Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 sierpnia 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-09-02 11:23:12
Wydział Finansowy Monika Rybicka 2020-09-01 12:44:35
Wrzesień 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-09-01 08:50:57
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałania negatywnym skutkom stosowania używek i substancji psychoaktywnych. Monika Rybicka 2020-08-31 11:20:43
Wyniki konkursu - dokument usunięty Monika Rybicka 2020-08-31 11:17:32
Wyniki konkursu - dokument usunięty Monika Rybicka 2020-08-31 11:00:05
Wanda Nowicka - na dzień rozwiązania umowy o pracę Natalia Szarżanowicz 2020-08-31 09:34:56
Wrzesień 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-08-31 09:04:06
Zarządzenie Nr 120/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Anna Kamińska-Bryła 2020-08-31 08:42:20
Zarządzenie Nr 119/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa Anna Kamińska-Bryła 2020-08-31 08:28:17
Ewa Danicka - w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 13:27:34
Uchwała nr CLXXXIX.354.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za pierwsze półrocze 2020 roku Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 12:08:50
Uchwała nr CLXXXIX.354.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za pierwsze półrocze 2020 roku Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 11:14:10
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XIX sesji w dniu 26 sierpnia 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:36:42
Uchwała Nr XIX/268/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 25 czerwca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:35:44
Uchwała Nr XIX/269/20 w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 za okres I półrocza 2020 roku Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:35:08
Uchwała Nr XIX/270/20 w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2020 roku Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:34:28
Uchwała Nr XIX/271/20 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2020 roku Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:33:50
Uchwała Nr XIX/271/20 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2020 roku Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:33:39
Uchwała Nr XIX/272/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:33:07
Uchwała Nr XIX/273/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:32:15
Uchwała Nr XIX/274/20 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:31:47
Uchwała Nr XIX/275/20 w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Stargardzkiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:31:10
Uchwała Nr XIX/276/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Stargardzkiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:30:33
Uchwała Nr XIX/277/20 w sprawie rozpatrzenia skargi Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:29:50
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XIX sesji w dniu 26 sierpnia 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-08-28 10:28:46
Starosta Stargardzki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Monika Rybicka 2020-08-28 08:45:36
Uchwała Nr 1035/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:58:33
Uchwała Nr 1036/20 w sprawie przyjęcia korekty sprawozdań za II kwartał 2020 roku Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:57:43
Uchwała Nr 1037/20 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2020 roku Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:56:54
Uchwała Nr 1038/20 w sprawie zawarcia umów w sprawie realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III-w obszarze B i F" Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:52:52
Uchwała Nr 1038/20 w sprawie zawarcia umów w sprawie realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III-w obszarze B i F" Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:52:30
Uchwała Nr 1039/20 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:52:02
Uchwała Nr 1040/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych" Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:51:27
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 sierpnia 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:50:26
Uchwała Nr 1029/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:37:35
Uchwała Nr 1030/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:36:32
Uchwała Nr 1031/20 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Stara Dąbrowa o udzieleniu pomocy finansowej Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:35:45
Uchwała Nr 1032/20 w sprawie wniosku o dofinansowanie zadania Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:35:12
Uchwała Nr 1033/20 w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. - przeciwdziałanie skutkom chorób cywilizacyjnych Anna Kamińska-Bryła 2020-08-27 13:34:36