Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 952/20 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do uchwały Nr XVII/261/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 czerwca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:16:18
Uchwała Nr 953/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:15:39
Uchwała Nr 954/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:15:01
Uchwała Nr 955/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:14:17
Uchwała Nr 956/20 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:13:46
Uchwała Nr 957/20 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego w ramach projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:13:04
Uchwała Nr 958/20 w sprawie zawarcia umów zleceń dotyczących wykonywania czynności związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:12:34
Uchwała Nr 959/20 w sprawie przyjęcia dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:11:54
Uchwała Nr 960/20 w sprawie zawarcia umowy refundacji w ramach Modułu IV programu ?Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:11:11
Uchwała Nr 961/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:10:23
Uchwała Nr 962/20 w sprawie zawarcia umowy na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:09:40
Uchwała Nr 963/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu Goleniowskiego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:08:37
Uchwała Nr 964/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu Goleniowskiego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 10:07:59
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 09:24:40
Uchwała Nr 946/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc maj 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 09:21:15
Uchwała Nr 947/20 w sprawie założenia rachunku Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 09:20:20
Uchwała Nr 948/20 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 09:19:51
Uchwała Nr 950/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Stargardzkiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 09:19:22
Uchwała Nr 949/20 w sprawie przekazania mienia Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 09:19:08
Uchwała Nr 950/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Stargardzkiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 09:18:25
Uchwała Nr 951/20 w sprawie informacji o wyniku przetargu Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 09:17:52
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-10 09:01:37
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Monika Rybicka 2020-07-08 12:28:38
Kwestionariusz osobowy Monika Rybicka 2020-07-08 12:28:08
Kwestionariusz osobowy Monika Rybicka 2020-07-08 12:27:57
Treśc ogloszenia Monika Rybicka 2020-07-08 12:27:32
ZARZĄD POWIATU STARGARDZKIEGO oglasza nabor na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dolicach Monika Rybicka 2020-07-08 12:26:58
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Monika Rybicka 2020-07-07 15:05:50
Kwetionariusz osobowy Monika Rybicka 2020-07-07 15:05:21
Treśc ogłoszenia Monika Rybicka 2020-07-07 15:05:00
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Monika Rybicka 2020-07-07 15:04:36
WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-07-07 11:58:47
Zarządzenie Nr 83/20 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-07-07 11:46:31
Zarządzenie Nr 84/20 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-07-07 08:31:24
Zarządzenie Nr 83/20 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-07-07 08:30:30
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego Monika Rybicka 2020-07-06 10:12:15
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego Monika Rybicka 2020-07-06 10:11:52
INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ Monika Rybicka 2020-07-06 10:07:43
Uchwała Nr XVIII/258/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-07-03 13:28:52
ZAPROSZENIE dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2020 r. w celu dokonania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Monika Rybicka 2020-07-03 12:57:47