Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i demontażu pojazdów, które zostały usunięte z dróg powiatu stargardzkiego. 2019-11-26 15:55
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na wycenie szacunkowej pojazdów usunietych z dróg powiatu stargrdzkiego. 2019-11-26 15:56
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca postępowania administracyjnego. 2019-11-26 10:26
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca postępowania administracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-11-21 12:54
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca postępowania administracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-11-20 10:39
katalog ZARZĄD POWIATU STARGRDZKIEGO OGŁASZA OTWRTY KONKURS OFERT na realizację w 2020 roku zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - KATALOG -
dokument ZARZĄD POWIATU STARGARDZKIEGO Zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 2020-01-07 15:40
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotyczące postępowania administracyjnego. 2019-10-14 10:50
dokument Zaproszenie do Komisji Konkursowej na Nieodpłatną Pomoc Prawną 2019-10-11 10:32
katalog KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STARGRDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK 2020 - KATALOG -
dokument Ogłoszenie Starosty Stargardzkiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję 2019-2023 2019-09-19 13:56
dokument Wykaz szkół i placówek niepublicznych 2019-08-27 09:17
dokument "Oferta na realizację zadania publicznego" 2019-07-10 11:32
katalog ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE ZA LATA OBROTOWE 2019,2020. - KATALOG -
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. 2019-05-13 10:04
katalog Ogłoszenie Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 9 maja 2019 r. o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie na kadencję 2019 -2022 - KATALOG -
dokument Wyniki konkursu 2019-11-29 14:52
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Rafała Bodziocha działającego w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługe wodną polegaiącą na wprowadzaniu ścieków do wód powierzchniowych - rzeka Ina w km 56+050 z komunalnej oczyszczalni ścieków. położonej przy ulicy Drzymały w Stargardzie , wylotem zlokalizowanym na działce nr 13, 14 obreb 003 Stargard. 2019-03-18 10:53
dokument Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 2019-03-28 12:55
dokument Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 2019-03-08 10:48
dokument Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego infromuje o organizowanym zgromadzeniu. 2019-01-28 13:22
dokument Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w zakresie obsługi fotograficznej oraz wykonania Kroniki Powiatu za lata 2019-2020 2019-01-16 15:42