Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 550/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za III kwartał 2019 r. - dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2019-10-31 10:09:08
Uchwała Nr 550/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za III kwartał 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-10-31 10:08:22
Uchwała Nr 551/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki Anna Kamińska-Bryła 2019-10-31 10:07:05
Uchwała Nr 552/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-10-31 10:06:38
Uchwała Nr 553/19 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za III kwartał 2019 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości Anna Kamińska-Bryła 2019-10-31 10:05:55
Uchwała Nr 554/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Anna Kamińska-Bryła 2019-10-31 10:05:23
Uchwała Nr 555/19 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 Anna Kamińska-Bryła 2019-10-31 10:04:48
Uchwała Nr 556/19 w sprawie zmiany umowy zawartej z wykonawcą robót Anna Kamińska-Bryła 2019-10-31 10:04:11
Uchwała Nr 557/19 w sprawie zawarcia umów na sporządzenie operatów szacunkowych Anna Kamińska-Bryła 2019-10-31 10:03:38
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 października 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-10-31 10:03:02
Uchwała Nr XI/179/19 Monika Rybicka 2019-10-31 08:07:29
Uchwała Nr XI/178/19 Monika Rybicka 2019-10-31 08:07:03
Uchwała Nr XI/177/19 Monika Rybicka 2019-10-31 08:06:36
Uchwała Nr XI/176/19 Monika Rybicka 2019-10-31 08:06:01
Uchwała Nr XI/175/19 Monika Rybicka 2019-10-31 08:05:14
Uchwała Nr XI/174/19 Monika Rybicka 2019-10-31 08:04:46
Uchwała Nr XI/173/19 Monika Rybicka 2019-10-31 08:04:02
Uchwała Nr XI/172/19 Monika Rybicka 2019-10-31 08:02:59
Uchwała Nr XI/171/19 Monika Rybicka 2019-10-31 08:02:25
Uchwała Nr XI/170/19 Monika Rybicka 2019-10-31 08:01:25
XI Sesja Rady Powiatu Stargardzkiego - 30.10.2019 r. Monika Rybicka 2019-10-31 07:59:53
Uchwała Nr 545/19 w sprawie zatwierdzenia "Indywidualnej diagnozy potrzeb szkół" Anna Kamińska-Bryła 2019-10-30 12:38:45
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Ińsko wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych Marta Olczak 2019-10-30 11:39:50
Zarządzenie Nr 128/19 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo -wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2019 Anna Kamińska-Bryła 2019-10-30 08:58:06
Zarządzenie Nr 129/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2019-10-30 08:55:28
Zarządzenie Nr 128/19 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo -wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2019 Anna Kamińska-Bryła 2019-10-30 08:54:40
Protokół nr VI/8/19 z dnia 24 września 2019 r. Monika Rybicka 2019-10-29 13:44:37
Protokół nr VI-8-19 z dnia 24 września 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-10-29 11:03:11
Protokół nr VI-9-19 z dnia 25 września 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-10-29 11:02:55
Protokół nr VI-8-19 z dnia 24 września 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-10-29 11:02:25
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO ZA III KWARTAŁ 2019 R. PODLEGAJĄCEJ PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Monika Rybicka 2019-10-28 15:38:43
Protokół nr VI/9/19 z dnia 25 września 2019 r. Monika Rybicka 2019-10-28 15:18:16
Protokół nr VI/8/19 z dnia 23 września 2019 r. Monika Rybicka 2019-10-28 15:17:55
Protokół nr VI/10/19 z dnia 25 września 2019 r. Monika Rybicka 2019-10-28 15:16:08
Protokół nr VI/9/19 z dnia 23 września 2019 r. Monika Rybicka 2019-10-28 15:15:44
Protokół nr VI/8/19 z dnia 25 września 2019 r. Monika Rybicka 2019-10-28 15:13:03
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. Monika Rybicka 2019-10-28 14:46:15
ZARZĄD POWIATU STARGARDZKIEGO Zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Monika Rybicka 2019-10-25 15:34:40
ZARZĄD POWIATU STARGARDZKIEGO Zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Monika Rybicka 2019-10-25 12:29:51
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Monika Rybicka 2019-10-25 08:25:35