Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 1071/20 w sprawie udzielenia upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:46:59
Uchwała Nr 1072/20 w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:46:26
Uchwała Nr 1073/20 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr 593/ZPS-4/COVID-19/PIECZA/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:45:35
Uchwała Nr 1074/20 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:43:39
Uchwała Nr 1075/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu Goleniowskiego Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:43:05
Uchwała Nr 1076/20 w sprawie podpisania aneksu do umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:40:36
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 września 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-09-22 14:39:27
Protokół nr VI/8/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. Monika Rybicka 2020-09-21 15:43:28
Protokół nr VI/7/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. Monika Rybicka 2020-09-21 15:42:52
Protokół nr VI/7/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. Monika Rybicka 2020-09-21 15:40:59
Protokół nr VI/7/20 z dnia 22 2020 r. - dokument usunięty Monika Rybicka 2020-09-21 15:40:12
Protokół nr VI/7/20 z dnia 22 2020 r. - dokument usunięty Monika Rybicka 2020-09-21 15:40:04
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek: Zarządu Powiatu Stargardzkiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1704Z na dz. nr geod. 22/3 obr. Lipnik gm. Stargard, dz. nr geod. 297/2 obr. 5 m. Stargard, oraz części dz. nr geod.: 571/6, 571/12, 571/14 obr. Lipnik gm. Stargard. Monika Rybicka 2020-09-18 15:26:51
Zgłoszenie instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonane przez Orange Polska S.A.: 74336 (74336N!) PSZ_STARGARDS_KLUCZEWOWIEZA Monika Rybicka 2020-09-18 12:19:05
wyniki post Marta Olczak 2020-09-17 14:56:00
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Monika Rybicka 2020-09-17 10:52:04
Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu 23 września 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-09-16 08:38:10
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na lata 2020 - 2022 Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 16:14:31
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na lata 2020 - 2022 Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:57:53
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na lata 2020 - 2022 Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:53:37
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 wraz z autopoprawką Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:53:10
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 wraz z autopoprawką Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:52:50
Projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok wraz z autopoprawką Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:52:32
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na lata 2020 - 2022 Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:52:02
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie przygotowań szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021" Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:51:28
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie przygotowań szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021" Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:50:57
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVI/238/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:50:24
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:48:42
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Kobylanka Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:45:24
Projekty uchwał XX sesji Rady Powiatu Natalia Szarżanowicz 2020-09-15 15:44:23
Rejestr stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu stargardzkiego Monika Rybicka 2020-09-15 10:17:29
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. Monika Rybicka 2020-09-15 08:37:12
Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonana przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.: BT44562 MOTANIEC Monika Rybicka 2020-09-14 13:31:58
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Kamil Jedynak 2020-09-14 13:03:56
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19 Kamil Jedynak 2020-09-14 12:45:29
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19 Kamil Jedynak 2020-09-14 12:44:44
Powiat Stargardzki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" Monika Rybicka 2020-09-14 11:32:30
Powiat Stargardzki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" Monika Rybicka 2020-09-14 11:32:07
Zarząd Powiatu Stargardzkiego podaje do publicznej wiadomości wynik czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 35/4 o powierzchni 0,5286 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kamienny Most, gm. Chociwel. Monika Rybicka 2020-09-11 11:01:28
Zarząd Powiatu Stargardzkiego podaje do publicznej wiadomości wynik czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 35/4 o powierzchni 0,5286 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kamienny Most, gm. Chociwel. Monika Rybicka 2020-09-11 09:44:17