Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu naprawczego Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim na 2010 rok 2010-10-27 14:13
dokument Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Stargardzkiego na lata 2008-2015 2010-10-27 14:09
dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok 2010-10-27 14:07
dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim 2010-10-27 14:06
dokument Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr LI/655/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskimz dnia 29 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji 2010-10-27 14:05
dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie służby zdrowia i stanie zdrowia ludności Powiatu Stargardzkiego za 2009 r. 2010-10-27 14:02
dokument Projekt Uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnejw Stargardzie Szczecińskim za 2010 r. 2010-10-27 10:03
dokument Projekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2010-10-27 09:52
dokument Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego 2010-10-27 09:49
dokument Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim 2010-10-27 09:46
dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Stargardzkiego za rok szkolny 2009/2010 2010-10-27 09:43
dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Stargardzkiego na lata 2010-2014 2010-10-27 09:42
dokument Projekt Uchwały w sprawie regulaminu określającego warunki i sposób przyznawania świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 2010-10-27 09:31
dokument Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 2010-10-27 09:30