Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 2018-06-20 11:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok 2018-06-20 11:55
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze roku budżetowego 2018-06-20 11:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2017 rok 2018-06-20 11:54
dokument Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2017 rok 2018-06-20 11:53
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2017 rok 2018-06-20 11:53
dokument Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2017 rok 2018-06-20 11:53
dokument Projekt uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2017 rok 2018-06-20 11:51
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2017 rok 2018-06-20 11:50
dokument Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego za 2017 rok 2018-06-20 11:50
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2016-2020 2018-06-20 11:49
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Stargardzki 2018-06-20 12:13
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej 2018-06-20 11:48
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Stargardzkiego 2018-06-20 11:48
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze Powiatu Stargardzkiego, numerów i granic okręgów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2018-06-20 11:48