Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie od 30 maja 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-17 14:17:28
Sprawozdanie od 30 kwietnia 2019 r. do 29 maja 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-17 14:17:19
Sprawozdanie od 30 maja 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-17 14:17:06
Sprawozdanie od 30 kwietnia 2019 r. do 29 maja 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-17 14:15:55
Uchwała Nr 408/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:43:08
Uchwała Nr 409/19 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:42:33
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:40:07
Uchwała Nr 404/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:27:12
Uchwała Nr 405/19 w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:26:35
Uchwała Nr 406/19 w sprawie zawarcia aneksu Nr 2 do umowy I/U/1, w sprawie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:26:08
Uchwała Nr 407/19 w sprawie przyjęcia protokołu uzgodnień Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:25:29
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 lipca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:25:01
Uchwała Nr 395/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:24:25
Uchwała Nr 396/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku" Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:23:42
Uchwała Nr 397/19 w sprawie zawarcia porozumienia intencyjnego z Gminą Stara Dąbrowa Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:22:58
Uchwała Nr 398/19 w sprawie zawarcia umowy użyczenia Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:22:33
Uchwała Nr 399/19 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:22:05
Uchwała Nr 400/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanego przez Wójta Gminy Stargard miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin gminy Stargard Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:21:18
Uchwała Nr 400/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanego przez Wójta Gminy Stargard miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin gminy Stargard Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:21:01
uchwałę Nr 401/19 w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:20:26
Uchwała Nr 402/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:10:53
Uchwała Nr 403/19 w sprawie zamówienia pn. "Wymiana okien drewnianych na okna PCV w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:09:57
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 lipca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-16 14:08:57
Kwestionariusz osobowy Monika Rybicka 2019-07-15 15:22:30
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Monika Rybicka 2019-07-15 15:22:17
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2019-07-15 15:22:02
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. gospodarowania i regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Monika Rybicka 2019-07-15 15:21:37
Kwestionariusz osobowy Monika Rybicka 2019-07-15 15:19:16
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Monika Rybicka 2019-07-15 15:18:54
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2019-07-15 15:18:32
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. gospodarowania i udostępniania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Monika Rybicka 2019-07-15 15:17:50
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Monika Rybicka 2019-07-15 10:26:11
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej Monika Rybicka 2019-07-15 10:26:05
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Monika Rybicka 2019-07-15 10:25:04
2018 rok Monika Rybicka 2019-07-15 10:23:16
2019 rok Monika Rybicka 2019-07-15 10:22:58
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Łęczyca gmina Stara Dąbrowa. Monika Rybicka 2019-07-11 11:18:28
"Oferta na realizację zadania publicznego" Monika Rybicka 2019-07-10 11:32:08
zał. do Zaproszenia do składania ofert Marta Olczak 2019-07-10 09:47:59
Uchwała Nr 389/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej Anna Kamińska-Bryła 2019-07-10 08:50:55