Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarząd Powiatu Stargardzkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Stargardzkiego, przeznaczonych do zbycia. Monika Rybicka 2019-12-02 15:26:00
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej. Monika Rybicka 2019-12-02 15:25:24
Protokół nr XI/2019 z dnia 30 października 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-12-02 14:45:16
Wyniki naboru Monika Rybicka 2019-12-02 14:40:11
Wyniki naboru Monika Rybicka 2019-12-02 14:39:44
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XII sesji w dniu 27 listopada 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-12-02 08:49:06
Uchwała Nr XII/180/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 31 października 2019 r. do 27 listopada 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-12-02 08:48:16
Uchwała Nr XII/181/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2019-12-02 08:47:36
Uchwała Nr XII/182/19 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2019-12-02 08:46:57
Uchwała Nr XII/183/19 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Natalia Szarżanowicz 2019-12-02 08:44:29
Uchwała Nr XII/184/19 w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Stargardzie Natalia Szarżanowicz 2019-12-02 08:43:47
Uchwała Nr XII/185/19 w sprawie wystąpienia Powiatu Stargardzkiego ze Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego Natalia Szarżanowicz 2019-12-02 08:42:59
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XII sesji w dniu 27 listopada 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-12-02 08:41:27
Wyniki konkursu Monika Rybicka 2019-11-29 14:52:22
ProgramNGO 2020 Monika Rybicka 2019-11-29 10:06:30
Projekt Programu NGO 2020 Monika Rybicka 2019-11-29 10:06:09
Uchwała Nr 591/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc październik 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:17:47
Uchwała Nr 592/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:17:08
Uchwała Nr 593/19 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:15:40
Uchwała Nr 593/19 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:15:21
Uchwała Nr 594/19 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:12:58
Uchwała Nr 594/19 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:12:47
Uchwała Nr 595/19 w sprawie przyjęcia protokołu uzgodnień Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:12:14
Uchwała Nr 596/19 w sprawie zawarcia umowy na uprzątnięcie nieruchomości Skarbu Państwa Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:11:41
Uchwała Nr 597/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu/dzierżawy dla nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:10:58
Uchwała Nr 602/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanego przez Prezydenta Miasta Stargard miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Generała Józefa Bema, Spokojnej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:05:48
Uchwała Nr 601/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanej przez Prezydenta Miasta Stargard zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Elizy Orzeszkowej, Podleśnej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:05:39
Uchwała Nr 598/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:05:29
Uchwała Nr 599/19 w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Zakole, Jana Kochanowskiego, Stefana Okrzei Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:04:34
Uchwała Nr 599/19 w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Zakole, Jana Kochanowskiego, Stefana Okrzei Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:04:01
Uchwała Nr 600/19 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Chociwel o udzieleniu pomocy finansowej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:02:59
Uchwała Nr 601/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanej przez Prezydenta Miasta Stargard zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Elizy Orzeszkowej, Podleśnej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:02:16
Uchwała Nr 602/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanego przez Prezydenta Miasta Stargard miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Generała Józefa Bema, Spokojnej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:01:38
Uchwała Nr 603/19 w sprawie zmiany umowy na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" ze środków PFRON w 2019 roku Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:00:49
Uchwała Nr 604/19 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:59:37
Uchwała Nr 580/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:57:18
Uchwała Nr 581/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:56:35
Uchwała Nr 582/19 przyjmująca projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:55:52
Uchwała Nr 583/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu bezpłatnego internetu dla szkół Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:54:34
Uchwała Nr 584/19 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana okien drewnianych na okna PVC w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:51:58