Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kwetionariusz osobowy Monika Rybicka 2020-07-07 15:05:21
Treśc ogłoszenia Monika Rybicka 2020-07-07 15:05:00
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Monika Rybicka 2020-07-07 15:04:36
WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-07-07 11:58:47
Zarządzenie Nr 83/20 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-07-07 11:46:31
Zarządzenie Nr 84/20 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-07-07 08:31:24
Zarządzenie Nr 83/20 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-07-07 08:30:30
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego Monika Rybicka 2020-07-06 10:12:15
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego Monika Rybicka 2020-07-06 10:11:52
INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ Monika Rybicka 2020-07-06 10:07:43
Uchwała Nr XVIII/258/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-07-03 13:28:52
ZAPROSZENIE dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2020 r. w celu dokonania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Monika Rybicka 2020-07-03 12:57:47
WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-07-03 12:50:05
WYKAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-07-03 12:49:34
Starosta Stargardzki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Monika Rybicka 2020-07-03 09:03:12
Starosta Stargardzki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Monika Rybicka 2020-07-03 09:02:20
Zarządzenie Nr 82/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-03 08:09:00
Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonana przez T-Mobile Polska S.A.: 44564 (73445N!) PSZ_STARGARDS_BYDGOSKA Monika Rybicka 2020-07-02 13:59:26
Zdzisław Rygiel Natalia Szarżanowicz 2020-07-02 10:29:34
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Kamil Jedynak 2020-07-01 15:35:09
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Kamil Jedynak 2020-07-01 15:32:58
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Kamil Jedynak 2020-07-01 15:32:04
Lipiec - Sierpień 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-07-01 14:39:55
Lipiec - Sierpień 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-30 13:22:46
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Monika Rybicka 2020-06-29 13:51:55
Sierpień 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-29 13:43:23
WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:38:20
WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:37:50
WYKAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:36:40
WYKAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:35:43
Uchwała Nr XVIII/258/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 13:16:54
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XVIII sesji w dniu 24 czerwca 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:38:41
Uchwała Nr XVIII/253/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 28 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:36:07
Uchwała Nr XVIII/253/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 28 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:35:58
Uchwała Nr XVIII/254/20 w sprawie udzielenia wotum zaufania Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:35:29
Uchwała Nr XVIII/255/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:35:02
Uchwała Nr XVIII/256/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:34:33
Uchwała Nr XVIII/257/20 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:33:57
Uchwała Nr XVIII/258/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:33:25
Uchwała Nr XVIII/259/20 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:32:52