Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku Marta Olczak 2020-12-03 12:37:22
Zaproszenie do składania ofert Marta Olczak 2020-12-02 15:41:38
Dostawa urządzeń i artykułów przeznaczonych do utrzymania czystości Marta Olczak 2020-12-02 15:39:35
Protokół nr VI/9/20 z dnia 27 października 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 15:38:47
Protokół nr VI/9/20 z dnia 27 października 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 13:47:16
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu złożone zgodnie z art. 25 c ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, na dzień odwołania ze stanowiska Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 12:36:56
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu złożone zgodnie z art. 25 c ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, na dzień odwołania ze stanowiska Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 12:36:49
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu złożone zgodnie z art. 25 c ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, na dzień odwołania ze stanowiska Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 12:33:50
Uchwała nr CCXLV.495.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021 - 2030 Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:42:28
Uchwała nr CCXLV.494.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:41:15
Uchwała nr CCXLV.494.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:40:23
Uchwała nr CCXLV.493.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:38:20
Uchwała Nr XXII/300/20 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:33:54
Projekt - Program NGO 2021 Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:33:18
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych - pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 233 obr. 6 Karkowo, gmina Chociwel Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:31:37
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych - pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 233 obr. 6 Karkowo, gmina Chociwel - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:31:15
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych - pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 233 obr. 6 Karkowo, gmina Chociwel - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:30:29
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych - pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 233 obr. 6 Karkowo, gmina Chociwel - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:27:57
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych - pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 233 obr. 6 Karkowo, gmina Chociwel - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:26:31
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych - pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 233 obr. 6 Karkowo, gmina Chociwel - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2020-12-02 11:23:26
Zarządzenie Nr 170/20 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim na lata 2021-2024 Anna Kamińska-Bryła 2020-12-02 11:19:33
Zarządzenie Nr 169/20 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2021-2025 Anna Kamińska-Bryła 2020-12-02 11:18:39
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Budowlano ? Technicznych w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Marta Olczak 2020-12-01 16:14:17
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Budowlano ? Technicznych w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Marta Olczak 2020-12-01 16:13:58
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XXII sesji w dniu 25 listopada 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-12-01 15:49:19
Uchwała Nr XXII/297/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 28 października 2020 r. do 25 listopada 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-12-01 15:43:50
Uchwała Nr XXII/298/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 Natalia Szarżanowicz 2020-12-01 15:43:26
Uchwała Nr XXII/299/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Natalia Szarżanowicz 2020-12-01 15:43:03
Uchwała Nr XXII/300/20 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2020-12-01 15:42:43
Uchwała Nr XXII/301/20 zmieniająca uchwałę Nr XVI/238/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-12-01 15:42:15
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjecia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2021-2025 Monika Rybicka 2020-12-01 15:36:48
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim na lata 2021-2024 Monika Rybicka 2020-12-01 15:28:58
Ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2020-12-01 15:03:25
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XXII sesji w dniu 25 listopada 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-12-01 14:55:01
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu złożone zgodnie z art. 25 c ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w terminie 30 dni od dnia wyboru Natalia Szarżanowicz 2020-12-01 14:48:37
Projekt pn. RAZEM dla DPS II edycja współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kamil Jedynak 2020-12-01 14:11:51
Razem dla DPS Kamil Jedynak 2020-12-01 14:08:09
Projekt pn. RAZEM dla DPS II edycja współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kamil Jedynak 2020-12-01 14:07:04
Regionalne Pogotowie Kryzysowe Kamil Jedynak 2020-12-01 14:05:04
Projekt pn. RAZEM dla DPS II edycja współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kamil Jedynak 2020-12-01 14:03:59