Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 591/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc październik 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:17:47
Uchwała Nr 592/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:17:08
Uchwała Nr 593/19 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:15:40
Uchwała Nr 593/19 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:15:21
Uchwała Nr 594/19 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:12:58
Uchwała Nr 594/19 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:12:47
Uchwała Nr 595/19 w sprawie przyjęcia protokołu uzgodnień Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:12:14
Uchwała Nr 596/19 w sprawie zawarcia umowy na uprzątnięcie nieruchomości Skarbu Państwa Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:11:41
Uchwała Nr 597/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu/dzierżawy dla nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:10:58
Uchwała Nr 602/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanego przez Prezydenta Miasta Stargard miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Generała Józefa Bema, Spokojnej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:05:48
Uchwała Nr 601/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanej przez Prezydenta Miasta Stargard zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Elizy Orzeszkowej, Podleśnej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:05:39
Uchwała Nr 598/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:05:29
Uchwała Nr 599/19 w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Zakole, Jana Kochanowskiego, Stefana Okrzei Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:04:34
Uchwała Nr 599/19 w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Zakole, Jana Kochanowskiego, Stefana Okrzei Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:04:01
Uchwała Nr 600/19 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Chociwel o udzieleniu pomocy finansowej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:02:59
Uchwała Nr 601/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanej przez Prezydenta Miasta Stargard zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Elizy Orzeszkowej, Podleśnej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:02:16
Uchwała Nr 602/19 w sprawie uwag i wniosków do sporządzanego przez Prezydenta Miasta Stargard miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Generała Józefa Bema, Spokojnej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:01:38
Uchwała Nr 603/19 w sprawie zmiany umowy na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" ze środków PFRON w 2019 roku Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 13:00:49
Uchwała Nr 604/19 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:59:37
Uchwała Nr 580/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:57:18
Uchwała Nr 581/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:56:35
Uchwała Nr 582/19 przyjmująca projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:55:52
Uchwała Nr 583/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu bezpłatnego internetu dla szkół Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:54:34
Uchwała Nr 584/19 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana okien drewnianych na okna PVC w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie" Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:51:58
Uchwała Nr 590/19 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:49:19
Uchwała Nr 589/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:49:11
Uchwała Nr 588/19 w sprawie zawarcia zmiany umowy zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:49:04
Uchwała Nr 587/19 w sprawie zawarcia zmiany umowy zawartej z Towarzystwem Rozwoju Gminy Marianowo Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:48:54
Uchwała Nr 586/19 w sprawie zawarcia umowy dofinansowania zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:48:46
Uchwała Nr 585/19 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr I/U/6 na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:48:38
Uchwała Nr 586/19 w sprawie zawarcia umowy dofinansowania zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:47:57
Uchwała Nr 587/19 w sprawie zawarcia zmiany umowy zawartej z Towarzystwem Rozwoju Gminy Marianowo Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:46:30
Uchwała Nr 588/19 w sprawie zawarcia zmiany umowy zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:43:48
Uchwała Nr 589/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:43:09
Uchwała Nr 590/19 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:42:30
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 listopada 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:39:34
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2019-11-28 12:39:11
Grudzień 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-11-28 10:19:50
Grudzień 2019 r. Natalia Szarżanowicz 2019-11-28 10:18:45
Uchwała Nr XII/185/19 Monika Rybicka 2019-11-28 08:37:56