Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, ZE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA TERENIE P.P.H. TESS MAŁGORZATA I SŁAWOMIR MAKSYMOWICZ SPÓŁKI JAWNEJW STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM do urządzeń kanalizacyjnych. 2011-01-03 13:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowiei przebudowie ul. 11 Listopada w ramach realizacji zadania pod nazwą Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul.11 Listopada na terenie działek nr geod.: 109, 116, 606/2 (obr. 9) w Stargardzie Szczecińskim. 2010-12-24 08:35
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z jeziora Miedwie dla zaopatrzenia w wodę miasta Szczecina. 2010-12-22 14:35
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: podjętego postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni głębinowej służącej do poboru wody podziemnej na działce o numerze geodezyjnym 324 w obrębie ewidencyjnym Strachocin w gminie Stargard Szczeciński). 2010-12-17 08:43
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: pozwoleń wodnoprawych na:wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotu kanalizacyjnego na system 14 skrzynek rozsączających; wprowadzanie do ziemi podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z kładki nad torami PKP łączącej rejon ulicy 9-Maja z ulicą Budziszyńską w Szczecinie. 2010-12-15 15:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na WYKONANIE POMOSTU PŁYWAJĄCEGO NA WODACH JEZIORA KRZEMIEŃ (DZIAŁCE O NUMERZE GEODEZYJNYM 233/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM KRZEMIEŃ W GMINIE DOBRZANY) I WYCINKĘ TRZCIN Z WODY I BRZEGU JEZIORA KRZEMIEŃ (NA POW. 93,5 M2). 2010-12-14 15:45
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: podjętego postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do sieci kanalizacji miejskiej oczyszczonych ścieków przemysłowych (mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Zakładu Drzewnego FOREST Sp. z o.o. przy ul. Armii Czerwonej 5a w Dobrzanach. 2010-12-14 15:44
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wniesionego odwołania od decyzji Starosty Stargardzkiego z dnia 15.11.2010 r. 2010-12-08 11:13
dokument OBWIESZCZENIE dot: wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika w ciągu ul. 11 Listopada na terenie dz. nr geod. 109, 116, 606/2 (obr. 9) w Stargardzie Szczecińskim. 2010-12-02 12:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gminnych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych (mieszaniny podczyszczonych ścieków przemysłowych i surowych ścieków bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW I MYJNI POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM W STRACHOCINIE 2010-11-22 14:40
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot. pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę koryta rzeki Sokola na odcinku 8200 m, tj. od km 0+000 do km 8+200 na odcinku Rokicie w gm. Stara Dąbrowa - Sokolniki, gm. Maszewo). 2010-11-18 11:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania o udzielenie Nadleśnictwu Drawsko Pomorskie pozwoleń wodnoprawnych na: wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych z Leśniczówki Czertyń oraz na wykonanie wylotu kanalizacyjnego z kolektora kanalizacji sanitarnej na drenaż rozsączający (3 ciągi - każdy o średnicy 110 mm i długości 15 m), na działce o numerze geodezyjnym 339/5 w obrębie ewidencyjnym Czertyń w gminie Ińsko. 2010-10-12 14:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania o udzielenie Gminie Marianowo pozwolenia wodnoprawnego na WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO (STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE GEODEZYJNYM 4 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM DALEWO W GMINIE MARIANOWO). 2010-10-12 13:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: podjętego postępowania o udzielenie POWIATOWI CHOSZCZEŃSKIEMU pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi 2010-10-07 13:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania o udzielenie GMINY DOBRZANYpozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie wylotów z kolektora kanalizacji deszczowej 2010-10-06 15:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Stargardzkiego z dnia 23 września 2010 r. dot: okręgów wyborczych 2010-10-01 13:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczeciński Witkowo oraz drogi powiatowej nr 1716Z Witkowo Pierwsze Dolice granica Powiatu Stargardzkiego 2010-09-24 09:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej, parkingów, chodników w ramach rozbudowy i przebudowy 2010-09-17 13:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Kobylanka-Jęczydół 2010-09-10 08:56
dokument OBWIESZCZENIE: dot. wszczętego postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu, przebudowę rowu oraz wykonanie wylotu z kolektora kanalizacji deszczowej wprowadzającego wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej drogi gminnej nr 4140012 Reptowo ÷ Motaniec do ziemi (rowu melioracyjnego). 2010-08-30 11:40
