Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania -stwierdzenie zgonu oraz wystawienie karty zgonu na obszarze powiatu stargardzkiego. 2020-12-14 15:09
katalog Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim na lata 2021-2024 - KATALOG -
katalog Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjecia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2021-2025 - KATALOG -
dokument Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawsko, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną 2020-12-04 14:11
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych - pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 233 obr. 6 Karkowo, gmina Chociwel 2020-12-02 11:31
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2020-11-26 12:21
dokument Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2021 roku zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2020-12-22 14:25
katalog Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. - KATALOG -
katalog OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU: "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STARGRDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK". - KATALOG -
dokument Zaproszenie dla przedstawicieli NGO do komisji konkursowej w zakresie wyboru organizacji pozarządowej i rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie stargardzkim na 2021 r. 2020-10-19 13:56
dokument Powiat Stargardzki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" 2020-09-14 11:32
katalog Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu profesjonalnej archiwizacji dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie - KATALOG -
dokument Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałania negatywnym skutkom stosowania używek i substancji psychoaktywnych. 2020-08-31 11:20
katalog POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO - KATALOG -
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca postępowania administracyjnego 2020-08-07 12:20
dokument OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 R. ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM STOSOWANIA UŻYWEK I UZALEŻNIEŃ 2020-07-24 09:45
dokument Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Goleniowie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o dokonaniu w dniu 10 lipca 2020 r. zgłoszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania pomostu na terenie stawu, który zlokalizowany zostanie na gruntach działki nr 60/1 - Gmina Stargard. 2020-07-20 13:00
dokument Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Goleniowie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o dokonaniu w dniu 10 lipca 2020 r. zgłoszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania stawu na terenie działki 60/1 - Gmina Stargard. 2020-07-20 12:59
dokument INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ 2020-07-06 10:07
dokument ZAPROSZENIE dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2020 r. w celu dokonania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 2020-07-03 12:57
dokument Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 2020-08-07 12:45
dokument INFORMACJA STAROSTY STARGARDZKIEGO O ZMIANACH W FUNKCJONOWANIU STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE. 2020-06-01 10:19
dokument Ogłoszenie 2020-05-21 15:32
dokument POLECENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO skierowane do Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim. 2020-03-18 14:33
dokument OGŁOSZENIE Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie w sprawie obsługi klientów w związku z zagrożeniem epidemicznym. 2020-03-17 15:08
dokument KOMUNIKAT 2020-03-17 14:08
katalog KOMUNIKAT - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zawieszeniu ulega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie bezpośrednich wizyt w punktach. - KATALOG -
dokument Wykaz szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Stargardzkim 2020-02-27 11:42
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca postępowania administracyjnego. 2020-02-11 11:51