herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 2206/18 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 Anna Kamińska-Bryła 2018-02-19 11:00:40
Uchwała Nr 2207/18 w sprawie autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-02-19 11:00:10
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 lutego 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-02-19 10:59:39
SPROSTOWANIE do ogłoszenia Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 3 października 2016 roku o rokowaniach na zbycie trzech nieruchomości w obrębie nr 7 miasta Stargard przy ul. Gdyńskiej. Monika Rybicka 2018-02-16 12:38:58
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości. Monika Rybicka 2018-02-16 12:38:50
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 506/17 o powierzchni 0,1995 ha, położona w obrębie nr 11 miasta Stargard przy ulicy Stanisława Staszica wraz z udziałem w drodze wewnętrznej składającej się z działek nr 506/12 o powierzchni 0,1003 ha i 506/18 o powierzchni 0,0109 ha wynoszącym 3/10. Monika Rybicka 2018-02-16 12:38:40
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/19 o powierzchni 0,4396 ha położona w obrębie nr 7 miasta Stargard, przy ul. Gdyńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00097217/3 wraz z udziałem 10/100 w drodze wewnętrznej ? działce nr 2/16 o powierzchni 0,2409 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00125106/8. Monika Rybicka 2018-02-16 12:38:27
2016 rok Monika Rybicka 2018-02-16 12:38:01
Starosta Stargardzki ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Monika Rybicka 2018-02-16 12:37:48
2018 rok Monika Rybicka 2018-02-16 12:37:18
Robert Knop 2018-02-16 08:41:02
Robert Knop 2018-02-16 08:32:43
Robert Knop 2018-02-16 08:28:13
Zgłoszenie robót budowlanych 2018r. Robert Knop 2018-02-16 08:26:51
Zarządzenie Nr 39/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2018-02-15 14:07:47
Marzec 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2018-02-15 13:24:36
Uchwała Nr 1846/17 w sprawie podpisania umowy o podnajem lokalu mieszkalnego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-15 10:34:38
Zarządzenie Nr 38/18 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-14 11:47:44
Kontrole stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-14 11:47:26
Zarządzenie Nr 37/18 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stargardzkiego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-14 11:46:32
Kontrole ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stargardzkiego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-14 11:46:06
Zarządzenie Nr 38/18 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-14 11:42:22
Zarządzenie Nr 37/18 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stargardzkiego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-14 11:41:25
Zarządzenie Nr 37/18 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stargardzkiego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-14 11:41:07
Zarządzenie Nr 37/18 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stargardzkiego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-14 11:40:55
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2018-02-13 15:48:36
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2018-02-13 15:48:20
Monika Rybicka 2018-02-13 15:45:39
Fundacje Monika Rybicka 2018-02-13 15:40:37
Fundacje Monika Rybicka 2018-02-13 15:37:24
Wydział Finansowy Monika Rybicka 2018-02-13 11:56:28
Wydział Zamówień i Inwestycji Monika Rybicka 2018-02-13 11:46:39
Sprawozdanie od 21 grudnia 2017 r. do 7 lutego 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-02-13 08:40:33
Sprawozdanie od 21 grudnia 2017 r. do 7 lutego 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-02-13 08:40:14
Sprawozdanie od 30 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-02-13 08:37:48
Uchwała Nr 2201/18 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-02-13 08:33:07
Uchwała Nr 2202/18 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-02-13 08:32:26
Uchwała Nr 2203/18 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-02-13 08:31:44
Uchwała Nr 2204/18 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-02-13 08:31:12
Uchwała Nr 2205/18 uchylająca uchwałę w sprawie złożenia wniosku o przyznanie dotacji na zakup sprzętu komputerowego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-13 08:30:40