Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 1428/17 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2017 do uchwały Nr XXIII/278/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r. 2017-02-08 08:19
dokument Uchwała Nr 1429/17 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok 2017-02-08 08:18
dokument Uchwała Nr 1430/17 w sprawie zmiany układu zadaniowego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok 2017-02-08 08:18
dokument Uchwała Nr 1431/17 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 2017-02-08 08:18
dokument Uchwała Nr 1432/17 określające sposób wykonania uchwały Nr XXIII/276/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu Stargardzkiego 2017-02-08 08:17
dokument Uchwała Nr 1433/17 w sprawie zawarcia porozumienia z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 2017-02-08 08:17
dokument Uchwała Nr 1434/17 w sprawie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli 2017-02-08 08:16
dokument Uchwała Nr 1435/17 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego 2017-02-08 08:16
dokument Uchwała Nr 1436/17 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego 2017-02-08 08:15
dokument Uchwała Nr 1437/17 w sprawie wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 2017-02-08 08:15
dokument Uchwała Nr 1438/17 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2017-02-08 08:14
dokument Uchwała Nr 1439/17 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Stargard w rejonie ulic: Podleśnej, Elizy Orzeszkowej 2017-02-08 08:14
dokument Uchwała Nr 1440/17 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury zbycia nieruchomości 2017-02-08 08:13
dokument Uchwała Nr 1441/17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2017-02-08 08:13
dokument Uchwała Nr 1442/17 w sprawie zawarcia umów zleceń dotyczących wykonywania czynności związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2017-02-08 08:12
dokument Uchwała Nr 1443/17 w sprawie zawarcia umowy na usługę archiwizacji 2017-02-08 08:12
dokument Uchwała Nr 1444/17 w sprawie zawarcia umowy użyczenia 2017-02-08 08:12
dokument Uchwała Nr 1445/17 w sprawie przekazania sprawozdania z realizacji zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2016 2017-02-08 08:11
dokument Uchwała Nr 1446/17 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia 2017-02-08 08:10
dokument Uchwała Nr 1447/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2017-02-08 08:09
dokument Uchwała Nr 1448/17 w sprawie realizacji zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni" 2017-02-08 08:09
dokument Uchwała Nr 1449/17 w sprawie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi polegającej na dozorze i obsłudze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów" 2017-02-08 08:07