Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów Monika Rybicka 2019-06-28 13:29:00
Nadzór nad realizacją zadań komórek organizacyjnych Starostwa Monika Rybicka 2019-06-28 13:20:51
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:15:28
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:13:34
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:13:02
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:12:45
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:12:17
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:11:57
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:11:30
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:11:11
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:10:40
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:10:09
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:09:35
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:08:52
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:06:07
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:05:02
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:04:48
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:03:35
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 11:02:50
Uchwała Nr 364/19 w sprawie złożenia oświadczenia o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej w projekcie "Kurs na Rodzinę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:23:04
Uchwała Nr 374/19 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Ińsko obejmującego część obrębu Storkowo Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:22:39
Uchwała Nr 373/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:22:30
Uchwała Nr 372/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie do realizacji programu "Aktywny samorząd" Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:22:21
Uchwała Nr 371/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie do realizacji projektu "Kurs na Rodzinę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:22:10
Uchwała Nr 369/19 w sprawie rezygnacji z przyjęcia dofinansowania ze środków PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:21:55
Uchwała Nr 368/19 w sprawie rezygnacji z przyjęcia dofinansowania ze środków PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:21:40
Uchwała Nr 370/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie do realizacji projektu "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki" Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:21:23
Uchwała Nr 368/19 w sprawie rezygnacji z przyjęcia dofinansowania ze środków PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:21:06
Uchwała Nr 367/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 maja 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:19:27
Uchwała Nr 366/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc maj 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:19:19
Uchwała Nr 365/19 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 10:19:10
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł) Marta Olczak 2019-06-28 09:57:52
Uchwała Nr 378/19 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem - dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 09:45:38
Uchwała Nr 378/19 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 09:45:13
Uchwała Nr 378/19 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem - dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 09:43:05
Uchwała Nr 378/19 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem - dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 09:42:54
Uchwała Nr 374/19 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Ińsko obejmującego część obrębu Storkowo Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 09:41:04
Uchwała Nr 376/19 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 09:38:23
Uchwała Nr 377/19 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł)" Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 09:38:12
Uchwała Nr 363/19 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Stargardzkiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-06-28 09:37:41