Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwały Rady Powiatu podjęte na XXXVI sesji RP w dniu 30 maja 2018 r. 2018-06-04 15:29
dokument Uchwała Nr XXXVI/471/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 26 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r. 2018-06-04 15:24
dokument Uchwała Nr XXXVI/472/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok 2018-06-04 15:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/473/18 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze roku budżetowego 2018-06-04 15:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/474/18 w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2018-06-04 15:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/475/18 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2017 r. Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na lata 2016-2018 2018-06-04 15:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/476/18 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2017 r. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim na lata 2017-2020 2018-06-04 15:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/477/18 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 2018-06-04 15:21
dokument Uchwała Nr XXXVI/478/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych z zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018 2018-06-04 15:21
dokument Uchwała Nr XXXVI/479/18 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców 2018-06-04 15:21
dokument Uchwała Nr XXXVI/480/18 w sprawie zmiany uchwały nr XX/255/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 października 2016 r. 2018-06-04 15:20
dokument Uchwała Nr XXXVI/481/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (obręb Ińsko) 2018-06-04 15:20
dokument Uchwała Nr XXXVI/482/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (obręb Marianowo) 2018-06-04 15:19
dokument Uchwała Nr XXXVI/483/18 w sprawie zmiany budżetu projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki - Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" 2018-06-04 15:19
dokument Uchwała Nr XXXVI/484/18 w sprawie zlecenia zbadania skargi 2018-06-04 15:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/485/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Stargardzkiego 2018-06-04 15:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/486/18 w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Stargardzkiego 2018-06-04 15:17
dokument Uchwała Nr XXXVI/487/18 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Stargardzkiego 2018-06-04 15:17
dokument Uchwała Nr XXXVI/488/18 w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 2018-06-04 15:17