Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwały Rady Powiatu podjęte na XXVIII sesji RP w dniu 28 czerwca 2017 r. 2017-07-03 11:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/346/17 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Stargardzkiego 2017-07-03 11:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/347/17 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Stargardzkiego 2017-07-03 11:48
dokument Uchwała Nr XXVIII/348/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 31 maja 2017 r. do 28 czerwca 2017 r. 2017-07-03 11:48
dokument Uchwała Nr XXVIII/349/17 w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu Stargardzkiego 2017-07-03 11:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/350/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 2017-07-03 11:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/351/17 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok 2017-07-03 11:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/352/17 w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-2028 w roku 2016 2017-07-03 11:46
dokument Uchwała Nr XXVIII/353/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok 2017-07-03 11:45
dokument Uchwała Nr XXVIII/354/17 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok 2017-07-03 11:45
dokument Uchwała Nr XXVIII/355/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 2017-07-03 11:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/356/17 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2016 rok 2017-07-03 11:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/357/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2016 rok 2017-07-03 11:43
dokument Uchwała Nr XXVIII/358/17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2016 rok 2017-07-03 11:43
dokument Uchwała Nr XXVIII/359/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2017-07-03 11:42
dokument Uchwała Nr XXVIII/360/17 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 2017-07-03 11:42
dokument Uchwała Nr XXVIII/361/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości 2017-07-03 11:42
dokument Uchwała Nr XXVIII/362/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2017-07-03 11:41
dokument Uchwała Nr XXVIII/363/17 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 2017-07-03 11:41
dokument Uchwała Nr XXVIII/364/17 w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Stargardzie 2017-07-03 11:40
dokument Uchwała Nr XXVIII/365/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Stargardzkiego w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Spółka z o.o. 2017-07-03 11:40
dokument Uchwała Nr XXVIII/366/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich otrzymywania 2017-07-03 11:39
dokument Uchwała Nr XXVIII/367/17 w sprawie Karty Samorządności 2017-07-03 11:39
dokument Uchwała Nr XXVIII/368/17 w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok 2017-07-03 11:38
dokument Uchwała Nr XXVIII/369/17 w sprawie rozpatrzenia skargi 2017-07-03 11:38