herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego Anna Kamińska-Bryła 2019-03-22 10:23:15
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w jednostce organizacyjnej Powiatu Anna Kamińska-Bryła 2019-03-22 10:21:41
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Monika Rybicka 2019-03-21 12:03:58
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2019-03-21 12:03:46
Kwestionariusz osobowy Monika Rybicka 2019-03-21 12:03:31
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2019-03-21 12:01:39
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Monika Rybicka 2019-03-21 12:01:32
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2019-03-21 11:56:52
Kwestionariusz osobowy Monika Rybicka 2019-03-21 11:56:38
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Monika Rybicka 2019-03-21 11:56:28
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2019-03-21 11:56:15
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Monika Rybicka 2019-03-21 11:56:09
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2019-03-21 11:51:25
Kwestionariusz osobowy Monika Rybicka 2019-03-21 11:51:05
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Monika Rybicka 2019-03-21 11:50:55
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2019-03-21 11:50:40
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. ewidencjonowania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Monika Rybicka 2019-03-21 11:50:35
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Monika Rybicka 2019-03-21 11:46:30
Kwestionariusz osobowy Monika Rybicka 2019-03-21 11:46:02
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2019-03-21 11:45:42
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2019-03-21 11:45:25
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Monika Rybicka 2019-03-21 11:44:53
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i przedłużeniu terminu jej zakończenia. Monika Rybicka 2019-03-21 10:29:58
Sprawozdanie z kontroli - Bursa Szkolna w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 13:41:17
wystąpienie pokontrolne - COPOW w Stargardzie, PO-W Nr 1, PO-W Nr 2, PO-W Nr 3, PO-W Nr 4 i PO-W Nr 6 Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 13:37:43
Interpelacja w sprawie podkrzesania koron i odrostów drzew przy drodze powiatowej nr 1803Z w Chociwlu Natalia Szarżanowicz 2019-03-19 13:16:25
Zarządzenie Nr 70/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Stargardzie za 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:21:10
Zarządzenie Nr 70/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Stargardzie za 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:20:58
Zarządzenie Nr 69/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:19:50
Zarządzenie Nr 68/19 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyreażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:17:09
Zarządzenie Nr 67/19 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:16:22
Zarządzenie Nr 66/19 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:15:23
Zarządzenie Nr 65/19 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:14:39
Zarządzenie Nr 64/19 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:13:46
Zarządzenie Nr 63/19 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:12:49
Zarządzenie Nr 62/19 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:11:59
Zarządzenie Nr 61/19 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:11:21
Zarządzenie Nr 60/19 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:10:49
Zarządzenie Nr 60/19 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:10:42
Zarządzenie Nr 59/19 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-03-19 12:09:55