Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 394/19 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach" Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:26:48
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:21:51
Uchwała Nr 381/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:21:30
Uchwała Nr 382/19 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do uchwały Nr VIII/126/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:20:48
Uchwała Nr 384/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:19:40
Uchwała Nr 385/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:17:49
Uchwała Nr 386/19 w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:14:59
Uchwała Nr 387/19 w sprawie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:14:08
Uchwała Nr 388/19 w sprawie podpisania aneksu Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:12:47
Uchwała Nr 389/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:11:54
Uchwała Nr 390/19 w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji strategicznej inwestycji pn. "Program Baltic Pipe: Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000" Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:11:17
Uchwała Nr 391/19 w sprawie przyjęcia protokołu rokowań Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:09:56
Uchwała Nr 392/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Ińsko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko, obejmującego część obrębu Storkowo Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:09:16
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 12:06:20
Zarządzenie Nr 97/19 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 11:57:25
Zarządzenie Nr 96/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-07-02 11:56:41
Uchwała Nr VIII/123/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 11:50:55
Uchwały Rady Powiatu podjęte na VIII sesji w dniu 26 czerwca 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:34:05
Uchwała Nr VIII/113/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:33:24
Uchwała Nr VIII/114/19 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:33:10
Uchwała Nr VIII/115/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:32:55
Uchwała Nr VIII/115/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:32:47
Uchwała Nr VIII/116/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:32:05
Uchwała Nr VIII/116/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:31:53
Uchwała Nr VIII/117/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:31:38
Uchwała Nr VIII/117/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:31:29
Uchwała Nr VIII/118/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 30 maja 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:31:12
Uchwała Nr VIII/118/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 30 maja 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:31:04
Uchwała Nr VIII/119/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:30:50
Uchwała Nr VIII/120/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:30:32
Uchwała Nr VIII/120/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:30:23
Uchwała Nr VIII/121/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:30:06
Uchwała Nr VIII/121/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:29:57
Uchwała Nr VIII/122/19 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:29:39
Uchwała Nr VIII/122/19 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:29:24
Uchwała Nr VIII/123/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:28:59
Uchwała Nr VIII/123/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:28:51
Uchwała Nr VIII/124/19 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:28:38
Uchwała Nr VIII/124/19 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:28:27
Uchwała Nr VIII/125/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 Natalia Szarżanowicz 2019-07-02 10:28:11