Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Biuro Obsługi Urzędu

Biuro Obsługi Urzędu
Starostwa Powiatowego w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard ,
 
parter - kancelaria ogólna w holu budynku, pokoje: 02,03
piwnica - pokoje: 002, 005
stosowany symbol przy znakowaniu spraw SU
 
 
 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Izabela Lewandowska SU.LW1

Dyrektor

(91) 48 04 812

i.lewandowska@powiatstargardzki.eu

Łukasz Pajor SU.PJ2 Zastępca Dyrektora

(91) 48 04 878

l.pajor@powiatstargardzki.eu

Katarzyna Kozłowska

SU.KZ3

Stanowisko ds. gospodarowania składnikami majątku

(91) 48 04 935

k.kozlowska@powiatstargardzki.pl

Patrycja Wolska

SU.WL4 Stanowisko ds. administracyjnych (91) 48 04 935 administracja@powiatstargardzki.pl
Kamil Jedynak SU.JD5 Stanowisko ds. obsługi informatycznej

(91) 48 04 850

informatyk@powiatstargardzki.pl

Dominika Ciołek SU.CO6  Stanowisko ds. obsługi informatycznej  

 

Iga Żwikiewicz SU.ŻI7 Stanowisko ds. zarządzania dokumentacją elektroniczną (91) 48 04 804

starostwo@powiatstargardzki.pl

 Elżbieta Błoch

SU.BO8

Stanowisko ds. kancelaryjnych (91) 48 04 800

 starostwo@powiatstargardzki.pl

Anita Śledziona

SU.ŚE9 Stanowisko ds. kancelaryjnych (91) 48 04 800  
 Krzysztof Mejza  SU.MJ10 Stanowisko ds. magazynowych (91) 48 04 882

 

 Jan Zajączkowski  SU.ZJ11 Konserwator  

 

Krzysztof Szymczyk

SU.SY12 Konserwator    
Kamila Feszczak SU.13 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

Stefania Kozłowska SU.14 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka    
Krystyna Koszowska SU.15 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

wakat SU.16 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

Zdzisława Kaczmarek SU.17 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

Roman Gładysz SU.GA18 Stanowisko ds. zaopatrzeniowych-kierowca (91) 48 04 805

 

wakat SU.19

Goniec

   
 

Do zadań biura należy w szczególności:
1)    z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach  publicznych:  
a)    sporządzanie projektów umów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Starostwa,
b)    obsługa programu - planowania prognozowania i realizacji budżetu PLAN B,
c)    prowadzenie rejestru zaangażowania,
d)    realizacja i weryfikacja zamówień poniżej 30.000 euro złożonych przez komórki organizacyjne Starostwa, współpraca w tym zakresie  z Wydziałem  Zamówień i Inwestycji,
e)    zaopatrywanie w materiały biurowe i druki,
f)    prenumeraty gazet i czasopism,
g)    gospodarowanie taborem samochodowym,
h)    dbanie o prawidłowe oznakowanie pomieszczeń i aktualność tablic informacyjnych,
i)    gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i planowanie remontów,
j)    organizowanie konferencji i szkoleń dla potrzeb Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
k)    pomoc techniczna w organizowaniu konferencji i szkoleń z udziałem podmiotów zewnętrznych,
l)    planowanie niezbędnych konserwacji i przeglądów budynku oraz kontrola prawidłowości ich realizacji,
m)    dbanie o czystość i porządek wewnątrz i przy budynku Starostwa,
n)    przedkładanie propozycji wyboru brokera,
o)    koordynowanie i pomoc w zbieraniu informacji umożliwiających ustalenie wartości ubezpieczanego mienia Powiatu,
p)    realizacja umowy na ubezpieczenie majątku Powiatu,
q)    prowadzenie ewidencji i nadzór nad osobami wobec których orzeczono karę   ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej dozorowanej pracy,
2)    w zakresie rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt , oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych:
a)    prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej,
b)    odbieranie, segregowanie i przekazywanie do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa korespondencji przychodzącej (zewnętrznej i wewnętrznej),
c)    prowadzenie ewidencji pieczęci,
d)    potwierdzanie delegacji osobom przybywającym w sprawach służbowych do  Starostwa,
e)    przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
f)    prowadzenie ewidencji przesyłek specjalnych i wartościowych,
g)    udzielanie informacji interesantom, w razie potrzeby kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych,
h)    obsługa centrali telefonicznej,
i)    rejestracja korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,
j)    ustalanie treści tablic urzędowych i ich zamawianie.
3)    z zakresu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o samorządzie powiatowym:
a)    administrowanie systemem informatycznym (siecią komputerową),
b)    koordynacja działań z zakresu informatyki,
c)    zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych,
d)    nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,
e)    administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony,
f)    pomoc w doborze sprzętu i oprogramowania informatycznego, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,
g)    zabezpieczenie urządzeń i systemu informatycznego służących do przetwarzania danych osobowych,
h)    organizowanie szkoleń dla pracowników Starostwa w zakresie wykorzystania technik informatycznych,
i)    realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa ich przetwarzania,
j)    przygotowanie założeń technicznych i technologicznych, związanych z elektroniczną  realizacją usług publicznych,
k)    zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych i aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów i wspomagania zarządzania, zapewnienie ich dostępności, integralności i bezpieczeństwa,
l)    utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów w sieci komputerowej),
m)    administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa,
n)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie funkcjonowania systemów i dedykowanych aplikacji,
o)    określenie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualnienia systemów oprogramowania i aplikacji, ich wdrożenie i dostosowanie do wymagań i potrzeb użytkowników,
p)    prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,
q)    sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
r)    prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów,
4)    w zakresie spraw obywatelskich - prowadzenie biura rzeczy znalezionych, w tym:
a)    przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
b)    prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,
c)    przeprowadzanie procedur dotyczących rzeczy nieodebranych,
5)     z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura,
6)    fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych z pobieraniem pożytków.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 22-11-2007 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 07-09-2021 15:29