dokument OBWIESZCZENIE: dot. wszczętego postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę koryta rzeki Sokola na odcinku 8200 m, tj. od km 0+000 do km 8+200 (na odcinku Rokicie w gm. Stara Dąbrowa - Sokolniki, gm. Maszewo). 2010-08-27 14:29
dokument OBWIESZCZENIE: dot. wszczętego postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków oczyszczonych z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dolice w gminie Dolice 2010-08-30 11:41
dokument OBWIESZCZENIE: dot. podjętego postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu hali handlowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ulicy Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie Szczecińskim (na działkach o numerach geodezyjnych: 109/7 i 109/8 w obrębie ewidencyjnym Nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego) oraz na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm PVC na system skrzynek rozsączających Waterloc 250 na działce o numerze geodezyjnym 109/7 w obrębie ewidencyjnym Nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego. 2010-08-27 11:33
dokument OBWIESZCZENIE: dot. wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi powiatowej nr 1716Z Witkowo Pierwsze - Dolice - granica Powiatu Stargardzkiego 2010-08-26 15:32
dokument OBWIESZCZENIE: dot. podjętego postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do wód powierzchniowych oczyszczonych ścieków komunalnych z nowoprojektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków na działce o numerze 311 w obrębie Łęczyna w gminie Stara Dąbrowa i wykonanie wylotu kanalizacyjnego do rzeki Giełdnica w km 8+600. 2010-08-26 15:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: podjętego postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (studni głębinowej o głębokości do 30 m p.p.t. służącej do poboru wody podziemnej do celów bytowych Zakładu zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 341/5 w obrębie ewidencyjnym Strachocin w gminie Stargard Szczeciński). 2010-08-19 13:49
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: podjętego postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do ziemi (rowu) wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych Zakładu usługowo-produkcyjnego zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 341/5 w obrębie ewidencyjnym Strachocin w gminie Stargard Szczeciński oraz na wykonanie urządzeń wodnych (2 wylotów kanalizacji deszczowej o średnicy 110 mm). 2010-08-19 13:48
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, parkingów, chodników w ramach rozbudowy i przebudowy ul. Pogodnej na odcinku od ul. Przedwiośnie do ulicy łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Jesienną na terenie dz. nr geod. 591 oraz części działek nr geod.: 579/5, 579/8, 588/7 obr. 9 w Stargardzie Szczecińskim. 2010-08-19 13:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Kobylanka-Jęczydół na działkach nr geod.: 42, 461/2, 469/1, 475, 471/2, 472/3, 894/3 obr. Kobylanka, na dz. nr 52/1, 58/1 obr. Jęczydół oraz na części działek nr 462, 476, 894/2 obr. Kobylanka, 897/1 obr. Jęczydół. 2010-08-12 10:45
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na WYKONANIE KŁADKI WĘDKARSKIEJ (POMOSTU) NA WODACH JEZIORA KRZEMIEŃ (DZIAŁCE O NUMERZE GEODEZYJNYM 233/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM KRZEMIEŃ W GMINIE DOBRZANY). 2010-08-11 11:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania o udzielenie Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych Spółce z o.o. z siedzibą w Nowogardzie pozwolenia wodnoprawnego na WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO (STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE GEODEZYJNYM 10/4W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM TRĄBKI W GMINIE MARIANOWO). 2010-08-02 11:44
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: podjętego postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ulicy Przemysłowej w Stargardzie Szczecińskim (na działkach o numerach geodezyjnych: 5/7, 281/4, 281/6 i 281/7 w obrębie ewidencyjnym Nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego) oraz na wykonanie urządzeń wodnych (3 studni chłonnych o średnicy 2000 mm z warstwą filtracyjną). 2010-08-02 11:42
