Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków, osnów szczegółowych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie. - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2020-08-06 08:24:16
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków, osnów szczegółowych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie. - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2020-08-06 08:23:13
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych Marta Olczak 2020-08-04 15:31:16
Biuro Polityki Społecznej - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2020-08-04 10:05:14
Uchwała nr 1008/20 w sprawie przyjęcia protokołu rokowań - dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:58:16
Uchwała nr 1008/20 w sprawie przyjęcia protokołu rokowań - dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:58:08
Uchwała nr 1008/20 w sprawie przyjęcia protokołu rokowań Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:48:26
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:47:49
Uchwała Nr 997/20 w sprawie dotacji dla OSP w Chociwlu Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:47:12
Uchwała Nr 998/20 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:46:47
Uchwała Nr 999/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:40:11
Uchwała Nr 999/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:40:00
Uchwała Nr 1000/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:38:54
Uchwała Nr 1001/20 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu pn. "Razem dla DPS?" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:37:36
Uchwała Nr 1002/20 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Elizy Orzeszkowej, Władysława Reymonta Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:35:46
Uchwała Nr 1003/20 zmieniająca uchwały Nr 943/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Stargard o udzieleniu pomocy finansowej Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:35:07
Uchwała Nr 1004/20 w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Europrojekt Gamma Saller Polbau o ustalenie szczegółowych warunków kompleksowej realizacji inwestycji drogowej Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:34:14
Uchwała Nr 1005/20 w sprawie realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:33:30
Uchwała Nr 1006/20 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:32:48
Uchwała Nr 1007/20 w sprawie zawarcia umowy na sporządzenie operatów szacunkowych Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:32:18
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:16:38
Uchwała nr 996/20 w sprawie oświadczenia do projektu pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:16:01
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:15:04
Uchwała nr 994/20 w sprawie zatwierdzenia "Indywidualnej diagnozy potrzeb szkół" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:14:28
Uchwała nr 995/20 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Nowy zawód przepustką do rynku pracy" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:13:53
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:11:40
Uchwała Nr 983/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:11:02
Uchwała Nr 984/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:10:17
Uchwała Nr 985/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy II kwartał 2020 roku Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:09:21
Uchwała Nr 986/20 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:08:48
Uchwała Nr 987/20 w sprawie dotacji dla OSP w Dzwonowie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:07:55
Uchwała Nr 988/20 w sprawie dotacji dla OSP w Starej Dąbrowie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:07:07
Uchwała Nr 989/20 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert w obszarze ochrony i promocji zdrowia na 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:06:31
Uchwała Nr 990/20 w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:05:19
Uchwała Nr 991/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie gminy Chociwel Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:04:36
Uchwała Nr 992/20 w sprawie powiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:04:06
Uchwała Nr 993/20 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:03:25
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:02:52
uchwałę nr 982/20 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:02:11
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:01:14