Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Społecznej w SP WZOZ w Stargardzie za rok 2019 Natalia Szarżanowicz 2020-01-21 14:29:48
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie poprzez zmianę siedziby Natalia Szarżanowicz 2020-01-21 14:29:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Społecznej w SP WZOZ w Stargardzie za rok 2019 Natalia Szarżanowicz 2020-01-21 14:29:23
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie poprzez zmianę siedziby Natalia Szarżanowicz 2020-01-21 14:28:57
Projekty uchwał XIV sesji Rady Powiatu Natalia Szarżanowicz 2020-01-21 14:28:14
Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu 29 stycznia 2020 r. Natalia Szarżanowicz 2020-01-21 14:27:22
Zgłoszenie instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonane przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.: BT43488 Stargard Hubala Monika Rybicka 2020-01-21 11:16:30
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego. Monika Rybicka 2020-01-21 08:25:07
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Monika Rybicka 2020-01-21 08:24:52
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego. Monika Rybicka 2020-01-21 08:21:30
2020 Monika Rybicka 2020-01-21 08:20:48
Lista organizacji działających na terenie powiatu stargardzkiego Monika Rybicka 2020-01-20 15:34:44
Zarządzenie Nr 7/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2020 Anna Kamińska-Bryła 2020-01-20 11:44:21
kontrole szkół, placówek oświatowo - wychowawczych oraz stowarzyszeń Anna Kamińska-Bryła 2020-01-20 11:43:44
kontrole szkół, placówek oświatowo - wychowawczych oraz stowarzyszeń Anna Kamińska-Bryła 2020-01-20 11:43:33
Zarządzenie Nr 7/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2020 Anna Kamińska-Bryła 2020-01-20 11:41:00
Wyniki naboru Monika Rybicka 2020-01-20 08:47:52
Interpelacja w sprawie przywrócenia kursu linii komunikacyjnej nr 32 w kierunku miejscowości Klępino Natalia Szarżanowicz 2020-01-17 15:42:53
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020 Marta Olczak 2020-01-17 15:40:19
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020 - dokument usunięty Marta Olczak 2020-01-17 15:39:40
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020 - dokument usunięty Marta Olczak 2020-01-17 15:39:32
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020 - dokument usunięty Marta Olczak 2020-01-17 15:37:58
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020 - dokument usunięty Marta Olczak 2020-01-17 15:36:44
Zarządzenie Nr 6/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Anna Kamińska-Bryła 2020-01-17 10:38:04
Informacja o wyniku post Marta Olczak 2020-01-17 10:23:37
Uchwała Nr 679/20 w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Stargardzkiemu odrębnymi ustawami Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:44:49
Uchwała Nr 680/20 w sprawie realizacji w 2020 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:41:04
Uchwała Nr 681/20 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a płatności wykraczają poza rok budżetowy Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:40:58
Uchwała Nr 682/20 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:40:52
Uchwała Nr 683/20 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem "SOS dla Rodziny" w Szczecinie Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:40:45
Uchwała Nr 680/20 w sprawie realizacji w 2020 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:40:29
Uchwała Nr 681/20 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a płatności wykraczają poza rok budżetowy Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:39:27
Uchwała Nr 682/20 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:38:51
Uchwała Nr 683/20 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem "SOS dla Rodziny" w Szczecinie Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:38:15
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 stycznia 2020 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:37:25
2020 ROK Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:36:48
2020 ROK Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:36:31
Uchwała Nr 677/19 Zarządu Powiatu w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:36:16
Uchwała Nr 678/19 Zarządu Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2030 Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:35:47
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2019 r. Anna Kamińska-Bryła 2020-01-16 13:34:58