Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zgłoszenie instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonane przez P4 Sp. z o.o. : STS0007_A Monika Rybicka 2020-01-03 09:00:22
Interpelacja w sprawie oznaczenia drogi powiatowej w tablice ostrzegawcze pomiędzy Dobrzanami a Szadzkiem w pobliżu Jeziora Szadzko Natalia Szarżanowicz 2020-01-02 10:07:10
Zarządzenie Nr 158/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2020 roku Anna Kamińska-Bryła 2020-01-02 09:57:53
kontrole stowarzyszeń Anna Kamińska-Bryła 2020-01-02 09:57:28
Kontrole wewnętrzne 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-01-02 09:57:07
Zarządzenie Nr 158/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2020 roku Anna Kamińska-Bryła 2020-01-02 09:56:42
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Natalia Szarżanowicz 2020-01-02 09:34:54
Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie Natalia Szarżanowicz 2020-01-02 09:20:32
Zaproszenie do składania ofert Marta Olczak 2019-12-31 08:36:25
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2019-12-31 08:34:25
Zarządzenie Nr 157/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2020 Anna Kamińska-Bryła 2019-12-30 10:00:24
Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku Marta Olczak 2019-12-27 14:31:43
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000" zgody wodnoprawnej Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 14:29:08
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000" zgody wodnoprawnej Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 14:28:51
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000" zgody wodnoprawnej Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 14:28:19
Informacja o wyniku postępowania Marta Olczak 2019-12-27 10:52:37
Uchwała Nr 652/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:30:07
Uchwała Nr 653/19 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do uchwały Nr XIII/187/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:28:57
Uchwała Nr 654/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:25:35
Uchwała Nr 655/19 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:24:47
Uchwała Nr 656/19 w sprawie przeprowadzenia kontroli Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:24:13
Uchwała Nr 657/19 w sprawie zawarcia umowy na przewóz zwłok osób na zlecenie prokuratury Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:23:42
Uchwała Nr 658/19 w sprawie zamówienia na "Świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:23:07
Uchwała Nr 659/19 w sprawie gotowości do realizacji programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:22:19
Uchwała Nr 660/19 w sprawie zmiany umowy na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" ze środków PFRON w 2019 roku Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:21:40
Uchwała Nr 661/19 w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:20:59
Uchwała Nr 662/19 w sprawie zmiany umowy zawartej z Towarzystwem Rozwoju Gminy Marianowo Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:20:23
Uchwała Nr 663/19 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:19:50
Uchwała Nr 664/19 w sprawie przyjęcia porozumienia Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:19:04
Uchwała Nr 665/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:18:37
Uchwała Nr 666/19 w sprawie zawarcia aneksu do umowy Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:17:57
Uchwała Nr 667/19 w sprawie zamówienia na "Dostawę sprzętu i oprogramowania do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru" Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:16:53
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:12:38
Uchwała Nr 650/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach" Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:11:56
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:10:57
Uchwała Nr 642/19 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:10:18
Uchwała Nr 643/19 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:09:33
Uchwała Nr 644/19 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:08:52
Uchwała Nr 645/19 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:08:19
Uchwała Nr 646/19 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-12-27 09:07:44