Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Monika Rybicka 2020-06-29 13:51:55
Sierpień 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-29 13:43:23
WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:38:20
WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:37:50
WYKAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:36:40
WYKAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO Monika Rybicka 2020-06-29 10:35:43
Uchwała Nr XVIII/258/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 13:16:54
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XVIII sesji w dniu 24 czerwca 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:38:41
Uchwała Nr XVIII/253/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 28 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:36:07
Uchwała Nr XVIII/253/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 28 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:35:58
Uchwała Nr XVIII/254/20 w sprawie udzielenia wotum zaufania Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:35:29
Uchwała Nr XVIII/255/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:35:02
Uchwała Nr XVIII/256/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:34:33
Uchwała Nr XVIII/257/20 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:33:57
Uchwała Nr XVIII/258/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:33:25
Uchwała Nr XVIII/259/20 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:32:52
Uchwała Nr XVIII/260/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:32:24
Uchwała Nr XVIII/261/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:31:44
Uchwała Nr XVIII/262/20 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:31:17
Uchwała Nr XVIII/263/20 w sprawie przyjęcia Raportu z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2016-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:30:40
Uchwała Nr XVIII/263/20 w sprawie przyjęcia Raportu z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2016-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:30:20
Uchwała Nr XVIII/264/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Stargardzki - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:28:23
Uchwała Nr XVIII/264/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Stargardzki - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:28:05
Uchwała Nr XVIII/265/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Stargardzkiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:26:58
Uchwała Nr XVIII/265/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Stargardzkiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:26:30
Uchwała Nr XVIII/266/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:25:37
Uchwała Nr XVIII/267/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:25:07
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XVIII sesji w dniu 24 czerwca 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-26 12:23:40
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Marta Olczak 2020-06-26 10:54:53
Remont toalety i łazienki w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie, w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych Marta Olczak 2020-06-26 10:48:34
Starosta Stargardzki ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Monika Rybicka 2020-06-26 09:56:58
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Monika Rybicka 2020-06-26 09:53:50
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek: Prezydenta Miasta Stargard zostało wszczete postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmujacej budowę odcinka obwodnicy północnej Stargardu Monika Rybicka 2020-06-26 09:31:11
Raport o stanie Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok Monika Rybicka 2020-06-25 11:26:35
Protokół nr VI/5/20 z dnia 27 maja 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-25 10:42:29
Protokół nr VI/4/20 z dnia 26 maja 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-25 10:40:58
Protokół nr XVII/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-25 10:39:38
Protokół nr XVI/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-06-25 10:38:23
Protokół nr VI/5/20 z dnia 27 maja 2020 r. Monika Rybicka 2020-06-25 09:39:15
Uchwała Nr XVIII/267/20 Monika Rybicka 2020-06-25 09:30:46