Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 1000/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:38:54
Uchwała Nr 1001/20 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu pn. "Razem dla DPS?" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:37:36
Uchwała Nr 1002/20 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Elizy Orzeszkowej, Władysława Reymonta Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:35:46
Uchwała Nr 1003/20 zmieniająca uchwały Nr 943/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Stargard o udzieleniu pomocy finansowej Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:35:07
Uchwała Nr 1004/20 w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Europrojekt Gamma Saller Polbau o ustalenie szczegółowych warunków kompleksowej realizacji inwestycji drogowej Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:34:14
Uchwała Nr 1005/20 w sprawie realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:33:30
Uchwała Nr 1006/20 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:32:48
Uchwała Nr 1007/20 w sprawie zawarcia umowy na sporządzenie operatów szacunkowych Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:32:18
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:16:38
Uchwała nr 996/20 w sprawie oświadczenia do projektu pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:16:01
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:15:04
Uchwała nr 994/20 w sprawie zatwierdzenia "Indywidualnej diagnozy potrzeb szkół" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:14:28
Uchwała nr 995/20 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Nowy zawód przepustką do rynku pracy" Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:13:53
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:11:40
Uchwała Nr 983/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:11:02
Uchwała Nr 984/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:10:17
Uchwała Nr 985/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy II kwartał 2020 roku Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:09:21
Uchwała Nr 986/20 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:08:48
Uchwała Nr 987/20 w sprawie dotacji dla OSP w Dzwonowie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:07:55
Uchwała Nr 988/20 w sprawie dotacji dla OSP w Starej Dąbrowie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:07:07
Uchwała Nr 989/20 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert w obszarze ochrony i promocji zdrowia na 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:06:31
Uchwała Nr 990/20 w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:05:19
Uchwała Nr 991/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie gminy Chociwel Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:04:36
Uchwała Nr 992/20 w sprawie powiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:04:06
Uchwała Nr 993/20 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:03:25
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:02:52
uchwałę nr 982/20 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:02:11
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-07-31 13:01:14
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO ZA II KWARTAŁ 2020 R. PODLEGAJĄCEJ PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Natalia Szarżanowicz 2020-07-31 12:57:42
Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonana przez T-Mobile Polska S.A.: 33755 (73755N!) PSZ_KOBYLANKA_MORZYCZYN Monika Rybicka 2020-07-30 15:18:08
Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonana przez Orange Polska S.A.: 9114 (74168N!) STARGARD POŁUDNIE 2 C3 (PSZ_STARGARDS_POLUDNIE) Monika Rybicka 2020-07-30 15:17:08
Ola Stereńczak - na dzień rozwiązania umowy o pracę Natalia Szarżanowicz 2020-07-30 13:46:10
Monika Woloncewicz - na dzień rozwiązania umowy o pracę Natalia Szarżanowicz 2020-07-30 13:43:11
Grażyna Gibas - na dzień rozwiązania umowy o pracę Natalia Szarżanowicz 2020-07-30 13:42:38
Wyniki naboru Natalia Szarżanowicz 2020-07-30 11:54:33
Wyniki naboru Natalia Szarżanowicz 2020-07-30 11:51:32
Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli Anna Kamińska-Bryła 2020-07-29 11:25:56
Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli Anna Kamińska-Bryła 2020-07-29 11:24:52
Zarządzenie Nr 107/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania i odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2020-07-29 08:08:42
Zarządzenie Nr 106/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Anna Kamińska-Bryła 2020-07-29 08:04:15