Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000" zgody wodnoprawnej 2019-12-27 14:29
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000". - dokument stracił ważność 2019-12-17 13:38
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie zawiadamia o wydaniu decyzji udzielającej Województwu Zachodniopomorskiemu - Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pozwoleń wodnoprawnych. 2019-12-05 08:00
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące postępowania administarcyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych. 2019-11-21 13:03
dokument Starosta Stargardzki informuje, że na wniosek inwestora - "T-Mobile Polska" S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę wieży telefonii komórkowej operatora "T-Mobile Polska" S.A wraz z zagospodarowaniem terenu, dz. nr geod. 51/2 obr. Barzkowice gm. Stargard. - dokument stracił ważność 2019-11-08 14:37
dokument Starosta Stargardzki informuje, że na wniosek inwestora - P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02- 77 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę wieży telefonii komórkowej operatora P4 "Play" wraz z zagospodarowaniem terenu, dz. nr geod. 241/4 obr. Żarowo gm. Stargard. - dokument stracił ważność 2019-11-08 14:35
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000" 2019-11-04 09:08
dokument Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 2019-10-28 14:46
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie informacji o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dokument stracił ważność 2019-10-18 11:27
dokument Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek: Wójta Gminy Kobylanka wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 90 oraz części dz. nr geod. 740/1 obr. Cisewo gm. Kobylanka. - dokument stracił ważność 2019-10-18 08:19
dokument Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek: Wójta Gminy Kobylanka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 90 obr. Cisewo gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 740/1 obr. Cisewo gm. Kobylanka. - dokument stracił ważność 2019-09-27 10:26
dokument Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek: Prezydenta Miasta Stargard wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej (ul. Metalowa), dz. nr geod.: 96/62, 201/2 obr. 23 m. Stargard. - dokument stracił ważność 2019-09-24 09:05
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące postępowania administracyjnego. 2019-09-10 11:03
dokument Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek: Prezydenta Miasta Stargard zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej (ul. Metalowa), dz. nr geod.: 96/62, 201/2 obr. 23 m. Stargard. - dokument stracił ważność 2019-09-03 10:34
dokument Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego o wydaniu decyzji zobowiązującej właścicieli działki o numerze ewidencyjnym 853/1 położonej w obrębie Marianowo w gminie Marianowo, do wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej. 2019-08-28 08:22
dokument Decyzja o ustaleniu odszkodowania w wysokości 95 zł z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania działki, ustanowionego na nieruchomości oznaczonej działką nr 254/3 o pow. 0,0025 ha, obręb ewidencyjny Grzędzice, gmina Stargard 2019-08-02 10:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny - Stargard, szlak Stargard - Granica Sekcji Eksploatacji Stargard 2019-08-01 09:10
dokument Obwieszczenie o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji zobowiązujacej właścicieli działki o nr ew. 853/1 położonej w obrębie Marianowo w gminie Marianowo do wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej 2019-07-29 13:03
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Łęczyca gmina Stara Dąbrowa. 2019-07-11 11:18
dokument Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Starosty Stargardzkiego z dnia 23.05.2019 r. okreslajacej dla Zakładu Drzewnego zlokalizowanego w Dobrzanach należącego do spółki FOREST Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, dopuszczalny poziom hałasu pzrenikajacego do środowiska. 2019-06-19 13:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 16 pow. 0,0289 ha, obręb Morzyczyn, gmina Kobylanka. - dokument stracił ważność 2019-06-14 13:00
dokument Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Powiatu Stargardzkiego wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 4347Z na odcinku Storkowo - Ginawa. - dokument stracił ważność 2019-06-04 09:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zebrania całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i przedłużeniu terminu jej zakończenia. 2019-05-28 15:07
dokument Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Zakładu Drzewnego zlokalizowanego w Dobrzanach, należacego do spółki FOREST Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. 2019-05-23 14:10
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące postepowania administarcyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzykanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie dla projektu: " Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie-część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", w zakresie dotyczacym linii kolejowej nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie, tj. LOT G1 od km 171,120 do km 195,170" 2019-05-07 14:03
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące postepowania administarcyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objete zakresem usług wodnych w ramach realizacji inwestycji "Prace na lini kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540 - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard od km 140,250 do km 171,120". 2019-04-29 14:00
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zebrania całości materiału dowodowego w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 16 o pow. 0,0289 ha, obręb 0006 Morzyczyn, gmina Kobylanka ( o nieuregulowanym stanie prawnym), przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2018 z 14 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji lini kolejowej pn. "Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT G", która z dniem 03.01.2019 r. przeszła na własnośc Skarbu Państwa. 2019-04-29 13:45
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie PGW WP zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. wydał decyzję o udzieleniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach realizacji inwestycji pn. "Prace na lini kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120 pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objete zakresem usług wodnych. - dokument stracił ważność 2019-04-18 12:16
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", w zakresie dotyczącym Linii kolejowej nr 351 Poznań GłównySzczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie, tj. LOT Gl od km 171,120 do km 195,17, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, w ramach którego mogą one: - zgłaszać swoje wnioski, zastrzeżenia i wyjaśnienia, - zapoznać się z aktami sprawy, - wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. 2019-03-28 12:15
dokument Starosta Stargardzki zawiadamia o wydanej decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla instalacji - dzwonów kościoła Św. Ducha w Stargardzie 2019-03-25 10:48
dokument Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i przedłużeniu terminu jej zakończenia. 2019-03-21 10:29
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż zawiadamia się strony postępowania, że zostały zebrane materiały w sprawie wydania na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych w ramach realizacji inwestycji "Prace na lini kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie-część 3 odcinek Dobiegniew-Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard od km 14,250 do km 171,120. 2019-03-18 11:04
dokument Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości informacje o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Zakładu Drzewnego zlokalizowanego w Dobrzanach przy ul. Stargardzkiej 5a, należacego do spółki FOREST Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie oraz o możlwości zgłoszenia żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie. 2019-03-14 11:14
dokument Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 2019-03-05 10:35
dokument Dyrektor RZGW WP w Szczecinie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla lini kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" 2019-03-04 12:37
dokument Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 2019-02-20 10:29
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację i zwiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych w ramach realizacji inwestycji "Prace na lini kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew-Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540 - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard od km 140,250 do km 171,120". 2019-02-19 11:48
dokument Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i przedłużeniu terminu jej zakończenia 2019-02-19 11:26
dokument Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 2019-02-05 11:00
dokument Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 2019-01-22 11:07
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wygaśnięcie na wniosek Osób fizycznych pozwolenia wodnoprawnego wydanego w drodze decyzji przez Starostę Stargardzkiego z dnia 19 lipca 2005 r. udzielonego do dnia 30.11.2025 r. 2019-01-10 11:00
dokument Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 2019-01-09 11:33
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie zawiadamia o udzieleniu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zgód wodnoprawnych dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 w km 0+000 - 23+200 na odcinku Recław-Stepnica" w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz usług wodnych. 2019-01-09 11:28