Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 1505/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXVII/354/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:33:16
Uchwała Nr 1506/21 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:32:29
Uchwała Nr 1507/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:28:16
Uchwała Nr 1508/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:27:50
Uchwała Nr 1508/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:27:40
Uchwała Nr 1509/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:26:59
Uchwała Nr 1510/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za I kwartał 2021 r Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:26:05
Uchwała Nr 1511/21 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 r. Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:25:40
Uchwała Nr 1512/21 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I kwartał 2021 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:25:04
Uchwała Nr 1513/21 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:24:08
Uchwała Nr 1514/21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:23:40
Uchwała Nr 1515/21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:23:15
Uchwała Nr 1516/21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:22:46
Uchwała Nr 1517/21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:22:17
Uchwała Nr 1518/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:21:51
Uchwała Nr 1519/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:21:24
Uchwała Nr 1520/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora placówki Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:20:58
Uchwała Nr 1521/21 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:20:21
Uchwała Nr 1522/21 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:19:50
Uchwała Nr 1523/21 w sprawie podpisania Aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:19:16
Uchwała Nr 1524/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:18:41
Uchwała Nr 1525/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:15:36
Uchwała Nr 1526/21 w sprawie zamówienia na "Fizyczną, bezpośrednią ochronę mienia Starostwa Powiatowego oraz osób przebywających w Starostwie Powiatowym w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:14:58
Uchwała Nr 1527/21 w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:14:14
Uchwała Nr 1528/21 w sprawie umowy dotacyjnej na realizację projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V" Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:13:38
Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonana przez Orange Polska S.A.: 2821 (74141N!) D10 SADŁOWO Monika Rybicka 2021-05-07 13:13:21
Uchwała Nr 1529/21 w sprawie sprzedaży zbędnego składnika majątku Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:12:58
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:12:25
Uchwała Nr 1529/21 w sprawie sprzedaży zbędnego składnika majątku Starostwa Powiatowego w Stargardzie - dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:11:59
Informacja o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Monika Rybicka 2021-05-07 13:11:25
Uchwała Nr 1529/21 w sprawie sprzedaży zbędnego składnika majątku Starostwa Powiatowego w Stargardzie - dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:11:24
Informacja o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Monika Rybicka 2021-05-07 13:09:51
Uchwała Nr 1504/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:09:48
Informacja o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Monika Rybicka 2021-05-07 13:09:48
Informacja o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Monika Rybicka 2021-05-07 13:09:27
- dokument usunięty Monika Rybicka 2021-05-07 13:08:57
- dokument usunięty Monika Rybicka 2021-05-07 13:08:48
- dokument usunięty Monika Rybicka 2021-05-07 13:08:25
Informacja o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. - dokument usunięty Monika Rybicka 2021-05-07 13:07:52
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2021 r. Anna Kamińska-Bryła 2021-05-07 13:07:37