie rocznego planu kontroli Anna Kamińska-Bryła 2022-01-13 15:11:30
WYKAZ RZECZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Rybicka 2022-01-13 13:53:57
Sekretarz Powiatu Kamil Jedynak 2022-01-13 13:13:40
Skarbnik Powiatu Kamil Jedynak 2022-01-13 13:11:23
Członek Zarządu Kamil Jedynak 2022-01-13 13:09:31
Wicestarosta Kamil Jedynak 2022-01-13 13:08:37
Starosta Stargardzki Kamil Jedynak 2022-01-13 13:07:31
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Monika Rybicka 2022-01-13 12:58:32
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Monika Rybicka 2022-01-13 12:49:37
Jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego (zakładka menu) Kamil Jedynak 2022-01-13 12:45:15
Zarządzenie Nr 15/22 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2022-01-12 12:16:08
Zarządzenie Nr 14/22 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2022-01-12 12:15:29
Ewa Węgielnik Natalia Szarżanowicz 2022-01-12 12:02:49
Józef Stachowiak Natalia Szarżanowicz 2022-01-12 12:02:46
Elżbieta Szumska Natalia Szarżanowicz 2022-01-12 12:02:44
Zdzisław Rygiel Natalia Szarżanowicz 2022-01-12 12:02:41