Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin rezerwacji

W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać: Imię, numer telefonu, adres e-mail oraz należy wybrać nazwę wydziału z tytułem sprawy, którą interesant chce załatwić.

Podawane dane służą ułatwieniu kontaktu pracowników Urzędu z interesantem.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie.; tel.: 914804802
 2. W Starostwie Powiatowym w Stargardzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 91 8340283 lub pod adresem e-mail: iod@powiatstargardzki.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do: realizacji procesu rezerwacji wizyty na podstawie Pani/Pan zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest poprzez kontynuację procesu rezerwacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest poprzez kontynuację procesu rezerwacji. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być: 
  • podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora (np.: podmiotom serwisującym aplikacje i systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe)
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do których zostały zebrane, a także po jego zrealizowaniu, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty. Nie podanie tych danych uniemożliwi dokonania rezerwacji wizyty w urzędzie.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.
 9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

Instrukcja umawiania wizyty:

Umawiając wizytę proszę podać:

 1. Imię
 2. Nr telefonu
 3. Adres e-mail
 4. Wybierz wydział wraz z tytułem sprawy
 5. Wybierz datę wizyty
 6. Wybierz godzinę wizyty
 7. Opisz cel wizyty
 8. Zapoznaj się, zaakceptuj regulamin
 9. Potwierdź, że nie jesteś robotem
 10. Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji, potwierdź go w celu uzyskania kodu rezerwacji.
 11. Jeśli dokonałeś błędnie rezerwacji, można odwołać wizytę klikając przycisk „Odwołaj wizytę”, który jest dostępny w mailu z potwierdzeniem rezerwacji.

 

Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu chwilę przed godziną rozpoczęcia wizyty, którą sama określiła podczas wybierania terminu.