Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 985/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy II kwartał 2020 roku Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:09:21
Uchwała Nr 986/20 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:08:48
Uchwała Nr 987/20 w sprawie dotacji dla OSP w Dzwonowie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:07:55
Uchwała Nr 988/20 w sprawie dotacji dla OSP w Starej Dąbrowie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:07:07
Uchwała Nr 989/20 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert w obszarze ochrony i promocji zdrowia na 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:06:31
Uchwała Nr 990/20 w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:05:19
Uchwała Nr 991/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie gminy Chociwel Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:04:36
Uchwała Nr 992/20 w sprawie powiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:04:06
Uchwała Nr 993/20 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:03:25
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:02:52
uchwałę nr 982/20 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:02:11
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:01:14
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO ZA II KWARTAŁ 2020 R. PODLEGAJĄCEJ PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Natalia Szarżanowicz 2020-07-31 12:57:42
Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonana przez T-Mobile Polska S.A.: 33755 (73755N!) PSZ_KOBYLANKA_MORZYCZYN Monika Rybicka 2020-07-30 15:18:08
Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonana przez Orange Polska S.A.: 9114 (74168N!) STARGARD POŁUDNIE 2 C3 (PSZ_STARGARDS_POLUDNIE) Monika Rybicka 2020-07-30 15:17:08
Ola Stereńczak - na dzień rozwiązania umowy o pracę Natalia Szarżanowicz 2020-07-30 13:46:10
Monika Woloncewicz - na dzień rozwiązania umowy o pracę Natalia Szarżanowicz 2020-07-30 13:43:11
Grażyna Gibas - na dzień rozwiązania umowy o pracę Natalia Szarżanowicz 2020-07-30 13:42:38
Wyniki naboru Natalia Szarżanowicz 2020-07-30 11:54:33
Wyniki naboru Natalia Szarżanowicz 2020-07-30 11:51:32
Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli Anna Kamińska-Bryła 2020-07-29 11:25:56
Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli Anna Kamińska-Bryła 2020-07-29 11:24:52
Zarządzenie Nr 107/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania i odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-29 08:08:42
Zarządzenie Nr 106/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Anna Kamińska-Bryła 2020-07-29 08:04:15
Zarządzenie Nr 105/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa Anna Kamińska-Bryła 2020-07-29 08:03:32
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych Marta Olczak 2020-07-27 09:38:17
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych Marta Olczak 2020-07-27 09:37:53
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 R. ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM STOSOWANIA UŻYWEK I UZALEŻNIEŃ Natalia Szarżanowicz 2020-07-24 09:45:42
Starosta Stargardzki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Natalia Szarżanowicz 2020-07-24 09:25:56
Decyzja Starosty Stargardzkiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 137/114 o pow. 0,1187 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylanka, gmina Kobylanka Natalia Szarżanowicz 2020-07-23 10:17:21
Decyzja Starosty Stargardzkiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 118/3 o pow. 0,2650 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8, miasta Stargard Natalia Szarżanowicz 2020-07-23 10:16:34
Decyzja Starosty Stargardzkiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 137/114 o pow. 0,1187 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylanka, gmina Kobylanka Natalia Szarżanowicz 2020-07-23 10:16:15
Decyzja Starosty Stargardzkiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 118/3 o pow. 0,2650 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8, miasta Stargard Natalia Szarżanowicz 2020-07-22 13:24:11
Decyzja Starosty Stargardzkiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 118/3 o pow. 0,2650 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8, miasta Stargard Natalia Szarżanowicz 2020-07-22 13:23:07
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek: Prezydenta Miasta Stargard wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. Orzeszkowej. Natalia Szarżanowicz 2020-07-21 15:29:12
Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Goleniowie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o dokonaniu w dniu 10 lipca 2020 r. zgłoszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania pomostu na terenie stawu, który zlokalizowany zostanie na gruntach działki nr 60/1 - Gmina Stargard. Natalia Szarżanowicz 2020-07-20 13:00:17
Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Goleniowie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o dokonaniu w dniu 10 lipca 2020 r. zgłoszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania stawu na terenie działki 60/1 - Gmina Stargard. Natalia Szarżanowicz 2020-07-20 12:59:54
Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Goleniowie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o dokonaniu w dniu 10 lipca 2020 r. zgłoszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania pomostu na terenie stawu, który zlokalizowany zostanie na gruntach działki nr 60/1 - Gmina Stargard. Natalia Szarżanowicz 2020-07-20 12:59:09
Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Goleniowie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o dokonaniu w dniu 10 lipca 2020 r. zgłoszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania stawu na terenie działki 60/1 - Gmina Stargard. Natalia Szarżanowicz 2020-07-20 12:52:37
Zarządzenie Nr 104/20 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2020-07-20 12:08:01