Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 1576/12 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok 2012-10-19 12:56
dokument Uchwała nr 1577/12 w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok 2012-10-19 12:56
dokument Uchwała nr 1578/12 w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok 2012-10-19 12:55
dokument Uchwała nr 1579/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań 2012-10-19 12:57
dokument Uchwała nr 1580/12 w sprawie aneksu do umowy i wniosku o płatność w rozliczeniu projektu pn. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" 2012-10-31 10:20
dokument Uchwała nr 1581/12 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim 2012-10-19 12:51
dokument Uchwała nr 1582/12 w sprawie wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego o aneksowanie Porozumienia dot. realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim" 2012-10-19 12:50
dokument Uchwała nr 1583/12 w sprawie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Stargardzkiego" 2012-10-19 12:49
dokument Uchwała nr 1584/12 w sprawie zamówienia publicznego na "Wykonanie podziału działek Skarbu Państwa" 2012-10-19 12:47
dokument Uchwała nr 1585/12 w sprawie zamówienia publicznego na "Wykonanie inwentaryzacji, konserwacji oraz założeń do projektu osnowy wysokościowej" 2012-10-19 12:45
dokument Uchwała nr 1586/12 w sprawie przekazania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa 2012-10-24 10:39
dokument Uchwała nr 1587/12 w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji z realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2012-10-24 09:53
dokument Uchwała nr 1588/12 w sprawie przyjęcia zbiorczego kwartalnego sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2012-10-19 12:33