dokument O B W I E S Z C Z E N I E wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej, parkingów, chodników w ramach rozbudowy i przebudowy ul. Pogodnej na odcinku od ul. Przedwiośnie do ulicy łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Jesienną 2010-07-29 08:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 450004Z 2010-07-29 08:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, Z RĘCZNEJ MYJNI POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZY ULICY ANDERSA 87 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Andersa w Stargardzie Szczecińskim. 2010-07-19 09:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot:udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na hydroenergetyczne korzystanie z wód rzeki Krąpiel 2010-07-16 13:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania o udzielenie WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W SZCZECINIE pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia metodą przewiertu sterowanego projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia de 63PE pod dnem rzeki Miedwinka w km 0+120, która stanowi działkę o numerze geodezyjnym 508 w obrębie ewidencyjnym Morzyczyn w gminie Kobylanka. 2010-07-09 11:29
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, parkingów, chodników w ramach rozbudowy i przebudowy ul. Pogodnej na odcinku od ul. Przedwiośnie do ulicy łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Jesienną na terenie dz. nr geod.: 223, 303, 591, 592, 594, 607/1, 607/2, 607/3, 607/5, 613/3 obr. 9 w Stargardzie Szczecińskim. 2010-07-01 09:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania administracyjne o udzielenie GMINIE MIASTU STARGARD SZCZECIŃSKI pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie wylotu z kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, w km 3+490 rzeki Gowienica Miedwiańska, wprowadzanie awaryjnym przelewem z istniejącego zbiornika retencyjnego na działce o numerze geodezyjnym 96/19 w obrębie ewidencyjnym Nr 23 miasta Stargard Szczeciński do wód rzeki Gowienica Miedwiańska (w km 3+490) nadmiaru oczyszczonych wód opadowych i roztopowych gromadzonych w zbiorniku retencyjnym z terenów firmy CARGOTEC Poland Spółki z o.o. i części drogi na odcinku od ronda Golczewo do terenów po byłym lotnisku w Kluczewie. 2010-06-28 15:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania o udzielenie WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W SZCZECINIE pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przejść metodą przewiertu sterowanego projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia de 90PE pod dnem rzeki Krąpiel (w km 16+150 i w km 16+350) działką o numerze geodezyjnym 35/4 w obrębie ewidencyjnym Pęzino w gm. Stargard Szczeciński. 2010-06-28 15:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO ZDZISŁAW ŚWIĄTKIEWICZ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM do miejskiej kanalizacji sanitarnej o średnicy 400 mm w ulicy Usługowej w Stargardzie Szczecińskim. 2010-06-11 10:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na: wprowadzanie do ziemi ścieków oczyszczonych w oczyszczalni DELFIN PRO-6 firmy DELFIN z Kielc ścieków bytowych z obiektów Stowarzyszenia OAZA Matki Bożej Bolesnej w miejscowości Poczernin w gminie Stargard Szczeciński (na działce o numerze geodezyjnym 250/2) oraz na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacyjnego do ziemi (wód w rowie stanowiącym działkę o numerze geodezyjnym 253 w obrębie ewidencyjnym Poczernin. 2010-06-11 10:49
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: podjętego postępowania o udzielenie FOREST SPÓŁCE Z O.O. W SZCZECINIE ZAKŁADOWI PRODUKCJI DRZEWNEJ W DOBRZANACH pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do istniejącej studni na rurociągu melioracyjnego o średnicy 0,60 m oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Produkcji Drzewnej FOREST w Dobrzanach. 2010-06-11 10:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 2010-05-26 13:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi gminnej relacji Kobylanka-Jeczydół oraz na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów kanalizacji deszczowej na systemy skrzynek rozsączających RAUSIKKO Box firmy REHAU). 2010-05-25 15:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych 2010-05-24 15:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: podjętego postępowanie o udzielenie GMINIE STARA DĄBROWA pozwoleń wodnoprawnych na: wprowadzanie do wód rzeki oczyszczonych ścieków komunalnych z nowoprojektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na działce o numerze 20/2 w obrębie Chlebowo w gminie Stara Dąbrowa, wykonanie wylotu kanalizacyjnego do rzeki Krąpiel w km 41+750 i przejście kanałem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Krąpiel w km 41+850. 2010-05-10 09:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: pozwoleń wodnoprawnych na: wprowadzanie do ziemi ścieków oczyszczonych w osadniku o poj. 2,0 m3 firmy NEVEXPOL, z budynku mieszkalnego i magazynowo-gospodarczego oraz na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacyjnego na drenaż rozsączający, na działce o numerze geodezyjnym 193 w obrębie ewidencyjnym Święte w gminie Stargard Szczeciński. 2010-04-30 11:58
