Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 371/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie do realizacji projektu "Kurs na Rodzinę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 10:07:32
Uchwała Nr 372/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie do realizacji programu "Aktywny samorząd" Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 10:03:53
Uchwała Nr 373/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 10:03:11
Uchwała Nr 374/19 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Ińsko obejmującego część obrębu Storkowo Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 10:02:38
Uchwała Nr 375/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 10:02:08
Uchwała Nr 376/19 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 10:01:38
Uchwała Nr 377/19 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł)" Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 10:01:09
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 10:00:21
Uchwała Nr 363/19 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Stargardzkiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:57:54
Uchwała Nr 364/19 w sprawie złożenia oświadczenia o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej w projekcie "Kurs na Rodzinę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:57:29
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:56:29
Uchwała Nr 360/19 w sprawie złożenia informacji o niedoborze i zapotrzebowaniu na środki finansowe dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:55:37
Uchwała Nr 361/19 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:55:02
Uchwała Nr 362/19 w sprawie udzielenia zgody na używanie herbu powiatu stargardzkiego Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:54:36
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:53:57
Uchwała Nr 352/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:51:41
Uchwała Nr 353/19 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:50:04
Uchwała Nr 354/19 w sprawie przeprowadzenia czynności związanych z wyborem firmy audytorskiej Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:49:40
Uchwała Nr 355/19 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Spółdzielczej, Niepodległości, Władysława Broniewskiego Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:49:04
Uchwała Nr 356/19 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:48:37
Uchwała Nr 357/19 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:48:05
Uchwała Nr 358/19 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:47:29
Uchwała Nr 359/19 w sprawie złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach III edycji konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:46:52
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 09:46:01
Protokół nr VI/6/19 z dnia 29 maja 2019 r. Monika Rybicka 2019-06-25 09:42:24
Protokół nr VI/5/19 z dnia 27 maja 2019 r. Monika Rybicka 2019-06-25 09:37:31
Protokół nr VI/5/19 z dnia 27 maja 2019 r. Monika Rybicka 2019-06-25 09:02:33
Zarządzenie Nr 91/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 08:45:44
Zarządzenie Nr 90/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2019-06-25 08:44:29
Zarządzenie Nr 89/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2019 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-06-24 14:19:13
Projekt uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie w 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2019-06-24 12:50:53
Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania. Monika Rybicka 2019-06-19 15:07:03
Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania. Monika Rybicka 2019-06-19 15:05:58
Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Starosty Stargardzkiego z dnia 23.05.2019 r. okreslajacej dla Zakładu Drzewnego zlokalizowanego w Dobrzanach należącego do spółki FOREST Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, dopuszczalny poziom hałasu pzrenikajacego do środowiska. Monika Rybicka 2019-06-19 13:55:32
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok Monika Rybicka 2019-06-18 16:11:18
Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu 26 czerwca 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-06-18 15:47:24
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-06-18 15:36:33
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-06-18 15:36:07
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-06-18 15:35:55
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2019-06-18 15:35:43