Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-07-03 12:50:05
WYKAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-07-03 12:49:34
Starosta Stargardzki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Monika Rybicka 2020-07-03 09:03:12
Starosta Stargardzki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Monika Rybicka 2020-07-03 09:02:20
Zarządzenie Nr 82/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-03 08:09:00
Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonana przez T-Mobile Polska S.A.: 44564 (73445N!) PSZ_STARGARDS_BYDGOSKA Monika Rybicka 2020-07-02 13:59:26
Zdzisław Rygiel Natalia Szarżanowicz 2020-07-02 10:29:34
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Kamil Jedynak 2020-07-01 15:35:09
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Kamil Jedynak 2020-07-01 15:32:58
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Kamil Jedynak 2020-07-01 15:32:04
Lipiec - Sierpień 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-07-01 14:39:55
Lipiec - Sierpień 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-30 13:22:46
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Monika Rybicka 2020-06-29 13:51:55
Sierpień 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-29 13:43:23
WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:38:20
WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:37:50
WYKAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:36:40
WYKAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:35:43
Uchwała Nr XVIII/258/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 13:16:54
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XVIII sesji w dniu 24 czerwca 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:38:41
Uchwała Nr XVIII/253/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 28 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:36:07
Uchwała Nr XVIII/253/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 28 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:35:58
Uchwała Nr XVIII/254/20 w sprawie udzielenia wotum zaufania Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:35:29
Uchwała Nr XVIII/255/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:35:02
Uchwała Nr XVIII/256/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:34:33
Uchwała Nr XVIII/257/20 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:33:57
Uchwała Nr XVIII/258/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:33:25
Uchwała Nr XVIII/259/20 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:32:52
Uchwała Nr XVIII/260/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:32:24
Uchwała Nr XVIII/261/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:31:44
Uchwała Nr XVIII/262/20 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:31:17
Uchwała Nr XVIII/263/20 w sprawie przyjęcia Raportu z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2016-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:30:40
Uchwała Nr XVIII/263/20 w sprawie przyjęcia Raportu z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2016-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:30:20
Uchwała Nr XVIII/264/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Stargardzki - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:28:23
Uchwała Nr XVIII/264/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Stargardzki - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:28:05
Uchwała Nr XVIII/265/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Stargardzkiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:26:58
Uchwała Nr XVIII/265/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Stargardzkiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:26:30
Uchwała Nr XVIII/266/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:25:37
Uchwała Nr XVIII/267/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:25:07
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XVIII sesji w dniu 24 czerwca 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:23:40