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 2 szt. przepustów komunika-cyjnych na kanale ulgi A rzeki Płonia 2010-04-29 13:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wydanego postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 450004Z Reptowo-Motaniec 2010-04-29 10:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania o udzielenie GMINIE MIASTU SZCZECIN pozwoleń wodnoprawych na wykonanie urządzeń wodnych 2010-04-28 13:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętych postępowań o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:wprowadzanie do ziemi ścieków oczyszczonych w separatorze tłuszczu typ ST-05P firmy WOBET-HYDRET i trzykomorowym osadniku o poj. 6,0 m3 firmy WOBET-HYDRET z lokalu gastronomicznego na działce o numerze geodezyjnym 153/17 w obrębie ewidencyjnym Białuń oraz na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacyjnego na drenaż rozsączający, na działce o numerze geodezyjnym 153/13 w obrębie ewidencyjnym Białuń w gminie Stara Dąbrowa. 2010-04-28 14:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot:podjętego postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej oczyszczonych ścieków przemysłowych (mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Zakładu przy ul. Metalowej nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. 2010-04-19 15:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na WYKONANIE POMOSTU NA WODACH JEZIORA MIEDWIE (DZIAŁCE O NUMERZE GEODEZYJNYM 11/2 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIERZCHLĄD W GMINIE STARGARD SZCZECIŃSKI) I DZIAŁCE LĄDOWEJ O NUMERZE GEODEZYJNYM 107/26 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM JĘCZYDÓŁ W GMINIE KOBYLANKA. 2010-04-19 15:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie ujęcia brzegowego wody powierzchniowej z jeziora Sadlińskiego, udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na sezonowy pobór wody powierzchniowej z jeziora Sadlińskiego do nawodnień sadu w obrębie ewidencyjnym Sątyrz w gminie Chociwel. 2010-04-14 08:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie studni głębinowej i na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 98/1 w obrębie ewidencyjnym Morzyca w gminie Dolice. 2010-04-01 12:48
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do ziemi (rowu stanowiącego część składową działek o numerach geodezyjnych 348 i 377 w obrębie ewidencyjnym Nr 1 miasta Suchania) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu dachu piekarni oraz terenów utwardzonych posesji przy ulicy Pomorskiej w Suchaniu. 2010-03-16 15:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej - ulicy Zamkowej w Ińsku 2010-03-12 08:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Grudziądzkiej w Stargardzie Szczecińskim 2010-03-12 08:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: podjętego postępowania o udzielenie firmie Muszyńscy Okna Drewniane Spółce Jawnej, Krzysztof Muszyński, Mirosław Muszyński z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim 2010-03-05 13:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 450004Z Reptowo-Motaniec na działkach nr geod. 120/1, 127, 139 obr. Reptowo, na dz. nr 40/2, 57, 82/1, 137, 151, 197, 198/14, 198/15 obr. Motaniec oraz części działek: 126, 128, 247, 248, 254, 266, 267, 286, 295 obr. Reptowo, części dz. nr 45/3, 76/1, 76/2, 77/2, 77/5, 77/7, 77/8, 79/1, 79/6, 81/1, 81/2, 83, 84, 109, 133, 150, 155, 198/2 obr. Motaniec gm. Kobylanka. 2010-02-25 11:45
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia ZACHODNIOPOMORSKIEMU ZARZĄDOWI DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE pozwoleń wodnoprawnych na: wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych z ciągu przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica Lisowo i wykonanie urządzeń wodnych (przebudowę 3 przepustów, budowę 3 przepustów, ścieków korytkowych, dwóch odcinków rowów oraz remont 4 wiaduktów i 2 mostów). 2010-02-16 12:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na WYKONANIE POMOSTU NA WODACH JEZIORA PARLIŃSKIEGO (DZIAŁCE O NUMERZE GEODE-ZYJNYM 256/2 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM PARLINO W GMINIE STARA DĄBROWA). 2010-02-12 15:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Grudziądzkiej w Stargardzie Szczecińskim 2010-02-11 09:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej - ulicy Zamkowej, na działkach nr geod. 61, 62,obr. 2 w Ińsku, wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Przeskok na działce nr geod. 54. 2010-02-04 10:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wszczętego postępowania o udzielenie ZARZĄDOWI DRÓG POWIATOWYCH W ŁOBZIE pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na rzece Rega, w ciągu drogi powiatowej nr 9023 Meszne-Łobez, w miejscowości Unimie w km 8+400. 2010-01-14 11:35
dokument O B W I E S Z C Z E N I E dot: wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci dróg gminnych w rejonie ulicy Szkolnej w Dobrzanach, na działkach nr geod. 433/1, 46, 8/43, 8/45, 12/3, 22/3, 22/6, 22/7, 27, 6 obr. 3 w Dobrzanach. 2010-01-08 12:52