Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 2250/13 określająca sposób wykonania uchwały Nr XXXIII/430/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 września 2013 roku w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu Stargardzkiego 2013-10-14 08:35
dokument Uchwała nr 2251/13 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2013 do Uchwały Nr XXXIII/429/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 września 2013 roku 2013-10-14 08:33
dokument Uchwała nr 2252/13 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2013 2013-10-14 08:32
dokument Uchwała nr 2253/13 w sprawie złożenia oferty w ramach "Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013" 2013-10-14 08:31
dokument Uchwała nr 2254/13 w sprawie przyjęcia dofinansowania z PFRON środków na realizację "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II" 2013-10-14 08:30
dokument Uchwała nr 2255/13 w sprawie założenia rachunku bankowego 2013-10-14 08:29
dokument Uchwała nr 2256/13 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 sierpnia 2013 r. 2013-10-14 08:29
dokument Uchwała nr 2257/13 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) dla gminy Kobylanka, obręb Niedźwiedź" 2013-10-14 08:25
dokument Uchwała nr 2258/13 w sprawie zamówienia publicznego na "Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego" 2013-10-14 08:22
dokument Uchwała nr 2259/13 w sprawie akceptacji "Sprawozdania z realizacji planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim za rok szkolny 2012/2013" 2013-10-14 08:20
dokument Uchwała nr 2260/13 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym 2013-10-14 08:19
dokument Uchwała nr 2261/13 w sprawie zawarcia umowy o dzieło 2020-04-21 10:57
dokument Uchwała nr 2262/13 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim 2013-10-14 08:16
dokument Uchwała nr 2263/13 w sprawie zmiany umowy na wykonywanie koncepcji zagospodarowania terenu 2013-10-14 08:15