Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaproszenie do składania ofert - okna Marta Olczak 2019-07-09 16:04:07
Wykonanie w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie robót polegających na wymianie stolarki okiennej Marta Olczak 2019-07-09 16:01:15
Wykonanie w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie robót polegających na wymianie stolarki okiennej - dokument usunięty Marta Olczak 2019-07-09 16:00:55
Zaproszenie do składania ofert - okna Marta Olczak 2019-07-09 15:32:14
Wykonanie w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie robót polegających na wymianie stolarki okiennej - dokument usunięty Marta Olczak 2019-07-09 15:30:00
Zarządzenie Nr 101/19 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2019-07-08 12:03:48
Zarządzenie Nr 100/19 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2019-07-08 12:03:24
Zarządzenie Nr 99/19 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2019-07-08 12:02:53
Zarządzenie Nr 98/19 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2019-07-08 12:02:18
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Monika Rybicka 2019-07-05 11:52:13
Kwestionariusz osobowy Monika Rybicka 2019-07-05 11:51:46
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2019-07-05 11:51:19
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Monika Rybicka 2019-07-05 11:50:56
Odpowiedź na interpelacje Monika Rybicka 2019-07-05 11:18:13
Treść interpelacji Monika Rybicka 2019-07-05 11:17:27
Interpelacja w sprawie uzyskania zgody na szczególne wykorzystanie drogi Nr 1754Z ul.Bohaterów Warszawy w Ińsku. Monika Rybicka 2019-07-05 11:16:28
Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach Marta Olczak 2019-07-04 14:11:57
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Monika Rybicka 2019-07-04 09:16:25
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Monika Rybicka 2019-07-04 09:12:55
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów Monika Rybicka 2019-07-04 08:30:33
Zarządzenie Nr 96/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-07-03 14:44:10
Zarządzenie Nr 96/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-07-03 14:43:53
Uchwała Nr 393/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach" Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:29:21
Uchwała Nr 394/19 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach" Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:26:48
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:21:51
Uchwała Nr 381/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:21:30
Uchwała Nr 382/19 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do uchwały Nr VIII/126/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:20:48
Uchwała Nr 384/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:19:40
Uchwała Nr 385/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:17:49
Uchwała Nr 386/19 w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:14:59
Uchwała Nr 387/19 w sprawie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:14:08
Uchwała Nr 388/19 w sprawie podpisania aneksu Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:12:47
Uchwała Nr 389/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:11:54
Uchwała Nr 390/19 w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji strategicznej inwestycji pn. "Program Baltic Pipe: Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000" Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:11:17
Uchwała Nr 391/19 w sprawie przyjęcia protokołu rokowań Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:09:56
Uchwała Nr 392/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Ińsko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko, obejmującego część obrębu Storkowo Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:09:16
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:06:20
Zarządzenie Nr 97/19 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 11:57:25
Zarządzenie Nr 96/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 11:56:41
Uchwała Nr VIII/123/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 11:50:55