Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu stargardzkiego Monika Rybicka 2019-11-18 10:08:09
PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU STARGARDZKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK Monika Rybicka 2019-11-18 08:06:24
PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU STARGARDZKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2020-2030 Monika Rybicka 2019-11-15 16:00:58
PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU STARGARDZKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2020-2030 - dokument usunięty Monika Rybicka 2019-11-15 15:53:53
ZARZĄD POWIATU STARGRDZKIEGO OGŁASZA OTWRTY KONKURS OFERT na realizację w 2020 roku zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Monika Rybicka 2019-11-15 14:06:32
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej. Monika Rybicka 2019-11-15 12:22:51
PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU STARGARDZKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2020-2030 - dokument usunięty Monika Rybicka 2019-11-15 11:56:59
PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU STARGARDZKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK Monika Rybicka 2019-11-15 11:55:00
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Monika Rybicka 2019-11-14 12:47:59
Zaproszenie do składania ofert Marta Olczak 2019-11-13 15:56:36
Świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Marta Olczak 2019-11-13 15:54:52
Uchwała Nr 568/19 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za III kwartał 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:23:49
Uchwała Nr 569/19 w sprawie zawarcia umowy ze Stargardzkim Stowarzyszeniem "JEDNAK MOŻNA" Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:22:45
Uchwała Nr 570/19 w sprawie zamówienia pn. "Wymiana okien drewnianych na okna PVC w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:22:04
Uchwała Nr 571/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:21:08
Uchwała Nr 572/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:20:34
Uchwała Nr 573/19 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:19:34
Uchwała Nr 574/19 w sprawie zawarcia umowy z Europrojekt Gamma Saller Polbau o ustalenie szczegółowych warunków kompleksowej realizacji inwestycji drogowej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:18:52
Uchwała Nr 575/19 w sprawie zawarcia umowy z wykonawcą robót na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:18:08
Uchwała Nr 576/19 w sprawie zawarcia umowy z wykonawcą robót na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:17:24
Uchwała Nr 577/19 w sprawie umowy ramowej lokat negocjowanych rynku pieniężnego Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:16:30
Uchwała Nr 579/19 w sprawie zawarcia umowy zlecenia dotyczącej wykonywania czynności związanych z porządkowaniem zasobu archiwum Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:15:34
Uchwała Nr 578/19 w sprawie zawarcia umowy zlecenia dotyczącej wykonywania czynności związanych z porządkowaniem zasobu archiwum Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:15:27
Uchwała Nr 579/19 w sprawie zawarcia umowy zlecenia dotyczącej wykonywania czynności związanych z porządkowaniem zasobu archiwum Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:14:41
Uchwała Nr 558/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2030 Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:12:53
Uchwała Nr 559/19 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do uchwały Nr XI/172/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 października 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:12:12
Uchwała Nr 560/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:11:22
Uchwała Nr 561/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:10:33
Uchwała Nr 562/19 w sprawie zatwierdzenia protokołu komisji przetargowej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:09:43
Uchwała Nr 563/19 w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonych negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:08:58
Uchwała Nr 564/19 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:07:50
Uchwała Nr 565/19 w sprawie ustalenia stawek dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2019 roku Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:07:08
Uchwała Nr 566/19 w sprawie odstąpienia od terminu przekazania informacji Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:06:09
Uchwała Nr 567/19 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 10:04:54
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 09:57:41
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-13 09:57:25
Zarządzenie Nr 256/13 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2019-11-12 12:20:45
Zarządzenie Nr 253/13 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2019-11-12 12:20:21
Zarządzenie Nr 245/13 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2019-11-12 12:19:54
Zarządzenie Nr 181/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Anna Kamińska-Bryła 2019-11-12 12:19:04